Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Monitorowanie wykorzystania zasobów

Administratorzy mogą monitorować zakupione i wykorzystane ilości różnych pojemności w panelu Strona główna w Konsoli zarządzania. Panel ten zawiera przegląd wykorzystania alokacji użytkowników, pojemności danych, raportów i innych zasobów opartych na pojemności. Przedstawia także listę możliwości dostępnych w ramach subskrypcji oraz ich ograniczenia.

Informacja

Wymiary widoczne na wykresach na Stronie głównej zależą od Twojej subskrypcji. Na przykład subskrypcje Qlik Cloud oparte na pojemności mierzą liczbę pełnych uprawnień użytkownika, a subskrypcje oparte na użytkownikach pokazują uprawnienia profesjonalne i analityczne. Niektóre wykresy są niedostępne w Qlik Sense Enterprise SaaS lub Qlik Sense Business.

Dzięki subskrypcjom Qlik Cloud opartym na pojemności możesz dokładniej analizować dane dotyczące wykorzystania za pomocą aplikacji, która zapewnia szczegółowy widok wykorzystania. Więcej informacji zawiera temat Monitorowanie użytkowania dzięki szczegółowym raportom wykorzystania.

Strona główna Konsoli zarządzania (w przypadku subskrypcji opartej na pojemności)

Panel główny Konsoli zarządzania z wykresami wykorzystania

Jeśli masz więcej niż jedną dzierżawę w ramach tej samej licencji, u góry pojawi się menu rozwijane. Wybierz w menu pozycję Ta dzierżawa, aby zobaczyć wykorzystanie tylko dla bieżącej dzierżawy, lub wybierz Wszystkie dzierżawy, aby zobaczyć sumę dla wszystkich dzierżaw.

Wykresy słupkowe przedstawiają zakupione i wykorzystane ilości zasobów opartych na pojemności. Wskaż kursorem słupki, aby uzyskać więcej informacji. Kolory słupków reprezentują różne wskaźniki.

  • Niebieski słupek: wykorzystana ilość w tym okresie.

  • Jasnoszary słupek: zakupiona ilość w tym okresie.

  • Ciemnoszary słupek: zakupiona ilość w ostatnim okresie.

  • Pionowa linia: wykorzystana ilość w ostatnim okresie.

  • Czerwony pasek: Nadwyżka wykorzystania. Nadwyżka ma miejsce, gdy wykorzystanie zasobu przekracza zakupioną ilość w danym okresie. Więcej informacji zawiera temat Nadwyżka.

Użytkownicy

Wykresy pokazują całkowitą dostępną liczbę uprawnień użytkownika dla wszystkich dzierżaw w ramach licencji. Twoja subskrypcja określa, czy masz wykresy dla uprawnień profesjonalnych, analitycznych i roli analityka, czy też wykresy dla użytkowników z pełnymi i podstawowymi uprawnieniami.

Dane do analizy

Wykres Dane do analizy pokazuje sumę wszystkich danych przeniesionych do Qlik Cloud. Obejmuje to wszystkie dane analizowane, profilowane przez katalog lub umieszczane w Qlik Cloud. Dane są mierzone regularnie w ciągu dnia jako suma wszystkich załadowanych danych minus wszystkie usunięte dane, które zostały wcześniej załadowane. Datę ostatniej aktualizacji wykresu możesz sprawdzić na podstawie znacznika czasu pod wykresem. Różne kolory reprezentują typ wykorzystanych danych, np. import aplikacji, pliki danych lub ponowne ładowanie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Dane do analizy.

Przeniesione dane

Wykres Przeniesione dane przedstawia ilość danych przeniesionych przy użyciu Integracja danych Qlik Cloud za dany miesiąc. Wskaźnik Przeniesione dane to suma wszystkich danych przeniesionych — przy użyciu pełnego ładowania i CDC — do miejsc docelowych w chmurze. Wskaźnik nie obejmuje przeniesienia danych do Qlik Cloud w celu analizy, które są liczone jako Dane do analizy. Początkowe pełne ładowanie każdej nowej tabeli lub pliku nie jest uwzględniane. Więcej informacji zawiera temat Przeniesione dane.

Uruchomienia automatyzacji

Wykres Uruchomienia automatyzacji pokazuje liczbę automatyzacji w miesiącu, które wykonano przy użyciu Automatyzacja aplikacji. Mogą to być uruchomienia ręczne, testowe, zaplanowane, wyzwalane lub powodowane przez element webhook.

Wygenerowane raporty

Wykres Wygenerowane raporty pokazuje liczbę wygenerowanych raportów w danym miesiącu. Liczone są tylko raporty wygenerowane za pomocą bloku Generuj raport w automatyzacji lub wywołania Usługa raportowania Qlik poprzez API. Raporty wywołane w inny sposób nie są liczone.

Wdrożone modele AutoML

Wykres Wdrożone modele AutoML przedstawia liczbę wdrożonych modeli uczenia maszynowego dla Twojej subskrypcji.

Subskrypcja Analityka Qlik Cloud obejmuje określoną maksymalną liczbę wdrożonych modeli, które można utworzyć dla wszystkich dzierżaw utworzonych w ramach licencji. Ten limit wykorzystania jest definiowany dla każdego modelu, co oznacza, że wiele wdrożeń uczenia maszynowego utworzonych na podstawie jednego modelu liczy się jako jeden wdrożony model. W razie osiągnięcia maksymalnej liczby wdrożonych modeli usuń jeden lub więcej istniejących już wdrożonych modeli lub zmień poziom subskrypcji na wyższy.

Przeładowania

Wykres przeładowań pokazuje liczbę zaplanowanych przeładowań w danym miesiącu.

Transformacja danych innych dostawców

Wykres transformacji danych innych dostawców pokazuje liczbę wszystkich zestawów danych, które są zarejestrowane i używane w transformacjach, ale nie zostały przeniesione przez Integracja danych Qlik Cloud. Dane, które są zarówno przekształcane, jak i przenoszone, są liczone tylko raz.

Możliwości

Lista przedstawia możliwości dostępne w ramach subskrypcji oraz ich ograniczenia. Możliwości to funkcje w Qlik Cloud, takie jak przestrzenie zarządzane, raportowanie lub automatyzacja aplikacji. Subskrypcja określa, z jakich możliwości możesz korzystać i jakie są ich ograniczenia. Na przykład Twoja subskrypcja może obejmować automatyzacje z limitem jednoczesnego uruchamiania 10 automatyzacji.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!