Ana içeriğe geç

Kullanıcı Yönetimi

Qlik Sense SaaS, kiracıya eklediğiniz kullanıcıları düzenlemeniz için birkaç yol sağlar. Kullanıcıları kiracıya ekledikten sonra, bunları uygulama tüketicisi olup olmayacaklarına veya kiracıda içerik oluşturmaları gerekip gerekmediğine göre gruplara ayırabilirsiniz. Bunu kullanıcı atamaları ile yaparsınız. Kullanıcılara göreve göre roller atayabilirsiniz, böylece bazı kullanıcılar kiracıda belirli izinlere sahip olur. Bunu kullanıcı rolleriyle yaparsınız. Bu bölümde, kiracınızdaki kullanıcıları düzenlemenin ve yönetmenin farklı yolları açıklanmaktadır.

Aşağıdaki şemada, kullanıcıları kiracıya ekleme ve onları roller halinde düzenleme adımları gösterilmektedir.

Bilgi notuKiracıya kullanıcı eklediğinizde, izlemeniz gereken belirli bir sipariş yoktur ve istediğiniz zaman kullanıcı atamalarını ve kullanıcı rollerini değiştirebilirsiniz.

User management workflow