Ga naar hoofdinhoud

De cloudhub

In de cloudhub kunt u analyse-apps maken, delen en gebruiken.

U kunt ook andere inhoud toevoegen en hiermee werken. Met name gegevensbronnen, diagrammen, opmerkingen en koppelingen.

De cloudhub is verdeeld in vier secties:

 • Introductiepagina
 • Catalogus
 • Verzamelingen
 • Instellingen en beheer

Het volgende kunt u vanuit alle secties openen:

 • Vraag de Insight Advisor: Gebruik een chatinterface voor conversationele analyses.
 • Nieuwe toevoegen: Voeg nieuwe inhoud en ruimten toe aan de cloudhub.
 • Meldingen: Uw webmeldingen bekijken.
 • Startmenu: Navigeer naar andere delen van Qlik Sense.
 • Profiel: Beheer de instellingen van uw profiel, van waarschuwingen en abonnementen.

Introductiepagina

Wanneer u zich aanmeldt op de cloudhub, start u op de Introductiepagina. Als u zich voor de eerste keer aanmeldt op de cloudhub, wordt er op de introductiepagina een welkomstbericht getoond met bronnen om aan de slag te gaan. Als u dit bericht sluit, kunt u via Instellingen kiezen om het bericht nogmaals te tonen.

Wat u ziet op de introductiepagina is afhankelijk van uw licentie. Als u een Professional-licentie hebt, worden op de introductiepagina inhoud die u hebt gemaakt, diagrammen die u aan de hub hebt toegevoegd en uw favoriete inhoud weergegeven. Als u de Analyzer-licentie hebt, worden op de introductiepagina recent toegevoegde apps, diagrammen die u aan de hub hebt toegevoegd en uw favoriete apps weergegeven.

De sectie Introductiepagina van de cloudhub (Professional-licentie)

Startscherm van Analytics Hub voor Qlik Sense Cloud

Introductiepagina aanpassen

Klik op de knop Uw introductiepagina aanpassen om secties toe te voegen of te verwijderen.

Beschikbare secties zijn onderverdeeld in drie tabbladen:

 • Uw verzamelingen: Verzamelingen waartoe u toegang hebt.

 • Gegenereerd: Apps, diagrammen, opmerkingen, onlangs bijgewerkte items, onlangs gemaakte items en externe koppelingen.

 • Bronnen: Educatieve hulpmiddelen voor Qlik.

Klik op + om een sectie toe te voegen. Klik op het huispictogram om een sectie te verwijderen.

Het venster Uw introductiepagina aanpassen

Het dialoogvenster Uw introductiepagina aanpassen

U kunt secties ook direct verwijderen of ordenen vanaf de Introductiepagina:

 • Een sectie verplaatsen: houd slepen ingedrukt om secties verticaal te verplaatsen.

 • Een sectie verwijderen: klik op aanwijsmenu om een sectie te verwijderen.

Catalogus

In Catalogus kunt u de apps en ruimten waartoe u toegang hebt en andere inhoud bekijken. Met behulp van Catalogus kunt u filteren op ruimten, trefwoorden, diagrammen, apps, automatiseringen, gegevens, opmerkingen, eigenaren, makers en labels. U kunt afzonderlijke ruimten in het vervolgkeuzemenu van de ruimten selecteren om inhoud uit die ruimte weer te geven. Selecteer Alle filters om het venster aan de linkerzijde weer te geven. Als het linkerpaneel actief is, is het vak Alle filters niet beschikbaar. Het vak toont het aantal actieve filters.

U kunt inhoud bekijken in de TileTegelpictogram voor tegelweergave selecteren- of ListLijstpictogram voor lijstweergave selecteren-weergave.

Apps en andere inhoud kunnen alfabetisch, op aanmaakdatum of op wijzigingsdatum worden gesorteerd. U kunt inhoud filteren op de inhoud die u bezit of op de inhoud die anderen bezitten.

Raadpleeg Uw gegevens begrijpen met catalogushulpmiddelen (alleen in het Engels) voor meer informatie over Catalogus.

De sectie Catalogus van de cloudhub

De sectie Verkennen van de cloudhub

Verzamelingen

Met verzamelingen kunt u uw eigen apps, diagrammen en koppelingen groeperen en die van andere leden van de cloudhub. In Verzamelingen worden uw verzamelingen weergegeven. Alle gebruikers hebben de verzameling Favorieten. De verzameling Favorieten kan niet worden verwijderd. Uw verzamelingen worden niet gedeeld met andere leden van de cloudhub.

