Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Qlik Cloud capaciteitsgebaseerde abonnementen

Een Qlik Cloud-exemplaar is een combinatie van de platformservices voor Analytics en Gegevensintegratie. U kunt ze samen of onafhankelijk van elkaar gebruiken.

 • Qlik Cloud Analyse is een gehost analyseplatform dat iedereen binnen uw organisatie stimuleert om gegevensgestuurde beslissingen te nemen. Het biedt ondersteuning voor talrijke gebruikers en gebruikscases tijdens de gehele levenscyclus, van gegevens tot inzichten: zelf analyses uitvoeren, interactieve dashboards, conversationele analyses, aangepaste en ingesloten analyses, mobiele analyses, rapportages en waarschuwingen.

 • Qlik Cloud Gegevensintegratie is een gehost en beheerd Integration Platform as a Service (iPaaS). Het biedt de mogelijkheid om gegevenspijplijnen te maken om verschillende taken voor gegevensintegratie uit te voeren. U kunt realtime wijzigingsgegevens uit logboeken gebruiken via een beveiligde verbinding naar on-premises gegevensbronnen die achter firewalls bevinden of volledig laden gebruiken voor SaaS-gegevensbronnen.

De capaciteitsgebaseerde abonnementen voor Qlik Cloud Analyse en Qlik Cloud Gegevensintegratie zijn gebaseerd op een capaciteitsmodel met gegevensvolume als de primaire waardemeter. U kunt kiezen uit abonnementsvormen uit drie niveaus: Standard, Premium en Enterprise. De hogere Analytics-versies bieden meer analytische capaciteiten, en de hogere versies voor Gegevensintegratie bieden geavanceerdere gegevensbronnen en transformaties. Qlik Cloud Enterprise omvat de hoogste versies van Qlik Cloud Analyse en Qlik Cloud Gegevensintegratie. U kunt verschillende versies combineren om aan uw behoeften te voldoen, zoals het combineren van Gegevensintegratie Standaard met Analyse Premium.

Qlik Cloud abonnementen

Abonnementsopties.

Abonnementen voor alleen Analytics geven u toegang tot Qlik Cloud Gegevensintegratie voor het maken van QVD-bestanden in een Qlik Cloud-gegevensplatform. De QVD-bestanden kunnen worden gebruikt in analyseapps.

Alle versies van Qlik Cloud Gegevensintegratie bevatten gerelateerde Qlik Cloud-capaciteiten zoals Qlik Sense, Toepassingsautomatisering en AutoML.

Voor meer informatie over wat is opgenomen in elke abonnementsoptie raadpleegt u Soort Qlik Cloud Analyse-abonnementen en Soort Qlik Cloud Gegevensintegratie-abonnementen.

Tip

Als uw tenant de nieuwe navigatie-ervaring gebruikt, vervangt het Beheer activiteitencentrum de Beheerconsole.

Ga voor meer informatie naar Nieuwe platformnavigatie.

Waardemeters

Qlik Cloud-abonnementen zijn gebaseerd op een capaciteitsmodel met gegevensvolume als de primaire waardemeter. Voor Qlik Cloud Analyse Standaard is de waardemeter het aantal Full Users De waardemeters zijn in detail beschreven in Waardemeters van abonnement.

U kunt een versie selecteren en u vervolgens abonneren op de gegevenscapaciteit die u nodig hebt. Bepaal hoeveel gegevens u hebt en welk percentage van die gegevens u gaat analyseren of verplaatsen met Qlik Cloud. Abonneer u op pakketten voor Gegevens voor analyse voor Qlik Cloud Analyse of Verplaatste gegevens voor Qlik Cloud Gegevensintegratie. Voor de Enterprise-versie kunt u ervoor kiezen u te abonneren op Gegevens voor analyse of Verplaatste gegevens, of beide.

Beheerders kunnen verbruik van gebruikersrechten, gegevenscapaciteit en andere verbruiksgebaseerde bronnen bewaken in de Beheerconsole. De eigenaar van het serviceaccount kan het gebruik voor de volledige licentie bekijken in My Qlik. Ga voor meer informatie naar Resourceverbruik monitoren en My Qlik Portal. U kunt verder inzoomen op de gebruiksgegevens met een app die een gedetailleerde weergave van het verbruik biedt. Ga voor meer informatie naar Gebruik bewaken met gedetailleerde verbruiksrapporten.

Capaciteiten, guardrails en mogelijkheden

Alle Qlik Cloud-abonnementsopties bieden dezelfde snelheid, prestaties en beschikbaarheid. Ze delen dezelfde gebruikersinterface, hub en Beheerconsole op Qlik Cloud. De versies hebben echter verschillende capaciteitslimieten en mogelijkheden.

