Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Kaynak tüketimini izleme

Yöneticiler, Yönetim Konsolu'ndaki Ana sayfa bölmesinde satın alınan ve kullanılan farklı kapasite miktarlarını izleyebilir. Bölme size kullanıcı atamalarının, veri kapasitesinin, raporların ve diğer kapasiteye dayalı kaynakların tüketimine ilişkin genel bir bakış sunar. Ayrıca burada aboneliklerinizle etkinleştirilen özelliklerin listesi ve sınırları da gösterilir.

Bilgi notu

Ana sayfa'daki grafiklerde gösterilen hesaplamalar, aboneliğinize bağlıdır. Örneğin, Qlik Cloud kapasite tabanlı abonelikler Tam Kullanıcı yetkilerinin sayısını ölçerken, kullanıcı tabanlı abonelikler Professional ve Analyzer yetkilerini gösterir. Bazı grafikler Qlik Sense Enterprise SaaS veya Qlik Sense Business olarak mevcut değildir.

Qlik Cloud kapasite tabanlı aboneliklerle, tüketimin ayrıntılı bir görünümünü sağlayan bir uygulama ile kullanım verilerini daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Detaylı tüketim raporları ile kullanımın izlenmesi.

İpucu notu

Kiracınız yeni navigasyon deneyimini kullanıyorsa Yönetim etkinlik merkezi, Yönetim Konsolu yerini alır.

Daha fazla bilgi için bk. Yeni platform navigasyonu.

Yönetim Konsolu Ana Sayfası (kapasite tabanlı abonelik için)

Tüketim grafiklerini içeren Yönetim Konsolu Giriş bölmesi

Aynı lisans içinde birden fazla kiracınız varsa üst kısımda bir açılır menü olacaktır. Yalnızca mevcut kiracının tüketimini görmek isterseniz menüde Bu kiracı'yı seçin veya tüm kiracıların toplamını görmek için Tüm kiracılar'ı seçin.

Sütun grafikler, kapasiteye dayalı kaynaklar için satın aldığınız ve tükettiğiniz miktarları gösterir. Daha fazla ayrıntı içeren bir araç ipucu görmek için çubukların üzerine gelin. Sütunların renkleri, farklı metrikleri temsil eder.

  • Mavi sütun: Bu dönemde tüketilen miktar.

  • Açık gri sütun: Bu dönemde satın alınan miktar.

  • Koyu gri sütun: Son dönemde satın alınan miktar.

  • Kırmızı sütun: Fazla tüketim. Fazlalık, bir kaynağın tüketiminin o dönem için satın alınan miktarı aşmasıdır. Daha fazla bilgi için bk. Fazla kullanım.

  • Koyu gri dikey çizgi: Son dönemde tüketilen miktar.

  • Siyah dikey çizgi: Maksimum tüketilen miktar.

Kullanıcılar

Grafikler, lisanstaki tüm kiracılar için mevcut toplam kullanıcı yetkisi sayısını göstermektedir. Aboneliğiniz, Professional, Analyzer ve Analyzer kapasitesi için grafiklere mi yoksa Tam Kullanıcılar ve Temel Kullanıcılar için grafiklere mi sahip olacağınızı belirler.

Analiz Verileri

Analiz için Veri grafiği, Qlik Cloud içine taşınan tüm verilerin toplamını gösterir. Bu; analiz edilen, katalog tarafından profili çıkarılan veya Qlik Cloud içine indirilen tüm verileri içerir. Veriler, yüklenen verilerin toplamından daha önce yüklenen tüm silinen verilerin çıkarılmasıyla elde edilen değer olarak gün boyunca düzenli aralıklarla hesaplanır.

Grafiğin altındaki zaman damgası, en son güncellendiği zamanı gösterir. Farklı renkler; uygulama içe aktarımları, veri dosyaları veya uygulama yeniden yüklemeleri gibi tüketilen veri türünü temsil eder. Dikey bir çizgiyle gösterilen maksimum kapasite, lisanstaki tüm kiracılar için geçerli döneme ilişkin maksimum tüketimi yansıtır.

Daha fazla bilgi için bk. Analiz Verileri.

Büyük uygulama kapasitesi

Büyük uygulama kullanımı grafiği, lisanstaki tüm kiracılar için büyük uygulama kapasitesinin mevcut kullanımını gösterir. Maksimum kapasite, grafikteki günlük maksimum tüketimi temsil eden bir dikey çizgiyle gösterilir.

Büyük uygulama kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Büyük uygulama desteği.

Taşınan Veriler

Taşınan veriler grafiği, ilgili aydaki Qlik Cloud Veri Entegrasyonu ile Taşınan Verilerin hacmini gösterir. Taşınan Veriler metriği, bulut hedeflerine taşınan tüm verilerin (tam yük ve CDC) toplamıdır. Metrik, analiz edilen veriler olarak sayılan, analiz verilerinin Qlik Cloud içine taşınmasını içermez. Herhangi bir yeni tablo veya dosyanın ilk tam yükü dahil değildir. Taşınan Veriler

Otomasyon çalıştırmaları

Otomasyon çalıştırma grafiği, ay boyunca Uygulama Otomasyonu kullanılarak yürütülen otomasyon sayısını gösterir. Bu; manuel çalıştırmalar, test çalıştırmaları, zamanlanan çalıştırmalar, tetiklenen çalıştırmalar veya webhook çalıştırmaları olabilir.

Oluşturulan raporlar

Oluşturulan Raporlar grafiği, ay için katma değer Qlik Raporlama Hizmeti özelliklerinden oluşturulan raporların sayısını gösterir.

AutoML dağıtılmış modelleri

AutoML dağıtılmış modeller grafiği, aboneliğiniz için dağıtılan ML modellerinin sayısını gösterir.

Qlik Cloud Analizleri aboneliği, lisans dahilinde oluşturulan tüm kiracılarda oluşturulabilecek tanımlanmış maksimum sayıda dağıtılmış model içerir. Bu tüketim sınırı model başına tanımlanır, yani tek bir modelden oluşturulan birden fazla ML dağıtımı tek bir dağıtılmış model olarak sayılır. Maksimum dağıtılmış model sayısına ulaştıysanız mevcut bir veya daha fazla dağıtılmış modeli silin ya da aboneliği daha yüksek bir katmana yükseltin.

Yeniden yüklemeler

Yeniden yükleme grafiği, ay için planlanan yeniden yükleme sayısını gösterir.

Üçüncü taraf veri dönüşümü

Üçüncü taraf veri dönüşümü grafiği, kayıtlı olan ve dönüşümlerde kullanılan ancak Qlik Cloud Veri Entegrasyonu tarafından taşınmayan tüm veri kümelerinin hacmini gösterir. Hem dönüştürülen hem de taşınan veriler yalnızca bir kez sayılır.

Yetenekler

Liste, aboneliğinizle birlikte etkinleştirilen özellikleri ve özelliklerin sınırlarını gösterir. Yetenekler Qlik Cloud uygulamasında yönetilen alanlar, Raporlama veya Uygulama Otomasyonu gibi özelliklerdir. Aboneliğiniz hangi özellikleri kullanabileceğinizi ve bunların sınırlarını belirler. Örneğin, aboneliğiniz aynı anda 10 otomasyon çalıştırma sınırı olan otomasyonlar içerebilir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!