Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Voorbeeld van tabellen en velden in de gegevensmodelviewer

In de gegevensmodelviewer kunt u een voorbeeld bekijken van elke willekeurige gegevenstabel in een deelvenster onder aan het scherm. In de voorbeeldweergave kunt u snel de inhoud van een tabel of veld bekijken. U kunt ook dimensies en metingen toevoegen aan de app als u een veld selecteert.

Bovendien worden metagegevens voor de geselecteerde tabel of het geselecteerde veld weergegeven in het voorbeeldvenster.

U kunt het voorbeeldvenster op twee manieren weergeven en verbergen:

  • Klik op Open het onderste venster op de werkbalk.
  • Klik op de koptekst Voorbeeld.

Een voorbeeld van een tabel weergeven

  • Klik in de gegevensmodelviewer op een koptekst van de tabel.

Het voorbeeldvenster met velden en waarden van de geselecteerde tabel wordt weergegeven.

Voorbeeldvenster met een voorbeeld van een tabel.

Een voorbeeld van een veld weergeven

  • Klik op een tabelveld in de gegevensmodelviewer.

Het voorbeeldvenster met het geselecteerde veld, de bijbehorende waarden en metagegevens voor het veld wordt weergegeven. U kunt ook het veld toevoegen als masterdimensie of meting.

Voorbeeldvenster met een voorbeeld van een veld.

  • Dichtheid is het aantal records met niet-NULL-waarden in dit veld ten opzichte van het totale aantal records in de tabel.
  • Aandeel van de waarden is het aantal unieke waarden van het veld in deze tabel, vergeleken met het totale aantal unieke waarden van dit veld in andere tabellen in het gegevensmodel. Dit is alleen relevant voor sleutelvelden.
  • Als het veld is gemarkeerd met [Perfecte sleutel], bevat elke rij een sleutelwaarde die uniek is.

Zie Een masterdimensie maken vanuit de gegevensmodelviewer voor meer informatie over het maken van een masterdimensie.

Voor meer informatie over het maken van een masterdimensie, zie Een mastermeting maken vanuit de gegevensmodelviewer

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!