Als u inhoud wilt toevoegen aan een verzameling, klikt u op het pictogram Toevoegen aan verzameling in een app, diagram of koppeling en selecteert u een bestaande of nieuwe verzameling.

Opmerking:

Sinds de oktober 2020 release van Qlik Sense SaaS, is Favorieten toegevoegd aan verzamelingen. Alle inhoud die eerder onder Favorieten te vinden was, is nu te vinden in de standaardverzameling Favorieten.

Als u Qlik Sense Mobile for SaaS gebruikt, hebt u ook de verzameling Mobiele inhoud. Apps die u hebt geopend in de Qlik Sense Mobile for SaaS-app worden automatisch toegevoegd aan Mobiele inhoud.

De sectie Verzamelingen van de cloudhub

De sectie Verzamelingen van de cloudhub waarbij de verzameling Favorieten is geopend

Instellingen en beheer

Instellingen en beheer is beschikbaar vanuit het profielmenu door te klikken op Profielinstellingen. In Instellingen en beheer kunt u:

 • Uw persoonlijke gegevens bekijken en bewerken
  • Gewenste taal en tijdzone instellen.
  • De regionale instellingen (zoals datumnotaties en decimale notaties) instellen voor de apps die u maakt.
 • Uw meldingsinstellingen voor abonnementen bekijken en bewerken.
 • Uw waarschuwingen bekijken en bewerken.

  Gegevens bewaken met behulp van waarschuwingen (alleen in het Engels)

 • Alle gedeelde en beheerde ruimten waar u deel van uitmaakt bekijken
 • Beheer de apparaten voor Qlik Sense Mobile.
 • Download hulpmiddelen zoals Qlik Sense Desktop en Qlik DataTransfer. Deze opties zijn niet beschikbaar in Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).
 • API-sleutels weergeven en genereren

Verifiëren met Qlik Sense SaaS

U kunt uw Qlik Sense Desktop-client verifiëren met Qlik Sense SaaS. U moet daarvoor een verificatiekoppeling in de hub genereren.

Niet beschikbaar in:Gebruikers van de Qlik Sense Desktop-client kunnen geen verificatie uitvoeren voor Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Qlik Sense Desktop downloaden en verifiëren

 1. Open de hub.

 2. Open het profielmenu en selecteer Profielinstellingen.

 3. Klik op Tools.

 4. Klik onder Qlik Sense Desktop op Downloaden om Qlik Sense Desktop te downloaden.

 5. Installeer Qlik Sense Desktop.
 6. Klik op Verifiëren om een serververificatiekoppeling toe te voegen aan uw Qlik Sense Desktop-installatie. U kunt vervolgens op deze koppeling klikken in Qlik Sense Desktop om de verificatie uit te voeren.

Apps

In de cloudhub kunt u nieuwe apps maken, bestaande apps dupliceren of apps uploaden. U kunt apps uploaden die vanaf de cloudhub of andere versies van Qlik Sense worden geëxporteerd. U kunt apps privé houden of delen met andere leden van de cloudhub. Zie Apps maken voor meer informatie over Qlik Sense-apps.

Elke app in de cloudhub geeft de app-naam, eigenaar en wijzigingsdatum van de app weer. U kunt het type app en de toegepaste tags bekijken door de muisaanwijzer over een app te bewegen. Op een apparaat met aanraakscherm kunt u het type app en de tags bekijken door te tikken op Pijl-omhoog in de app. U kunt op de app klikken om deze te openen. U kunt op Meer klikken om meer opties voor de app weer te geven, waaronder:

 • App-gegevens weergeven

  U kunt app-details bekijken door op Details te klikken. Onder Details vindt u de volgende gegevens:

  • Details geeft een overzicht van de app-gegevens. U kunt het type app en de eigenaar bekijken, maar ook relevante datumgegevens van de app. U kunt de app-grootte en het geheugengebruik bekijken. De grootte en het geheugen worden na elke lading bijgewerkt. Details toont ook de labels die op de app zijn toegepast en wie toegang heeft tot de app.

   Opmerking:

   Bij Qlik Sense-apps die zijn gedistribueerd van Qlik Sense Enterprise on Windows en QlikView-apps wordt de app-grootte en het geheugengebruik niet weergegeven.

  • Via Meldingen kunt u zich abonneren op meldingen voor bepaalde app-gebeurtenissen en deze beheren.
  • Laadgeschiedenis toont een logboek van de laadgeschiedenis van een app.
  • Prestatie-evaluatie toont de resultaten van prestatie-evaluaties.

