Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Förhandsgranska tabeller och fält i datamodellvyn

I datamodellvyn visas en förhandsgranskning av datatabeller i panelen längst ned på skärmen. I förhandsgranskningen kan du snabbt inspektera innehållet i en tabell eller ett fält. Du kan även lägga till dimensioner och mått i appen om du väljer ett fält.

Dessutom visas metadata för den valda tabellen eller det valda fältet i panelen för förhandsgranskning.

Du kan visa eller dölja granskningspanelen på två sätt:

  • Klicka på Öppna nedre panel i verktygsfältet.
  • Klicka på rubriken Granska.

Förhandsgranska en tabell

  • Klicka på en tabellrubrik i datamodellvyn.

Förhandsgranskningspanelen visas med fält och värden för den valda tabellen.

Granskningspanelen med en förhandsgranskning av en tabell.

Förhandsgranska ett fält

  • Klicka på ett tabellfält i datamodellvyn.

Förhandsgranskningspanelen visas med det valda fältet och dess värden, samt metadata för fältet. Du kan också lägga till fältet som en originaldimension eller ett originalmått.

Granskningspanelen med en förhandsgranskning av ett fält.

  • Densitet är antalet poster som har värden som inte är NULL i detta fält jämfört med det totala antalet poster i tabellen.
  • Delmängdsförhållandet är antalet distinkta värden för fältet i denna tabell jämfört med det totala antalet distinkta värden i detta fält i andra tabeller i datamodellen. Detta är bara relevant för nyckelfält.
  • Om fältet är markerat med [Perfekt nyckel] innehåller varje rad ett nyckelvärde som är unikt.

Mer information om att skapa en originaldimension finns i Skapa en originaldimension från datamodellvyn.

Mer information om att skapa en originaldimension finns i Skapa ett originalmått från datamodellvyn

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!