Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Przykład: Budowanie arkusza

Ten przykład pokazuje, jak szybko zbudować arkusz. Jeśli chcesz samodzielnie odtworzyć przykład, aplikacja podstawowa i używane dane są dostępne w kursie logiki biznesowej. Aby zapoznać się z kursem logiki biznesowej, zobacz Kurs — Dostosowywanie sposobu interpretowania danych przez Insight Advisor.

Tryb edycji arkusza pozwala na szybkie tworzenie przydatnych wizualizacji. Tworząc arkusz, należy wiedzieć, jakie informacje chce się zobaczyć. W tym przypadku z aplikacji Tutorial - Business logic chcemy utworzyć arkusz, który pozwoli nam eksplorować sprzedaż w różnych punktach czasowych. Ten arkusz powinien pozwolić nam zobaczyć następujące informacje: 

 • Geograficzna reprezentacja sprzedaży według krajów i miast.

 • Zysk brutto według biur sprzedaży.

 • Dane dotyczące sprzedaży przez pracowników.

 • Podział poszczególnych produktów i kategorii.

 • Filtr, dzięki któremu użytkownicy mogą filtrować dane według roku, kwartału, miesiąca i tygodnia.

Przykładowy arkusz

Tworzenie pierwszej wizualizacji

W przypadku pierwszej wizualizacji utworzymy wykres słupkowy, początkowo używając automatycznego wykresu, aby zobaczyć rekomendację przed zmianą rekomendacji na wykres słupkowy.

 1. W aplikacji Tutorial - Business logic utwórz nowy arkusz.

 2. W obszarze Zasoby przeciągnij i upuść SalesOffice w obszarze Dane jako wymiar.

 3. W obszarze Zasoby przeciągnij i upuść Gross Profit jako Dane jako miarę.

  Pierwsza wizualizacja

 4. W obszarze Wizualizacja wybierz Poziomy zgrupowany wykres słupkowy.

 5. W obszarze Prezentacja kliknij Sortowanie i Wg wymiarów.

  Edytowanie wizualizacji

Dodawanie mapy

Mając gotowy wykres słupkowy, możemy następnie utworzyć mapę, która wizualizuje zarówno kraje, jak i miasta.

 1. Kliknij , aby dodać kolejną wizualizację w wierszu.

 2. W obszarze wizualizacji wybierz opcję Mapa.

 3. Kliknij Otwórz właściwości zaawansowane.

 4. Kliknij WarstwyDodaj warstwę.

 5. Wybierz opcję Warstwa obszaru.

 6. W obszarze Wymiary kliknij Dodaj, a następnie wybierz Country.

 7. W obszarze Kolory wybierz Niestandardowy, Wg miar i kolorowanie według Avg(Sales).

 8. Kliknij , aby powrócić do Warstw.

 9. Kliknij Dodaj warstwę i wybierz Warstwa punktów.

 10. W obszarze Wymiary kliknij Dodaj, a następnie wybierz City.

 11. W obszarze Kolory wybierz Niestandardowy, Wg miar i kolorowanie według Sum(Sales).

 12. W obszarze Schemat kolorów wybierz Klasy rozbieżne.

  Arkusz z mapą

Dodawanie panelu filtrowania i zmiana układu wiersza

Następnie dodamy panel filtrowania, dzięki któremu będziemy mogli eksplorować dane w wizualizacjach według określonych przedziałów czasu. Zmienimy też układ wiersza wizualizacji.

 1. Kliknij , aby dodać do wiersza kolejną wizualizację.

 2. W obszarze Wizualizacje kliknij i wybierz Panel filtrowania.

 3. W obszarze Zasoby kliknij OrderDate.

 4. Przeciągnij i upuść następujące elementy w obszarze Dane we Właściwościach:

  • Year

  • Quarter

  • Month

  • Week

 5. Po lewej stronie panelu filtrowania kliknij i przeciągnij na okienku filtrowania, aby zmienić jego rozmiar.

  Dodawanie panelu filtrowania

 6. Kliknij na wizualizacji mapy i przeciągnij na lewo od wykresu słupkowego.

Dodawanie nowego wiersza z tabelą

Dodamy nowy wiersz wizualizacji pod bieżącym wierszem, zaczynając od tabeli.

Filtrowana tabela

 1. Kliknij poniżej tego wiersza, aby dodać wizualizację w nowym wierszu.

 2. W obszarze Wizualizacja wybierz pozycję Tabela.

 3. W sekcji Zasoby przeciągnij i upuść następujące elementy jako wymiary:

  • EmployeeName

  • SalesOffice

 4. W obszarze Zasoby przeciągnij i upuść Sales, aby utworzyć następujące miary:

  • Avg(Sales)

  • Sum(Sales)

 5. W obszarze Zasoby przeciągnij i upuść Sales na Filtry.

 6. Wybierz Warunek jako typ filtru.

 7. Wybierz Porównaj.

 8. Pod warunkiem wybierz > i Wartość stała.

 9. W polu Większe niż wprowadź 0.

Dodawanie mapy drzewa

Teraz dodamy mapę drzewa, dzięki czemu będziemy mogli przeglądać zarówno kategorie produktów, jak i produkty w tych kategoriach.

Nowa mapa drzewa

 1. Kliknij , aby dodać do wiersza kolejną wizualizację.

 2. W obszarze Wizualizacje wybierz Mapa drzewa.

 3. W obszarze Zasoby przeciągnij i upuść CategoryName w sekcji Prostokąt (Wymiary).

 4. W obszarze Zasoby przeciągnij i upuść ProductName w sekcji Prostokąt (Wymiary).

 5. W obszarze Zasoby przeciągnij i upuść Gross Profis w sekcji Rozmiar (Miary).

 6. Po lewej stronie panelu filtrowania kliknij i przeciągnij na okienku filtrowania, aby zmienić jego rozmiar.

Zmiana formatowania miary w opcjach zaawansowanych

Po utworzeniu wykresów możemy przejść do bardziej precyzyjnych korekt. Zaczniemy od zmiany sposobu wyświetlania sprzedaży w tabeli.

 

 1. Kliknij Opcje zaawansowane.

 2. Wybierz tabelę.

 3. Na panelu właściwości kliknij opcję Dane.

 4. Wybierz Avg Sales

 5. W obszarze Formatowanie liczb wybierz Pieniądze.

 6. W obszarze Wzorzec formatu wprowadź $ #,##0.00;-$ #,##0.00.

 7. Wybierz Sum Sales.

 8. W obszarze Formatowanie liczb wybierz Pieniądze.

 9. W obszarze Wzorzec formatu wprowadź $ #,##0.00;-$ #,##0.00.

Zmiana etykiet wymiarów w panelu filtrowania

Domyślnie nasz panel filtrowania pokazuje nazwy wymiarów. Możemy je dostosować, aby wyświetlać tylko okres, a nie pełną nazwę wymiaru.

Panel filtrowania z dostosowanymi tytułami wymiarów

 1. W Opcjach zaawansowanych wybierz panel filtrowania.

 2. W sekcji Danewybierz OrderDate.autoCalendar.Year.

 3. W polu Tytuł wprowadź Year.

 4. W sekcji Dane wybierz OrderDate.autoCalendar.Quarter.

 5. W polu Tytuł wprowadź Quarter.

 6. W sekcji Danewybierz OrderDate.autoCalendar.Month.

 7. W polu Tytuł wprowadź Month.

 8. W sekcji Danewybierz OrderDate.autoCalendar.Week.

 9. W polu Tytuł wprowadź Week.