Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda variabler i filnamn för datauppsättningar för prognos

När du skapar nya datauppsättningar för förutsägelser i Qlik AutoML kan du använda tidsbaserade variabler i filnamn för datauppsättningar för förutsägelser. Detta är speciellt användbart när du skapar schemalagda förutsägelser för att skilja mellan många filer automatiskt som skapas från samma ML-distribution.

 1. I fönstret Konfiguration av förutsägelse väljer du Datauppsättning för förutsägelse > Namnge datauppsättning.

 2. När du skriver in ett namn ska variabeln du vill använda omslutas av dubbla klammerparenteser. Du kan använda flera klammerparenteser i ett enda filnamn, och flera variabler kan användas i en enda instans.

  Om du exempelvis vill använda variabler för månad, dags och år i en datauppsättning för förutsägelse kan du skriva:

  Förutsägelse - {{MM-DD-YYYY}}

 3. Välj ett utrymme och klicka på Bekräfta.

Variabler som stöds i filnamn för datauppsättningar för förutsägelse

Följande variabler kan användas för att införliva dynamisk namngivning av datauppsättningar för förutsägelse. De här tecknen kommer bara att tolkas som variabler när du använder dubbla klammerparenteser kring dem enligt ovan.

 • Dag

  • DD: tecken för dag

 • Månad

  • M: tecken för månad ett

  • MM: tecken för månad två

 • År

  • YY: numeriskt år (kort)

  • YYYY: numeriskt år (lång)

 • Veckodag

  • W: dagens nummer i veckan

  • WW: dagens nummer i veckan (två tecken)

 • Vecka

  • w: veckans nummer

 • Kvartal (endast kalenderår)

  • Q: kvartalstecken

 • Tid

  • hh: timmans nummer

  • mm: minutnummer

  • ss: sekundens nummer

  • ff: bråkdel av sekund

 • Tidsmarkör

  • X: unix-tidsmarkör

  • X: unix-tidsmarkör

   Anteckning om information I tidsmarkörer för filnamn för datauppsättningar för dynamisk förutsägelse visas den utvärderade tiden alltid i GMT.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!