   Ga voor meer informatie naar App-prestaties optimaliseren.

  • Gepubliceerde kopieën toont alle beheerde ruimten waarin de app is gepubliceerd.
 • De app bewerken

  U kunt de naam, beschrijving, tags en ruimte van de app wijzigen.

  App-details bewerken

 • De app dupliceren

  U kunt een kopie van de app maken.

  Apps maken en gegevens toevoegen

 • De app opnieuw laden

  U kunt de app-gegevens handmatig opnieuw laden.

  Handmatig app-gegevens laden

 • Planning maken voor opnieuw laden van de app

  U kunt een planning maken om de app-gegevens automatisch opnieuw te laden.

  Het laden van app-gegevens plannen

 • De app verwijderen

  U kunt de app uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen

U kunt ook QlikView-apps toevoegen aan de cloudhub. QlikView-apps kunnen alleen worden weergegeven en hebben andere opties dan Qlik Sense apps in de cloudhub. Ga voor meer informatie naar QlikView-apps in Qlik Sense.

Diagrammen

U kunt visualisaties van apps aan de cloudhub toevoegen. Dit stelt u in staat belangrijke visualisaties nauwlettend te bewaken zonder apps te openen.

Visualisaties bewaken

Ruimten

Ruimten zijn gebieden in de cloudhub waar apps worden opgeslagen. Ruimten kunnen persoonlijk, gedeeld of beheerd zijn.

Alle gebruikers hebben een persoonlijke ruimte waar apps die ze maken, standaard worden opgeslagen. Persoonlijke ruimten zijn privé. U kunt uw persoonlijke apps delen door ze naar een gedeelde ruimte te verplaatsen.

Gebruikers met een Professional licentie kunnen gedeelde ruimten aanmaken. Gedeelde ruimten zijn privé wanneer ze voor het eerst worden aangemaakt. Met gedeelde ruimten kunt u apps gezamenlijk ontwikkelen. Ruimten beperken ook de toegang tot apps in de ruimte. Toegang tot apps in de ruimte wordt verleend door leden toe te voegen aan de ruimte.

Beheerde ruimten kunnen worden gemaakt door tenantbeheerders. Beheerde ruimten worden gebruikt om de toegang tot apps die mogelijk gevoelige gegevens bevatten streng te controleren. Apps worden in andere ruimten ontwikkeld en vervolgens in de beheerde ruimte gepubliceerd.

U kunt ruimten waar u toegang toe hebt in het vervolgkeuzemenu selecteren in Catalogus. U kunt ook nieuwe ruimten aanmaken via het vervolgkeuzemenu van de ruimten.

Voor informatie over het navigeren van ruimten, gaat u naar:

Inhoud ordenen in de cloudhub

U kunt inhoud zoals apps, diagrammen en opmerkingen ordenen met behulp van tags en verzamelingen.

U kunt tags toevoegen aan inhoud om deze met verwante inhoud te groeperen. U kunt alleen uw eigen inhoud taggen, of inhoud in een ruimte waarin u bewerkingsrechten hebt. Labels worden gedeeld in de cloudhub, maar u kunt alleen uw eigen labels bekijken en labels die zijn toegewezen aan inhoud die met u is gedeeld.

Met behulp van verzamelingen kunt u inhoud groeperen voor eenvoudige toegang. Verzamelingen zijn uitsluitend zichtbaar voor de desbetreffende gebruiker. U kunt uw verzamelingen bekijken in Verzamelingen.

Meldingen en abonnementen

U kunt meldingen ontvangen voor gebeurtenissen in de cloudhub, zoals als er nieuwe apps zijn toegevoegd aan een ruimte of als u aan een ruimte wordt toegevoegd. U kunt ze bekijken door te klikken op het pictogram Meldingen. U kunt uw abonnementen beheren in Instellingen. Meldingen kunnen online worden verzonden in de hub of via e-mail. Als u gebruikmaakt van Qlik Sense Mobile Client Managed, kunt u pushmeldingen naar uw mobiele apparaat laten verzenden.

Opmerking: Groepen kunnen geen meldingen ontvangen. Als u als lid van een groep aan een ruimte bent toegevoegd, kunt u geen meldingen van die ruimte ontvangen.
Opmerking: Om gebruik te maken van e-mailmeldingen moet er voor uw tenant een e-mailserver worden geconfigureerd. Als u e-mailmeldingen niet kunt selecteren in Meldingen, heeft uw tenantbeheerder mogelijk geen e-mailserver geconfigureerd.