Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Typy analiz funkcji Insight Advisor

Insight Advisor dostarczają wyniki, korzystając z szerokiego zakresu typów analiz. Te typy analiz zapewniają najlepsze praktyki wizualizacji do generowanych wykresów.

Różne typy analiz wykorzystywane są w zależności od pytań wejściowych oraz cech danych. Qlik cognitive engine określa najlepszy typ analizy dla pytania w zależności od dostępnych danych. Poniższa tabela zawiera opisy typów analiz. Nie wszystkie warunki dla każdego typu analiz ujęto na liście. W tabeli wymieniono również wykresy potencjalnie dostępne jako alternatywy podczas edytowania analizy funkcji Insight Advisor.

Typy analiz
Typ analizy Opisu Wymiary Miary
Anomalia (skok)

Identyfikuj anomalie skoków, analizując wzorce w danych historycznych.

1 data/wymiar czasu 1
Anomalia (trend)

Zidentyfikuj punkty zmian, analizując wzorce w danych historycznych. Wykrywanie punktów zmian identyfikuje momenty, w których proces bazowy generujący dane ulega znaczącym zmianom. Mogą to być nagłe zmiany wartości bazowej lub trendów w danych. Może to również obejmować zmiany wielkości rozkładu szumu w danych.

Linie wykresu kombi umożliwiają śledzenie miary, a słupki wyświetlają możliwe anomalie punktów zmian.

1 data/wymiar czasu 1
Rozbicie Wyświetlaj zagnieżdżone wymiary danych, które zapewniają rozbicie na względne udziały w mierze. 2-3 1
Podział (geoprzestrzenny) Grupuj dane według prostych i hierarchicznych podziałów geograficznych. 1-2 1-2
Miara obliczana (KPI) Podsumuj wydajność w danym segmencie biznesowym lub wymiarze za pomocą wskaźnika KPI. 0 1-2
Klastrowanie (K-Means)

Punkty danych algorytmu centroidów zagregowane według podobieństw z 2 miar w wymiarze przy użyciu algorytmu centroidów stosowanego w uczeniu maszynowym.

1 2
Porównanie Porównaj dwie miary w wymiarze. 1 2
Korelacja

Zidentyfikuj komplementarne i odwrotne relacje między dwiema wartościami danych.

0-2 2
Informacja wzajemna

Utwórz miarę pewności między parami wartości za pomocą algorytmu uczenia maszynowego, który stosuje losowe rozkłady danych.

Wskaźnik zależności waha się od 0% (brak zależności) do 100% (mocna zależność).

W przypadku informacji wzajemnej wybiera się jedno pole (miarę lub wymiar) jako cel, a następnie 1–10 wymiarów lub miar jako czynniki wpływające.

Wyniki tego typu analizy dla tych samych pól lub wyborów mogą się różnić w zależności od losowego wyboru danych.

zmienna zmienna
Przegląd

Opisz, w jaki sposób zakresy danych odnoszą się do siebie w postaci miary bezwzględnej.

1-2 1
Zmiany okresowe

Zbuduj arkusz z miarami, klasyfikacją i analizą porównawczą wymiarów w różnych okresach.

Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.

1-2 1
Zmiany w okresie (szczegółowe)

Utwórz arkusz z miarami, klasyfikacją i analizą porównawczą dla hierarchii wymiarów w różnych okresach.

Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.

1 1
Okres do okresu

Porównaj wymiary z różnych okresów.

Wymaga domyślnego okresu kalendarzowego ustawionego dla grupy zawierającej miarę w modelu logicznym.

1 1
Okres do okresu (wybrane)

Porównaj wymiary z różnych okresów. Zawiera panel filtrowania do wybierania wartości wymiaru.

Wymaga pola czasowego z polem pochodnym autoCalendar wybranym w ramach zapytania.

1-3 1
Kontrola procesu (średnia) Monitoruj dane pod kątem oczekiwanych zakresów statystycznych w oparciu o wartości średnie. 1 data/wymiar czasu 1
Kontrola procesu (średnia ruchoma) Monitoruj dane pod kątem oczekiwanych zakresów statystycznych na podstawie pobliskich wartości. 1 data/wymiar czasu 1
Klasyfikacja Sklasyfikuj wartości wymiarów według względnej ważności przy użyciu miary. 1-2 1
Klasyfikacja (z grupowaniem) Uporządkuj wartości wymiarów hierarchicznych według względnej ważności przy użyciu miary. 1-2 1
Znaczenie względne

Pokaż rozmiar wartości wymiarów, które składają się na całość. Może również służyć do przeprowadzania analizy Pareto, czyli wkładu 80-20.

1 1
Dekompozycja szeregu czasowego Rozłóż szereg czasowy na komponenty trendu, sezonowy i przypadkowy. 1 data/wymiar czasu 1
Trend w czasie Pokaż trend danych w czasie, opcjonalnie podzielony według wymiaru o niskiej liczebności. 1 data/wymiar czasu i opcjonalnie 1 inny wymiar 1-3
Trend z prognozą Pokaż trendy danych w czasie wraz z prognozowanymi wartościami dla przyszłych okresów. 1 data/wymiar czasu 1
Wartości (tabela) Pokaż dane uporządkowane w wierszach i kolumnach, które pokazują miary i wymiary. 0-10 0-10
Od początku roku

Porównaj wymiary z tego samego okresu w poprzednim roku.

1 1

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!