Als beheerder kunt u het capaciteitsverbruik zien, evenals ingeschakelde mogelijkheden en hun guardrails in de Beheerconsole.

Capaciteiten

Capaciteiten bepalen hoeveel van een bron u kunt verbruiken. Sommige capaciteiten staan vast, zoals het aantal parallelle herladingen. Andere capaciteiten zijn verbruiksgebaseerd en worden gemeten per tijdseenheid, zoals gegevenscapaciteit, aantal keren herladen van een app of gegenereerde rapporten per maand. Capaciteitsverbruik wordt gerekend op alle tenants binnen een Qlik Cloud-licentie. Voorbeeld: als tenant A 200 herladingen verbruikt en tenant B verbruikt 100 herladingen, en de twee tenants deel uitmaken van dezelfde licentie, is de totale verbruikte capaciteit 300 herladingen.

Guardrails

Guardrails zijn harde limieten op capaciteiten. Ze kunnen overmatig gebruik blokkeren als een specifieke capaciteitsmeeteenheid een kritiek niveau bereikt. Guardrails kunnen worden gebruikt om te zorgen voor Qlik Cloud-prestaties en -stabiliteit, door bijvoorbeeld het aantal parallelle herladingen te beperken om overbelasting te voorkomen. Sommige guardrails zijn onderhandelbaar per klant voor de Enterprise-versie van Qlik Cloud Analyse. Er zijn geen onderhandelbare guardrails voor Qlik Cloud Gegevensintegratie.

Mogelijkheden

Capaciteiten zijn functies in Qlik Cloud zoals beheerde ruimten, Rapportage of Applicatie-automatisering. Uw abonnement bepaalt welke capaciteiten u kunt gebruiken en de respectievelijke guardrails daarvan. Uw abonnement bevat bijvoorbeeld mogelijk automatiseringen met een limiet van 10 automatiseringen tegelijkertijd uitvoeren.

Overschot

Overschot kan optreden wanneer het daadwerkelijke gebruik van een bron de aangeschafte capaciteitslimiet overschrijdt. Overschot maakt constante toegang tot Qlik Cloud zonder onderbreking mogelijk. U kunt de bron blijven gebruiken tot het verbruik ten minste tien (10) keer de aangeschafte capaciteitslimiet bereikt. Alle waarden worden gemeten voor overschotverbruik. Het verbruik wordt berekend op maandbasis en overschot wordt op basis daarvan gerapporteerd. Overschot wordt maandelijks gefactureerd op basis van de overschot prijs beschreven in de Algemene voorwaarden.

Wanneer u in de buurt van een capaciteitslimiet komt of deze hebt overschreden (bij 90%, 95% en 100% van de limiet), worden meldingen weergegeven in de Beheerconsole. De eigenaar van het serviceaccount wordt via e-mail op de hoogte gesteld en Qlik neemt contact op met deze eigenaar om de behoefte aan add-ons of upgrades te bespreken.

Overschotverbruik is toegestaan voor Gegevens voor analyse, Verplaatste gegevens, automatiseringsuitvoeringen en gegenereerde rapporten. Het is niet toegestaan in de volgende gevallen:

 • Geïmplementeerde AutoML-modellen

  Het niveau opgenomen in uw Qlik Cloud-abonnement omvat een gedefinieerd maximaal aantal geïmplementeerde modellen die kunnen worden gemaakt in alle tenants binnen de licentie. Deze consumptielimiet wordt per model gedefinieerd. Dat betekent dat meerdere ML-implementaties die zijn gemaakt vanuit één model tellen als één enkel geïmplementeerd model. Als u het maximale aantal geïmplementeerde modellen hebt bereikt, verwijdert u een of meer bestaande geïmplementeerde modellen of upgradet u het abonnement naar een hoger niveau.

 • Volledige gebruikers

  Als u een gebruiker uitnodigt wanneer er geen rechten meer beschikbaar zijn in uw abonnement, krijgt de gebruiker de status Aangevraagd en heeft deze geen toegang tot de hub of apps. Ga voor meer informatie naar Gebruikers met de status Aangevraagd beheren.

 • Guardrails

  Sommige guardrails (vaste capaciteitslimieten) zijn onderhandelbaar per klant bij de Enterprise-versie, zoals appgrootte, herlaadfrequentie en herlaadgelijktijdigheid. Deze capaciteiten staan overschotverbruik niet toe.

 • Gegevens voor analyse voor Qlik Cloud Analyse Standaard

  De Standard-versie van Qlik Cloud Analyse heeft een vaste capaciteit. Als u de capaciteitslimiet bereikt, kunt u apps niet importeren en herladen of gegevensbestanden toevoegen. U kunt apps en gegevensbestanden verwijderen om weer onder de limiet uit te komen of u kunt uw abonnement upgraden.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!