Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visualisering av SHAP-värden i Qlik Sense-appar

SHAP-värden hjälper oss att förstå vad som driver en modell och vad som driver enskilda resultat. Skapa visualiseringar av SHAP-värden i Qlik Sense-appar för att utforska dina data ytterligare. De följande exemplen ger dig en uppfattning om vilka insikter du kan få.

Förberedelser

Gör följande förberedelser innan du börjar:

  • Generera en SHAP-datauppsättning med koordinater. I den här datauppsättningen har SHAP-värdekolumnerna delats in i en "funktion" och ett "värde", vilket gör att du kan använda flera funktioner i ett enda diagram.

  • För binära klassificeringsförutsägelser: gör ett diagram över den förutsedda sannolikheten mot summan av SHAP-värdena per rad och titta på riktningen för SHAP-värdena. Om lutningen är negativ vänder du SHAP-värdenas riktning för att göra det lättare att tolka visualiseringarna.

Riktningskontroll för SHAP-värden som visar en positiv lutning

Diagram över SHAP-värden för att visa en positiv lutning.

Rangordning av funktionernas betydelse

Du kan skapa en rangordning av funktionernas betydelse genom att använda de genomsnittliga absoluta värdena för SHAP-värdena för varje funktion. Figuren visar betydelsen av olika funktioner för sannolikheten att en kund kommer att förloras.

SHAP-rangordning av betydelse i Qlik Sense

Rangordning av funktionernas betydelse med ett stapeldiagram.

Riktning och fördelning

SHAP-värdena kan också användas för att ge insikt i riktningen och fördelningen av varje funktions inflytande. I figuren kan du se om de olika funktionerna gör det mer eller mindre sannolikt att kunderna förloras.

SHAP-fördelningsdiagram i Qlik Sense

Diagram över fördelningen av funktionernas betydelse.

Funktionernas betydelse för kohorter

Funktionsbetydelsen kan skapas för olika kohorter. Du kan till exempel jämföra de viktigaste funktionerna för kunder med olika typer av planer. Figuren visar funktionspåverkansfaktorerna i respektive typ av plan.

I det här diagrammet används en gallerbehållare för att representera data för specifika fältvärden i data. Du kan också skapa liknande diagram individuellt med hjälp av set-uttryck.

Diagram i Qlik Sense som visar de viktigaste faktorerna som påverkar kundförlusten per typ av plan

Gallerobjekt i Qlik Sense som visar set-analysvärden för fyra olika funktionsfältsvärden (plantyper).

Betydelsen av funktioner på radnivå

SHAP-betydelse kan användas för att förstå betydelsen av funktioner på radnivå. Du kan undersöka och jämföra vilka funktioner som påverkar sannolikheten för att olika kunder ska förloras, vilket visas i figuren.

Diagram över SHAP-betydelse för specifika kund-ID:n

Stapeldiagram som visar SHAP-betydelserangordning för två olika kunder.

Varianter av funktioner

Du kan kartlägga inflytandet av varje variant av en funktion. Du kan till exempel skapa visualiseringar för att visa det genomsnittliga inflytandet av kundernas typ av plan för varje typ av plan som du erbjuder.

Stapeldiagram i Qlik Sense som visar SHAP-betydelsen av specifika fältvärden för en enskild funktion

Stapeldiagram över SHAP-betydelsen för varje typ av plan.

Fördelningsdiagram i Qlik Sense som visar SHAP-betydelsen av specifika fältvärden för en enskild funktion

Stapeldiagram som visar SHAP-betydelserangordning för två olika kunder.

Kontinuerliga variabler

SHAP-värden kan användas i spridningsdiagram för att analysera trender när kontinuerliga variabler fluktuerar i värde. I det här diagrammet med SHAP-värden kan vi se att sannolikheten för att förlora en kund i allmänhet ökar med ökningen av grundavgiften.

Vi kan också använda regressionslinjer och andra verktyg för att få nya insikter i data.

SHAP-spridningsdiagram som visar trender i förlustresultat när grundavgiften ökar

Exempel på visualisering av prognosdata.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!