Ga naar hoofdinhoud

De cloudhub

In de cloudhub kunt u analyse-apps maken, delen en gebruiken. U kunt ook andere inhoud toevoegen en hiermee werken. Met name gegevensbronnen, diagrammen, opmerkingen en koppelingen.

De cloudhub is onderverdeeld in de volgende secties:

 • Aan de slag
 • Start
 • Favorieten
 • Catalogus
 • Verzamelingen
 • Waarschuwingen
 • Abonnementen

Het volgende kunt u vanuit alle secties openen:

 • Vraag de Insight Advisor: Gebruik een chatinterface voor conversationele analyses.
 • Nieuwe toevoegen: Voeg nieuwe inhoud en ruimten toe aan de cloudhub.
 • Meldingen: Uw webmeldingen bekijken.
 • Startmenu: Navigeer naar andere delen van Qlik Cloud.
 • Profiel: Beheer de instellingen van uw profiel, van waarschuwingen en abonnementen.

Start

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de cloudhub, ziet u de startpagina.

Wat u ziet op de startpagina is afhankelijk van uw licentie. Als u een Professional-licentie hebt, worden op de startpagina inhoud die recent is bijgewerkt, uw apps, uw gegevens, uw diagrammen, uw opmerkingen en uw favorieten weergeveven. Als u de Analyzer-licentie hebt, worden op de startpagina recent toegevoegde apps, diagrammen die u aan de hub hebt toegevoegd en uw favoriete apps weergegeven.

De sectie Start van de cloudhub (Professional-licentie)

Het startscherm van de hub

Startpagina aanpassen

Klik op de knop Uw startpagina aanpassen om secties toe te voegen of te verwijderen.

Er zijn veel verschillende secties: favorieten, verzamelingen, apps, gegevens, diagrammen, opmerkingen, ML-experimenten en automatiseringen. U kunt ook secties toevoegen die inhoud tonen die recentelijk zijn gebruikt, gemaakt of bijgewerkt.

Klik op + om een sectie toe te voegen. Klik op het huispictogram om een sectie te verwijderen.

Het venster Uw startpagina aanpassen

Het dialoogvenster Uw startpagina aanpassen.

U kunt secties ook direct verwijderen of ordenen vanaf de startpagina:

 • Een sectie verplaatsen: houd slepen ingedrukt om secties verticaal te verplaatsen.

 • Een sectie verwijderen: klik op aanwijsmenu om een sectie te verwijderen.

Favorieten

Alle gebruikers hebben de sectie Favorieten. Uw favorieten worden niet met andere gebruikers gedeeld.

Favorieten in de cloudhub

De sectie Verzamelingen van de cloudhub waarbij de verzameling Favorieten is geopend

Catalogus

In Catalogus kunt u de apps en ruimten waartoe u toegang hebt en andere inhoud bekijken. Met behulp van Catalogus kunt u filteren op ruimten, trefwoorden, diagrammen, apps, automatiseringen, gegevens, opmerkingen, eigenaren, makers en labels. U kunt afzonderlijke ruimten in het vervolgkeuzemenu van de ruimten selecteren om inhoud uit die ruimte weer te geven. Selecteer Alle filters om het filtervak weer te geven. Als het filtervak actief is, is het vak Alle filters niet beschikbaar. Het vak toont het aantal actieve filters.

U kunt inhoud bekijken in de TileTegelpictogram voor tegelweergave selecteren- of ListLijstpictogram voor lijstweergave selecteren-weergave.

Apps en andere inhoud kunnen alfabetisch, op aanmaakdatum, op wijzigingsdatum of recent gebruikt worden gesorteerd. U kunt inhoud filteren op de inhoud die u bezit of op de inhoud die anderen bezitten.

Raadpleeg Uw gegevens begrijpen met catalogushulpmiddelen voor meer informatie over Catalogus.

De sectie Catalogus van de cloudhub

De sectie Verkennen van de cloudhub

Verzamelingen

Met verzamelingen kunt u apps, diagrammen, opmerkingen, automatiseringen, experimenten en koppelingen groeperen.

Verzamelingen omvat Uw verzamelingen, Gegenereerd en Bronnen.

Klik op het pictogram Toevoegen vaan verzameling van een inhoudtype om inhoud toe te voegen aan een verzameling.

InformatieVoor een visuele demo over het gebruik van verzamelingen raadpleegt u Uw inhoud organiseren met verzamelingen.

Als u Qlik Sense Mobile SaaS gebruikt, hebt u ook de verzameling Mobiele inhoud. Apps die u hebt geopend in de Qlik Sense Mobile SaaS-app worden automatisch toegevoegd aan Mobiele inhoud.

De sectie Verzamelingen van de cloudhub

De sectie Verzamelingen van de cloudhub

Gegenereerd

Gegenereerd omvat standaard het volgende:

 • Uw apps
 • Uw gegevens
 • Uw diagrammen
 • Uw opmerkingen
 • Analyses om te verkennen
 • Recent gebruikt
 • Recent gemaakt
 • Recent bijgewerkt
 • Uw automatiseringen

Bronnen

Bronnen omvat standaard Demo-apps en Hoe kan ik? video's.

