Gå till huvudinnehåll
Konfigurera multifaktorautentisering (MFA)

PÅ DEN HÄR SIDAN

Konfigurera multifaktorautentisering (MFA)

MFA är tillgängligt för åtkomst till My Qlik med förstärkt säkerhet. MFA utgör ett extra säkerhetsskikt vid åtkomst till Qlik Sense Business. MFA kan konfigureras för en mobil enhet eller med alternativ för stationär dator.

Servicekontoägare (Service Account Owners, SAO) och huvudadministratörer som använder Qlik Account som identitetsleverantör behöver inte konfigurera MFA. Alla användare som använder Qlik Account har fortfarande möjlighet att konfigurera MFA kopplat till sina identiteter. Vi rekommenderar starkt att SAO:er och huvudadministratörer konfigurerar MFA med tanke på att de har åtkomst till mycket känslig information.

MFA kan konfigureras för att få den ytterligare säkerheten, när prenumerationen köps eller när som helst därefter, genom att utföra följande steg.

 1. Installera en app för multifaktorautentisering på din enhet. Många olika MFA-appar finns tillgängliga för både mobila enheter och bärbara datorer. Några vanliga val är Google Authenticator, Okta Verify och LastPass.
 2. Från antingen www.qlik.com eller din klientorganisation, välj Lösenord och säkerhet.
 3. Under Multifaktorautentisering klickar du på knappen Installera.
  Anteckning om informationDu kommer att bli ombedd att installera MFA nästa gång du loggar in eller så kan du klicka för att installera nu.
 4. Öppna autentiseringsappen och skanna QR-koden på sidan för att ställa in multifaktorautentisering. Om du använder en dator klickar du på Har du problem med att skanna? och anger koden som visas i din autentiseringsapp.
 5. Konfigurera enheten genom att följa instruktionen i autentiseringsappen.
  Din autentiseringsapp kommer att generera en 6-siffrig kod när den har konfigurerats.
 6. Ange koden som genereras av autentiseringsappen och klicka på Fortsätt.
 7. Kopiera koden på sidan för slutförd multifaktorsautentisering och spara den så att du har den tillgänglig om du skulle behöva logga in utan din enhet.
 8. Anteckning om varningDen här viktiga återställningskodslänken kan bara användas en gång. Om du använder MFA-återställningskoden skapas en ny. Spara alltid den senaste som skapats.
 9. Klicka på Fortsätt för att återgå till My Qlik.

Slå av multifaktorautentisering (MFA)

Utför följande steg för att slå av MFA.

Anteckning om informationQlik rekommenderar inte att du slår av MFA.
 1. Från antingen www.qlik.com eller din klientorganisation, välj Lösenord och säkerhet. Mer information om My Qlik finns här Hantera Qlik Sense SaaS-prenumerationen.
 2. I panelen Multifaktorautentisering klickar du på knappen Återställ.

  En dialogruta visas, där du uppmanas att bekräfta återställningen.

 3. Klicka på Ja för att återställa.

  MFA är nu avslaget.