Gå till huvudinnehåll

Konfigurera dina beteenden

Nu ska du skapa ett beteende. Beteenden gör det möjligt att ange anpassade individuella omfattningar för hur måttgrupper används.

Med beteenden kan du:

 • Tvinga fram nödvändiga urval av värden från ett fält med en måttgrupp.

 • Ange vilka grupper du vill ska användas med en måttgrupp.

 • Ange vilka grupper du inte vill ska användas med en måttgrupp.

 • Ange en kalenderperiod som ska användas med en måttgrupp som standard.

Det är valfritt att använda beteenden.

Varför ska jag konfigurera beteenden?

Ungefär som med paket kan du med beteenden ange omfattningen för hur grupper ska användas tillsammans. Med beteenden kan du ange en avgränsad omfattning för hur enskilda måttgrupper används tillsammans med andra grupper.

Till exempel, när vi söker efter fält från gruppen Sales i Ark, aggregeras måttresultat för Gross Profits över all tid. Det skulle vara mer användbart att använda en senare tidsperiod. Du kan skapa ett beteende som använder en av dina kalenderperioder som standard.

Skapa ett beteende för standardkalenderperiod

 1. Klicka på Skapa beteenden.

 2. Under Gäller för väljer du Sales.

 3. Under Beteendetyp väljer du Standardkalenderperiod.

 4. Under Kalendergrupp väljer du Sales_OrderDate.

 5. Under Period väljer du Month comparison.

 6. Klicka på Skapa.

Resultat

Gå till Ark och sök efter what is the average sales by employee. De matchande resultaten visar nu ett stapeldiagram som jämför den här månadens försäljning för varje medarbetare med försäljningen från samma månad förra året. För diagram som inte har stöd för jämförelser visas endast resultat för den aktuella månaden.

Insight Advisor-analys som använder standardkalenderperioden

An Insights chart displaying a bar chart that shows the average Sales by Employee name. A default calendar period has been applied, comparing 2020 sales for June to 2019 sales for this June

Konfigurera ett beteende för att använda en standardkalenderperiod för Period jämfört med period-analys

Du kan även ställa in ett standardkalenderperiodbeteende för en grupp som tillämpas vid Period jämfört med period-analys. Analystypen Period jämfört med period använder ett linjediagram för att jämföra ett mått under den aktuella perioden jämfört med den föregående. Det kräver att en standardkalenderperiod är inställd för gruppen som innehåller måttet i den logiska modellen.

Först skapar du en Kvartal till kvartal-kalenderperiod.

 1. Klicka på Skapa kalenderperiod.

 2. Välj Sales_Order Date.

 3. Vid Kalenderperiodens namn anger du Kvartal till kvartal.

 4. Vid Detaljnivå för kalenderperiod väljer du Kvartal.

 5. Välj Använd senast sorterade värde.

 6. Klicka på Skapa.

På fliken Beteenden anger du den här kalenderperioden som standard för gruppen Sales.

 1. Klicka på Skapa beteende.

 2. Under Gäller för väljer du Sales.

 3. Under Beteendetyp väljer du Standardkalenderperiod.

 4. Under Kalendergrupp väljer du Sales_OrderDate.

 5. Under Period väljer du Kvartal till kvartal.

 6. Klicka på Skapa.

Gå till Upptäckter och sök efter show me sales. Det första diagrammet som visas under KPI är en Period jämfört med period-analys. Öppna det här diagrammet (sum (Sales) for 2020-Q4 vs 2020-Q3) och gå till egenskapen Analysperiod. Välj den och observera att standardkalenderperioden Kvartal till kvartal valdes korrekt för att jämföra den senaste perioden med den föregående. I den här introduktionskursen är dessa perioder 2020-Q3 (Period 1) och 2020-Q4 (Period 2). Det går att ändra dessa urval genom att välja andra kvartal från listrutorna. En referenslinje indikerar den aktuella dagen i detaljnivån för den aktuella kalenderperioden, som i det här fallet är ett kvartal.

Period jämfört med period-analysen tillämpad på ett Linjediagram

Period over period analysis compares a measure over the current period versus the previous period. A line chart shows the comparison of the sum of sales for 2020 Q4 versus 2020 Q3.

Du kan ändra standardkalenderperioden i Analysperiod.