Waarschuwingen

In Waarschuwingen kunt u een lijst bekijken met waarschuwingen waarvan u de eigenaar bent of van waarschuwingen waaraan u als ontvanger bent toegevoegd. De pagina Waarschuwingen bevat details over elke waarschuwing, zoals de naam, eigenaar, gekoppelde app en of deze volgens een planning wordt geëvalueerd.

U kunt de pagina Waarschuwingen ook openen vanuit het menu Gebruikersprofiel in de rechterbovenhoek van de app.

Sectie Waarschuwingen in de cloudhub

Specifieke pagina voor waarschuwingen die toegankelijk is vanuit de cloudhub.

U kunt de waarschuwingen filteren en sorteren op de pagina Waarschuwingen. U kunt uw lijst verfijnen op eigenaar van de waarschuwing (iedereen, u of anderen) of zoeken naar waarschuwingen van een specifieke gebruiker. De waarschuwingen in de lijst kunnen worden gesorteerd op laatste evaluatie, de laatste activering of alfabetische volgorde van naam.

Abonnementen

In Abonnementen kunt u de abonnementen waarvan u eigenaar bent bekijken en aanpassen. Dit kunt u ook doen voor abonnementen waaraan u als ontvanger bent toegevoegd. De pagina Abonnementen bevat details over elk abonnement, zoals de naam, eigenaar, gekoppelde app en planning.

U kunt de pagina Abonnementen ook openen vanuit het menu Gebruikersprofiel in de rechterbovenhoek van de app.

De sectie Abonnementen van de cloudhub

Specifieke pagina voor abonnementen die toegankelijk is vanuit de cloudhub.

U kunt de abonnementen filteren en sorteren op de pagina Abonnementen. U kunt uw lijst verfijnen op eigenaar (iedereen, u of anderen) of zoeken naar abonnementen van een specifieke gebruiker. De abonnementen in de lijst kunnen worden gesorteerd op tijd laatst verzonden, tijd waarop ze zijn ingepland om te worden verzonden of op alfabetische volgorde van naam.

Instellingen en beheer

Instellingen en beheer is beschikbaar vanuit het profielmenu door te klikken op Profielinstellingen. In Instellingen en beheer kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens bekijken en bewerken
  • Gewenste taal en tijdzone instellen.
  • De regionale instellingen (zoals datumnotaties en decimale notaties) instellen voor de apps die u maakt.
 • Alle gedeelde en beheerde ruimten waar u deel van uitmaakt bekijken.
 • Beheer de apparaten voor Qlik Sense Mobile.
 • Hulpmiddelen voor downloaden, zoals Qlik DataTransfer, zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).
 • API-sleutels weergeven en genereren

Apps

In de cloudhub kunt u nieuwe apps maken, bestaande apps dupliceren of apps uploaden. U kunt apps uploaden die vanaf de cloudhub of andere versies van Qlik Sense worden geëxporteerd. U kunt apps privé houden of delen met andere gebruikers. Zie Werken met apps voor meer informatie over Qlik Sense-apps.

Elke app in de cloudhub geeft de app-naam, eigenaar en wijzigingsdatum van de app weer. U kunt het type app en de toegepaste tags bekijken door de muisaanwijzer over een app te bewegen. Op een apparaat met aanraakscherm kunt u het type app en de tags bekijken door te tikken op Pijl-omhoog in de app. U kunt op de app klikken om deze te openen. U kunt op Meer klikken om meer opties voor de app weer te geven, waaronder:

App-opties in de hub
Optie Beschrijving Meer informatie
Toevoegen aan verzameling U kunt de app aan een van uw verzamelingen toevoegen. -
Naam wijzigen U kunt de naam, beschrijving en labels van de app wijzigen.

App-details bewerken

Verplaatsen

U kunt de app verplaatsen naar een andere ruimte.

Apps tussen ruimtes verplaatsen
Dupliceren U kunt een kopie van de app maken. Apps maken en gegevens toevoegen
Nu opnieuw laden U kunt de app-gegevens handmatig laden. App-gegevens in de cloudhub laden
Planning voor opnieuw laden

U kunt een planning maken om de app-gegevens automatisch opnieuw te laden.

Het laden van app-gegevens plannen
Details

U kunt het type app en de eigenaar bekijken, maar ook relevante datumgegevens van de app. Daarnaast kunt u de app-grootte bekijken. Deze pagina toont ook de labels die zijn toegepast op de app en wie toegang heeft tot de app. U kunt ook de laadgeschiedenis en prestatiebeoordelingen van de app bekijken.

