Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Visualisaties in de app

Visualisaties zijn diagrammen, uitdrukkingen en andere objecten waarmee uw gegevens in een werkblad worden gevisualiseerd.

Metingen en dimensies

Een visualisatie bestaat uit ten minste één meting of één dimensie. Een visualisatie heeft meestal beide, en soms meer dan één dimensie of meting.

Dimensies bepalen hoe de gegevens in een visualisatie worden gegroepeerd. Dimensiewaarden verwijzen vaak naar tijd, plaats of categorie.

Metingen zijn het resultaat van een berekening, vaak aggregaties, zoals Sum, Count of Avg (gemiddelde).

Als dimensies en metingen worden gecombineerd in een visualisatie, kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel fietsen zijn verkocht in een bepaald gebied tijdens een bepaalde periode.

Dashboardvisualisaties

Verschillende visualisaties hebben verschillende functies. Het grote voordeel van een visualisatie is dat gegevens snel en zinvol kunnen worden gecommuniceerd zonder aan nauwkeurigheid in te boeten.

Dashboard-werkblad met verschillende visualisaties.

Werkblad Dashboard

Filtervakken

In het werkblad Dashboard staan links twee filtervakken: het filtervak voor tijd zonder titel en Region. Dit zijn beide filtervakken, hoewel ze er niet hetzelfde uitzien. Region bevat slechts één dimensie en hiervoor worden de dimensiewaarden in een lijst weergegeven. Het filtervak voor tijd bevat vier dimensies, en omdat de ruimte beperkt is, zijn de lijsten samengevouwen. Het doel van filtervakken is het uitfilteren van een beperkte gegevensverzameling die u kunt analyseren en verkennen.

Cirkeldiagram

Rechts van het filtervak voor tijd bevindt zich een cirkeldiagram, Sales per Region. Cirkeldiagrammen tonen de relatie tussen waarden en de relatie tussen een enkele waarde en het totaal. Elke sector staat voor een waarde en zolang het aantal waarden beperkt is (minder dan 10), krijgt u een goed overzicht van de relatieve omvang van de sectoren. De waarden worden gerangschikt op grootte.

Staafdiagram

Onder het cirkeldiagram bevindt zich een staafdiagram, Top 5 Customers. Staafdiagrammen zijn handig voor het vergelijken van meerdere waarden. De staven geven informatie over de relatie tussen verschillende waarden. Staven kunnen worden gegroepeerd of gestapeld, en ze kunnen horizontaal of verticaal worden weergegeven.

Combinatiediagram

Onder het staafdiagram wordt een combinatiediagram, Sales Trend, weergegeven. Combinatiediagrammen worden gewoonlijk gebruikt voor het weergeven van trends met balken en lijnen in dezelfde visualisatie. Een combinatiediagram is vooral handig als u waarden wilt combineren die gewoonlijk moeilijk te combineren zijn, omdat zij totaal verschillende schalen hebben. De oplossing in het combinatiediagram is om twee assen voor de metingen te gebruiken. In Sales Trend combineert het combinatiediagram verkoopcijfers (miljoenen dollars, op de linkeras) met marge (percentage, op de rechteras).

KPI

Rechts van het cirkeldiagram bevindt zich een KPI-visualisatie, Total Sales and Margin. Het kan heel handig zijn om de prestaties bij te houden. In een KPI-visualisatie kunt u een of twee metingswaarden weergeven met tekstlabels. U kunt voorwaardelijke kleuren en symbolen toevoegen aan de waarden.

Meter

Rechts van de KPI-visualisatie bevindt zich een meter, Profit Margin. Een meter wordt gebruikt om een enkele metingswaarde weer te geven. In dit geval is dat de winstmarge. De kleuren ondersteunen de interpretatie van de waarde.

Lijndiagram

De laatste visualisatie is een lijndiagram, Quarterly Trend. Lijndiagrammen worden vaak gebruikt om trends weer te geven en dit diagram gebruikt twee dimensies, jaar en kwartaal, waarmee de trends voor elk kwartaal van de jaren 2012-2014 worden weergegeven.

Visualisaties voor productdetails

  • Klik in de hoek rechtsboven op Volgende om naar het werkblad Product Details te gaan.

Product Details-werkblad met verschillende visualisaties.

Werkblad Product Details

Structuuroverzicht

Het tweede werkblad, Product Details, bevat één nieuw visualisatietype vergeleken met het werkblad Dashboard, namelijk het structuuroverzicht. Structuuroverzichten zijn ideaal voor het weergeven van hiërarchische gegevens in een beperkte ruimte. In dit structuuroverzicht bestaat de hiërarchie uit de dimensies Product Group, Product Type en Item Desc. U begint op het bovenste niveau (Product Group), en als u selecties uitvoert en bevestigt in het structuuroverzicht gaat u naar het volgende niveau (Product Type) om de gegevens nader in detail te analyseren. De items in het structuuroverzicht worden per meting van een aparte kleur voorzien. Hoe donkerder de kleur, des te hoger de metingswaarde.

De schermafbeelding is gemaakt in een app met verminderde werkbladbreedte. Hierdoor kunnen in het staafdiagram niet alle waarden tegelijkertijd worden weergegeven. Daarom wordt een minidiagram weergegeven onder het staafdiagram, waarin een miniatuurversie van het hele diagram zichtbaar is. Het minidiagram heeft een schuifbalk en kan worden gebruikt voor navigatie.

Visualisaties voor klantdetails

  • Klik in de hoek rechtsboven op Volgende om naar het werkblad Customer Details te gaan.

Customer Details-werkblad met verschillende visualisaties.

Werkblad Customer Details

Het werkblad Customer Details heeft twee nieuwe visualisaties, een spreidingsplot, Customer Sales and Quantity en een draaitabel Customer KPIs.

Spreidingsplot

Met een spreidingsplot kunt u potentiële relaties tussen waarden ontdekken en waarden identificeren die afwijken van een groep. Met behulp van de grootte van de bellen kunt u de verschillen tussen waarden tonen. In dit spreidingsplot wordt de relatie weergegeven tussen verkoop en hoeveelheid, en elk bel is een dimensiewaarde: de klant.

Draaitabel

De draaitabel Customer KPIs bevat de belangrijkste klantencijfers. U kunt de weergave van de gegevens wijzigen en tegelijkertijd gegevens analyseren op basis van meerdere dimensies en metingen om verschillende weergaven van de gegevens te krijgen.

Visualisaties voor klantlocaties

  • Klik in de hoek rechtsboven op Volgende om naar het werkblad Customer Location te gaan.

Customer Location-werkblad met verschillende visualisaties.

Werkblad Customer Location

Kaart

Het vierde werkblad, Customer Location, bevat drie filtervakken en één nieuwe visualisatie: een kaart. In Qlik Sense kunt u kaarten maken waarop gegevens in puntlagen en gebiedslagen worden weergegeven. De kaart die we in deze zelfstudie gebruiken bevat een puntlaag. Een puntlaag wordt gemaakt met behulp van puntcoördinaten (lengtegraad en breedtegraad) of locatienamen om interessante locaties, zoals steden, te markeren.

Kaarten kunnen, bijvoorbeeld, worden gebruikt voor het tekenen van verkoopgegevens per regio of locatie. De kaart in deze zelfstudie wordt gebruikt voor het weergeven van klantlocaties. U kunt filteren op Region, City of Customer. U kunt ook rechtstreeks op de kaart selecties uitvoeren door op een punt te klikken. Als u Shift ingedrukt houdt voordat u een selectie uitvoert, kunt u verschillende gebieden selecteren om te analyseren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!