Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Systeemgebeurtenissen controleren

U kunt gebeurtenissen controleren in de Beheerconsole op de pagina Gebeurtenissen.

Op de pagina Gebeurtenissen kunt u de gebeurtenissen in uw systeem opvolgen en informatie krijgen over het type gebeurtenis en de gebruiker die de gebeurtenis heeft geïnitieerd.

InformatieGebeurtenissen worden na 90 dagen gearchiveerd. Gearchiveerde gebeurtenissen worden niet verwijderd.
Gebeurtenissen in de beheerconsole
Eigenschap Beschrijving
Date Datum en tijd UTC-indeling.
Bron Informatie over de bron van de gebeurtenis.
Gebeurtenistype Gebeurtenistype. Zie de voorbeelden.
User De gebruiker die de gebeurtenis initieert. Als de gebruikersnaam niet kan worden weergegeven, wordt in plaats daarvan de gebruikers-ID weergegeven.
Pijl-rechts Klik op de pijl aan de rechterkant om aanvullende informatie van de bron of gebeurtenis weer te geven.

Sorteer in de tabel met behulp van de pijlen in de koptekst van de eigenschappen en filter met behulp van de trechter. Gebruik knoppen om te vernieuwen en om opnieuw in te stellen na het toepassen van een filter.

Voorbeelden van bronnen:

 • com.qlik/licenses
 • com.qlik/engine
 • com.qlik/edge-auth

Voorbeelden van gebeurtenissen:

 • app.created
 • user-session.begin
 • assignment.added
 • assignment.revoked

Gearchiveerde gebeurtenissen ophalen met behulp van de audit API

In dit voorbeeld wordt Postman gebruikt om gebeurtenissen op te halen die zijn gearchiveerd.

Voorbereiding

Zorg dat u over de volgende gegevens beschikt voordat u de aanvraag verzendt:

 • de URL voor het Qlik Sense-cluster.
 • de API-sleutel die is vereist om geautoriseerde aanvragen voor de API in te dienen, raadpleeg hiervoor API -sleutels beheren.

De gearchiveerde gebeurtenissen ophalen

Doe het volgende:

 1. Start Postman.
 2. Stel de HTTP-methode in op GET.

 3. Voer het volgende pad in het URL-gebied in, inclusief de datumparameter om de gearchiveerde gegevens te filteren:

  {url}/api/v1/audits/archive?date=yyyy-mm-dd

  De volledige URL moet er ongeveer als volgt uitzien:

  https://abc.us.example.com/api/v1/audits/archive?date=2019-11-16

 4. Selecteer Autorisatie. In de vervolgkeuzelijst voor Type selecteert u Bearer-token. Voer in het veld Token de API-sleutel in.

 5. Klik op Verzenden.

  Het JSON-antwoord van de API moet er ongeveer als volgt uitzien:

  { "data": [ { "source": "com.qlik/edge-auth", "contentType": "application/json", "eventType": "com.qlik.user-session.begin", "eventId": "ykaaY1j2yZvClvwN6pmbO_3tjZeoVoBb", "eventTime": "2019-11-16T17:29:50.273Z", "tenantId": "bOowHi6pxn0GaUcXIna4oFco62ag9uoH", "userId": "fSuVsk3HjaeBeiSoyNWdbwH6zwr4T-Jq", "data": { "subject": "okta\\00ukoxpallpY4QRs70x7" } }, { … } ] }

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!