Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda dynamiska vyer och diagram

Du kan interagera med dynamiska diagram på samma sätt som med andra visualiseringar i Qlik Sense. Användare har även direkt kontroll över när data i dynamiska vyer ska uppdateras. Om en dynamisk vys mallapp använder bindningsuttryck i laddningsskriptet, innehåller frågan som uppdaterar data i den dynamiska vyn vanligtvis filtervillkor som använder värden som valts i urvalstillståndet i grundappen. När en användare uppdaterar en dynamisk vy, kommer alla dynamiska diagram som är associerade med vyn att uppdateras med dessa nya data.

Om du vill använda en snabbmeny med diagramalternativ, som att ta ögonblicksbilder och öppna utforskningsmenyn, högerklickar du på diagrammet och väljer Dynamiskt diagram.

Du kan interagera med den dynamiska vyn via de dynamiska diagrammen. Genom att högerklicka på ett dynamiskt diagram och välja Dynamisk vy kan du uppdatera diagrammen, visa begränsningar och visa värdena i den dynamiska vyns bindningsfält som användes vid den senaste uppdateringen av den dynamiska vyn.

Urval i dynamiska vyer

Dynamiska diagram använder samma associativa urvalsmodell som standarddiagram i Qlik Sense. Urval som görs i dynamiska diagram påverkar inte urvalen i grundappen och visas inte i grundappens urvalsfält. Du kan rensa urvalen du har gjort i en dynamisk vy genom att högerklicka på ett dynamiskt diagram från den vyn, välja Dynamisk vy och sedan Radera urval.

Om bindningsuttrycken finns i den dynamiska vyns mallapp kommer urval som görs i grundappen att påverka de data som laddas i en dynamisk vy nästa gång den uppdateras. Qlik Sense håller reda på urvalstillståndet som gällde vid den senaste uppdateringen för varje dynamisk vy. Data i den dynamiska vyn anses vara inaktuella varje gång urval ändrar värdena som används av något av de bundna fälten i den dynamiska vyn, jämfört med senaste uppdateringen av den dynamiska vyn. När data är inaktuella visas en inaktuella data-ikon på alla diagram i den dynamiska vyn. När ett inaktuellt diagram uppdateras, uppdateras alla diagram från den dynamiska vyn med de uppdaterade valda värdeuppsättningarna för varje bundet fält i vyn. Du kan återställa grundappens urvalstillstånd så att det matchar vad det var när den dynamiska vyn senast uppdaterades, istället för att uppdatera den. Använd snabbmenyn i valfritt diagram i den dynamiska vyn och välj Dynamisk vy, Visa de senaste urvalen och klicka på Använd.

Dynamiskt diagram med meddelande om inaktuella data

Dynamiskt diagram med meddelande om inaktuella data

Om någon av den dynamiska vyns begränsningar inte har uppfyllts, till exempel om de aktuella urvalen ger ett antal rader som överskrider maximalt antal rader, visas inga data för något av diagrammen i vyn. Den dynamiska vyn kan inte uppdateras förrän grundappens urvalstillstånd ändras så att alla begränsningar uppfylls.

Dynamiskt diagram med urval som överskrider begränsningarna

Dynamiskt diagram med urval som överskrider begränsningarna

Visa detaljer för den dynamiska vyn

I Detaljer för den dynamiska vyn kan du visa uppdateringshistorik, begränsningar och urval som används i den dynamiska vyn. Du visar detaljerna genom att klicka på ikonen Detaljer för den dynamiska vyn i hörnet på ett dynamiskt diagram.

Uppdaterad visar när data i den dynamiska vyn senast uppdaterades.

Detaljer om uppdatering i Detaljer för den dynamiska vyn

Uppdatera detaljer

Under Begränsningar visas begränsningar för fält och rader som används när innehåll genereras från den dynamiska vyn.

Aktuella begränsningar i Detaljer för den dynamiska vyn

Aktuella begränsningar

Under Urval visas de urval som användes för att generera data för den här vyn. Om du gör nya urval som skulle ändra data i den dynamiska vyn, och inte har uppdateras din dynamiska vy, kan du återgå till de ursprungliga urvalen i den dynamiska vyn genom att klicka på Använd.

Aktuella urval i Detaljer för den dynamiska vyn

Aktuella urval

Uppdatera dynamiska vyer

Du kan uppdatera data i din dynamiska vy genom att välja ett dynamiskt diagram i den vyn och klicka påLadda igen. När du använder uppdateringsalternativet i ett dynamiskt diagram uppdateras alla diagram i samma dynamiska vy. Uppdatering medför att alla urval som du har gjort i de dynamiska diagrammen i den dynamiska vyn tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!