Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werkbladweergave

Werkbladen zijn componenten van Qlik Sense-analyseapps. Ze tonen visualisaties aan app-gebruikers zodat ze gegevens kunnen verkennen, analyseren en ontdekken. Werkbladen kunnen openbaar of privé zijn. Hier maakt, ontwerpt en structureert u ook de visualisaties wanneer u apps bouwt.

De navigatiebalk bevat opties waarmee u door uw app kunt navigeren. De werkbalk bevat opties om door uw werkbladen te navigeren, selecties te maken en te wissen, en gegevens te zoeken. In Inzichtenadviseur kunt u hulp krijgen bij het maken van visualisaties en analyses. Het werkblad waarin u werkt met de visualisaties.

Werkbladweergave in een app

Werkbladweergave in een app

Werkbalk

De werkbalk bevat opties om door uw werkblad en app te navigeren. Binnen de werkbalk, bevat de selectiebalk opties voor het maken en wissen van selecties in uw gegevens en het zoeken naar gegevens. Op de balk met selecties worden ook alle gemaakte selecties weergegeven.

Werkbalk in een werkblad in analysemodus

Werkbladweergave in een app in analysemodus.

Werkblad

Het werkblad waarin u werkt met de visualisaties.

Werkblad in analysemodus

Werkbladweergave in analysemodus.

Optiemenu

U kunt het optiemenu gebruiken om acties voor de visualisatie uit te voeren.

Keuzemenu naast een diagram

Keuzemenu voor een diagram.

U kunt het keuzemenu openen door:

  • Met de rechtermuisknop op een diagram te klikken.
  • Te klikken op het aanwijsmenu Meer.

Menu-opties kunnen verschillend zijn, afhankelijk van:

  • Of u diagrammen in een app bewerkt of analyseert (bekijkt).
  • Het diagramtype.
  • De machtigingen die uw beheerder aan u heeft toegewezen.

Keuzemenu voor een diagram met uitgevouwen aanwijsmenu

Keuzemenu wanneer het pictogram 'meer' naast een diagram wordt geselecteerd.

Het menu ziet er anders uit als u touchscreenmodus hebt ingeschakeld op een ondersteund apparaat. U kunt de ondersteuning voor aanraking in- en uitschakelen door te klikken of tikken op de navigatieknop (Navigatie) en de wisselknop voor Navigatie te gebruiken.

Inzichtenadviseur

Met Inzichtenadviseur kunt u snel nieuwe visualisaties maken op basis van de gegevens. Dit helpt u om analyses te vinden die mogelijk niet in de app beschikbaar zijn. U opent Inzichtenadviseur door te klikken op Inzichtenadviseur of, als u een op zoekopdrachten gebaseerde analyse wilt gebruiken, u voert in de zoekbalk van Vraag het aan Inzichtenadviseur een query in.

Inzichtenadviseur

Insight Advisor.

Analysetypen van Insight Advisor helpt u bij het maken van diagrammen op basis van een reeks mogelijke analysetypen. U selecteert de analyse die u wilt bekijken, de gegevenstypen die moeten worden gebruikt en Inzichtenadviseur maakt diagrammen op basis van uw parameters.

Analysetypen van Insight Advisor

U kunt zoekopdrachten in natuurlijke taal uitvoeren met Inzichtenadviseur Zoeken. Inzichtenadviseur voert een query uit voor de app-gegevens en retourneert de resultaten die overeenkomen met uw vraag. U kunt ook velden selecteren en Inzichtenadviseur Zoeken diagrammen laten maken.

Als uw browser niet op een van de ondersteunde talen is ingesteld, wordt Engels gebruikt.

U kunt de taal voor Inzichtenadviseur wijzigen door een taal te selecteren met behulp van de knop Taal.

Informatie

Qlik Cloud ondersteunt verschillende talen in Insight Advisor Zoeken. Voor meer informatie over ondersteunde talen in Insight Advisor Zoeken gaat u naar Ondersteunde talen.

Als uw browser niet op een van de ondersteunde talen is ingesteld, wordt Engels gebruikt. U kunt de taal voor Inzichtenadviseur wijzigen door een taal te selecteren met behulp van de knop Taal.

Inzichtenadviseur Zoeken

Vraag in natuurlijke taal in Insight Advisor Zoeken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!