Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Resourceverbruik monitoren

Beheerders kunnen de gekochte en verbruikte hoeveelheid van verschillende capaciteiten monitoren op het venster Start in de Beheerconsole. Het venster toont een overzicht van het verbruik van gebruikerstoewijzingen, gegevenscapaciteit, rapporten en op capaciteit gebaseerde resources. Het toont tevens een lijst met capaciteiten die bij uw abonnement horen en de limieten van deze capaciteiten.

Informatie

Welke metingen worden weergegeven in de diagrammen in Start, is afhankelijk van uw abonnement. Bijvoorbeeld: Qlik Cloud-abonnementen gebaseerd op capaciteit meten het aantal rechten Volledige gebruiker, terwijl gebruikersgebaseerde abonnementen de Professional- en Analyzer-rechten tonen. Sommige diagrammen zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS of Qlik Sense Business.

Met Qlik Cloud-abonnementen gebaseerd op capaciteit kunt u verder inzoomen op de gebruiksgegevens met een app die een gedetailleerde weergave van het verbruik biedt. Ga voor meer informatie naar Gebruik bewaken met gedetailleerde verbruiksrapporten.

De Management Console Home (voor een capaciteitsgebaseerd abonnement)

Het deelvenster Management Console Home met verbruiksdiagrammen

Als u meer dan één tenant binnen dezelfde licentie hebt, ziet u bovenaan een vervolgkeuzemenu. Selecteer Deze tenant in het menu om alleen het verbruik van de huidige tenant te bekijken of selecteer Alle tenants om het totaal voor alle tenants te bekijken.

De staafdiagrammen tonen uw gekochte en verbruikte hoeveelheden van op capaciteit gebaseerde resources. Ga met de muisaanwijzer op de staven staan om knopinfo met meer details te tonen. De kleuren van de staven stellen verschillende gegevens voor.

  • Blauwe balk: verbruikt aantal deze periode.

  • Lichtgrijze balk: gekocht aantal deze periode.

  • Donkergrijze balk: gekocht aantal laatste periode.

  • Rode balk: overschrijding van gebruikslimiet. Overschrijding ontstaat wanneer het gebruik van een bron de aangeschafte hoeveelheid voor de periode overschrijdt. Ga voor meer informatie naar Overschot.

  • Donkergrijze verticale lijn: verbruikt aantal van afgelopen periode.

  • Zwarte verticale lijn: het hoogste verbruikte aantal.

Gebruikers

De diagrammen tonen het totale aantal beschikbare gebruikersrechten in alle tenants in de licentie. Uw abonnement bepaalt of u diagrammen hebt voor Professional, Analyzer en Analyzer Capacity, of diagrammen voor Volledige gebruikers en Basic-gebruikers.

Gegevens voor analyse

Het diagram Gegevens voor analyse toont de som van alle gegevens die zijn verplaatst naar Qlik Cloud. Dit is inclusief alle gegevens die worden geanalyseerd, worden geprofileerd door de catalogus of worden opgeslagen in Qlik Cloud. Gegevens worden gedurende de dag regelmatig gemeten, berekend als het totaal van alle geladen gegevens min de gegevens die eerder waren geladen en zijn verwijderd.

De tijdstempel onder het diagram geeft aan wanneer de gegevens voor het laatst zijn bijgewerkt. Verschillende kleuren vertegenwoordigen het type gegevens dat is gebruikt, zoals imports in de app, gegevensbestanden of app-ladingen. De piekcapaciteit, aangegeven door een verticale lijn, weerspiegelt de maximumconsumptie voor de huidige periode voor alle tenants in de licentie.

Ga voor meer informatie naar Gegevens voor analyse.

Capaciteit voor grote apps

Het diagram met het verbruik van grote apps toont het huidige verbruik van capaciteit voor grote apps voor alle tenants binnen de licentie. De piekcapaciteit wordt aangegeven door een verticale lijn in het diagram, wat het maximumverbruik voor die dag weergeeft.

Ga naar Ondersteuning van grote apps voor meer informatie over capaciteit voor grote apps.

Gegevens verplaatst

Het diagram Verplaatste gegevens toont het volume van gegevens dat gedurende de maand is verplaatst met Qlik Cloud Gegevensintegratie. De waarde voor verplaatste gegevens is de som van alle verplaatste gegevens, volledige lading en CDC, naar bestemmingen in de cloud. De meetwaarde omvat niet het verplaatsen van gegevens naar Qlik Cloud voor analyse. Deze gegevens worden gerekend als Gegevens voor analyse. De initiële volledige lading van een nieuwe tabel of een nieuw bestand is niet inbegrepen. Ga voor meer informatie naar Gegevens verplaatst.

Automatiseringen uitgevoerd

Het diagram Automatiseringen uitgevoerd toont het aantal automatiseringen dat in de maand is uitgevoerd met Toepassingsautomatisering. Dit kunnen handmatige uitvoeringen, testuitvoeringen, geplande uitvoeringen, getriggerde uitvoeringen of webhookuitvoeringen zijn.

Rapporten gegenereerd

Het diagram Rapporten gegenereerd toont het aantal rapporten dat voor de maand is gegenereerd vanuit de waardetoevoegende Qlik Rapportageservice-capaciteiten.

Geïmplementeerde AutoML-modellen

Het diagram Geïmplementeerde AutoML-modellen toont het aantal in deze maand geïmplementeerde ML-modellen voor uw abonnement.

Een Qlik Cloud Analyse-abonnement omvat een gedefinieerd maximaal aantal geïmplementeerde modellen die kunnen worden gemaakt in alle tenants binnen de licentie. Deze consumptielimiet wordt per model gedefinieerd. Dat betekent dat meerdere ML-implementaties die zijn gemaakt vanuit één model tellen als één enkel geïmplementeerd model. Als u het maximale aantal geïmplementeerde modellen hebt bereikt, verwijdert u een of meer bestaande geïmplementeerde modellen of upgradet u het abonnement naar een hoger niveau.

Ladingen

Het diagram Ladingen toont het aantal geplande ladingen voor de maand.

Transformatie van gegevens van derden

Het diagram Transformatie van gegevens van derden toont het volume van alle gegevensverzamelingen die zijn geregistreerd en gebruikt in transformaties maar niet verplaatst door Qlik Cloud Gegevensintegratie. Gegevens die zowel worden getransformeerd als verplaatst, worden slechts één keer geteld.

Mogelijkheden

De lijst toont de capaciteiten die bij uw abonnement horen en de limieten van deze capaciteiten. Capaciteiten zijn functies in Qlik Cloud zoals beheerde ruimten, Rapportage of Applicatie-automatisering. Uw abonnement bepaalt welke capaciteiten u kunt gebruiken en de respectievelijke limieten daarvan. Uw abonnement bevat bijvoorbeeld mogelijk automatiseringen met een limiet van 10 automatiseringen tegelijkertijd uitvoeren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!