-
Herkomst

Herkomst vertegenwoordigt de geschiedenis van een veld of gegevensverzameling, terug naar de toepassingen en verandert in de originele bron

Herkomst van apps en gegevensverzamelingen analyseren
Impactanalyse Impactanalyse toont een downstreamweergave van afhankelijkheden van een gegevenselement - welke databases, apps, bestanden of koppelingen direct of indirect worden beïnvloed als de waarde of structuur van een specifiek veld is gewijzigd. Impactanalyse voor apps en gegevensverzamelingen analyseren
Prestaties beoordelen U kunt tijdens het ontwikkelen van uw app een op maat gemaakte evaluatie uitvoeren. De functie voorziet in eenvoudige en begrijpelijke statistieken, zoals responstijden voor openbare werkbladen en objecten. Evaluatie van de app-prestaties
Openen in nieuw tabblad U kunt uw app in een nieuw tabblad openen -
Openen zonder gegevens U kunt uw app zonder gegevens openen. Dit is handig als u problemen van uw load-script wilt oplossen. Als u een app zonder gegevens opent, werken visualisaties niet, aangezien deze niet zijn verbonden met de gegevensbron. Bovendien zijn de Gegevensbeheer en de gegevensmodelviewer niet beschikbaar. -
Exporteren met gegevens U kunt apps vanuit de hub exporteren als .qvf-bestanden. Apps exporteren
Exporteren zonder gegevens U kunt de app zonder gegevens exporteren. Hiermee worden alleen de werkbladen en presentaties van de app geëxporteerd. Apps exporteren
Verwijderen U kunt de app uit de cloudhub verwijderen. Apps verwijderen

U kunt ook QlikView-apps toevoegen aan de cloudhub. QlikView-apps kunnen alleen worden weergegeven en hebben andere opties dan Qlik Sense apps in de cloudhub.

Diagrammen

U kunt visualisaties van apps aan de cloudhub toevoegen. Dit stelt u in staat belangrijke visualisaties nauwlettend te bewaken zonder apps te openen.

Visualisaties bewaken

Ruimten

Ruimten zijn gebieden in de cloudhub waar apps worden opgeslagen. Ruimten kunnen persoonlijk, gedeeld of beheerd zijn.

Alle gebruikers hebben een persoonlijke ruimte waar apps die ze maken, standaard worden opgeslagen. Persoonlijke ruimten zijn privé. U kunt uw persoonlijke apps delen door ze naar een gedeelde ruimte te verplaatsen.

Gebruikers met een Professional licentie kunnen gedeelde ruimten aanmaken. Gedeelde ruimten zijn privé wanneer ze voor het eerst worden aangemaakt. Met gedeelde ruimten kunt u apps gezamenlijk ontwikkelen. Ruimten beperken ook de toegang tot apps in de ruimte. Toegang tot apps in de ruimte wordt verleend door leden toe te voegen aan de ruimte.

Beheerde ruimten kunnen worden gemaakt door tenant- of analysebeheerders of gebruikers met de rol ManagedSpaceCreator. Beheerde ruimten worden gebruikt om de toegang tot apps die mogelijk gevoelige gegevens bevatten streng te controleren. Apps worden in andere ruimten ontwikkeld en vervolgens in de beheerde ruimte gepubliceerd.

U kunt ruimten waar u toegang toe hebt selecteren in het vervolgkeuzemenu in Catalogus. U kunt ook nieuwe ruimten aanmaken via het vervolgkeuzemenu van de ruimten.

Voor informatie over het navigeren van ruimten, gaat u naar:

Inhoud ordenen in de cloudhub

U kunt inhoud zoals apps, diagrammen, automatiseringen, experimenten en opmerkingen ordenen met behulp van tags en verzamelingen.

U kunt tags toevoegen aan inhoud om deze met verwante inhoud te groeperen. U kunt alleen uw eigen inhoud taggen, of inhoud in een ruimte waarin u bewerkingsrechten hebt. Labels worden gedeeld in de cloudhub, maar u kunt alleen uw eigen labels bekijken en labels die zijn toegewezen aan inhoud die met u is gedeeld.

Met behulp van verzamelingen kunt u inhoud groeperen voor eenvoudige toegang.

Meldingen

U kunt meldingen ontvangen voor gebeurtenissen in de cloudhub, zoals als er nieuwe apps zijn toegevoegd aan een ruimte of als u aan een ruimte wordt toegevoegd. U kunt ze bekijken door te klikken op het pictogram Meldingen. U kunt uw abonnementen beheren in Instellingen. Meldingen kunnen online worden verzonden in de hub of via e-mail. Als u gebruikmaakt van Qlik Sense Mobile SaaS, kunt u pushmeldingen naar uw mobiele apparaat laten verzenden.

InformatieGroepen kunnen geen meldingen ontvangen. Als u als lid van een groep aan een ruimte bent toegevoegd, kunt u geen meldingen van die ruimte ontvangen.
InformatieOm gebruik te maken van e-mailmeldingen moet er voor uw tenant een e-mailserver worden geconfigureerd. Als u e-mailmeldingen niet kunt selecteren in Meldingen, heeft uw tenantbeheerder mogelijk geen e-mailserver geconfigureerd.
GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie