Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

OpenAI analiz bağlayıcısı - Etkileşimli örnek

Bu örnek, önceden yapılandırılmış bir uygulamayı Qlik Cloud öğesine, aktarmanıza olanak tanır; burada OpenAI verilerinin kullanımını kontrol etmek ve kullanıcılar uygulama seçimleri yaptıkça yanıtlar oluşturmak için grafik ifadelerinin nasıl oluşturulacağını öğrenebilirsiniz.

Uyarı notuOpenAI platformunu kullanmanın OpenAI ile ticari bir ilişki içine girmenizi gerektirdiğini unutmayın. Kullanabileceğiniz verilerin ücretsiz deneme sürümü bu alıştırmaları tamamlamanıza izin verse de, alıştırmaları tamamlamanın OpenAI'den bir miktar veri tüketmenizi gerektireceğini unutmamak önemlidir.

Bu örnekte, Qlik Cloud uygulamasındaki analitik bağlayıcılar hakkında temel bir anlayışa sahip olduğunuz varsayılmaktadır. Temel kavramlardan herhangi biri hakkında açıklama için önceki öğretici örneklere ve diğer OpenAI bağlayıcısı belgelerine bakın.

Bu örnek, bağlayıcının "OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar" yapılandırmasını kullanır.

Başlamadan önce:

Dikkat edilmesi gereken noktalar

OpenAI, API'lerinin kullanımı için oran sınırları uygular. Bu, kullandığınız bağlayıcı yapılandırmasına ve OpenAI modeline bağlı olarak, belirli zaman aralıklarında (örneğin bir dakika) kaç istek yapabileceğiniz konusunda kısıtlanabileceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, kullanmanız gerekinceye kadar her bir grafik ifadesi yorumlanmıştır ve bir seferde yalnızca bir grafik ifadesi değerlendirilebilir. Daha fazla bilgi için OpenAI'nin oran sınırları hakkındaki belgelerine bakın.

Hazırlıklar

Bu örneği tamamlayabilmeniz için aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir:

 • OpenAI platform hesabı oluşturun

 • OpenAI API anahtarı edinin

 • Analiz bağlantısı işlevselliğini etkinleştirmek için Qlik Cloud

 • Bu örnek için ayrı bir bağlantı oluşturun (Interactive_Chat_Completions_GPT_3.5_4_Rows)

Tüm ayrıntılar için bk.: OpenAI platformunu kullanmaya başlayın ve Bağlantıları oluşturun.

Bilgi notuAzure OpenAI bağlayıcısını kullanıyorsanız hazırlık adımları önemli ölçüde farklıdır. Bkz. Azure OpenAI analiz kaynağı ve Bir Azure OpenAI bağlantısı oluşturma.

Uygulamayı indirin ve yükleyin

Örnek uygulamayı buradan indirin:

OpenAI Demo Uygulaması - Şikayetlerin Analizi ve Ele Alınması

Uygulamayı Qlik Cloud Analizleri hub'ınıza yükleyin.

Şikayetlere ve teknik sorunlara verilen yanıtlarda üretken yapay zekayı kullanmak için etkileşimli Qlik Sense

Uygulama verileriyle etkileşim kurmak için OpenAI kullanmaya yönelik etkileşimli Qlik Sense uygulaması.

Uygulamada neler var?

Uygulama, çeşitli ürünler sunan bir şirketin web sitesindeki müşteri yorumlarını barındıran küçük bir satır içi veri kümesi içeriyor. Uygulamada hangi müşteri yorumunu seçtiğimize bağlı olarak örnek yanıtlar ve önem analizi oluşturmak için OpenAI kullanacağız.

Bilgi notuOpenAI tarafından sağlanan yanıtlar, benzersiz müşteri endişelerine yanıt verme eyleminin tamamen yerini almak için kullanılmamalıdır ancak sorunlarını ele almaya nereden başlanacağı konusunda fikir üretmeye yardımcı olabilir.

Grafik ifadesi alıştırmaları

Uygulamayı yükledikten sonra açın ve gerekirse sayfalarının düzenlenmesini etkinleştirin. Sayfaları özel hale getirmeniz gerekebilir.

Örnek sayfalar, grafik ifadelerinde analiz bağlayıcılarını kullanmak için Sunucu tarafı uzantıları sözdizimini kullanır. Grafik ifadeleri, veri modelinde görünen ComplaintText ve ProductDescription, adlı alanlara başvurur.

Bu alıştırmanın amacı, grafiğin veri modelinizdeki alanlara başvurduğu etkileşimli bir ortamda, grafiğin ne sıklıkta hesaplanacağını kontrol etmek için if ifadelerini nasıl kullanabileceğinizi göstermektir. Bu durumda grafikler yalnızca tek bir alanda tek bir seçim yapıldığında hesaplandığından, OpenAI'den kaynaklanan maliyetleri azaltır.

Bu örnekler, bir seferde yalnızca bir grafik ifadesi değerlendirilebilecek şekilde ayarlanmıştır. Bunun nedeni, OpenAI hizmetleriniz için geçerli olabilecek ve aynı anda birden fazla grafik ifadesinin değerlendirilmesini engelleyen olası hız sınırlarıdır.

1. Örnek

İlk sayfa olan Example 1, bir dizi müşteri şikayetinin metriklerini gösteren temel bir grafik düzeni içerir. Kaynak veriler, şikayet ettikleri ürün türü ve 5 üzerinden bir önem derecesi puanı gibi boyutlarla birlikte bireysel müşteri şikayetlerini içerir. Tablodan seçilen bir şikayeti göstermek ve OpenAI'nin bir müşteri hizmetleri departmanının müşteriye sorunuyla ilgili nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin yanıtını görüntülemek için grafik nesneleri vardır.

 1. İlk sayfayı açın, Example 1.

 2. Gelişmiş seçenekler düzenleme modunda, OpenAI Possible Starting Points başlıklı sarı Metin ve görüntü grafiğini seçin.

 3. Özellikler panelinde, Veri altında, ifade düzenleyicisini açmak için İfade altındaki İfade öğesine tıklayın.

 4. İfadenin başlangıcındaki // öğesini kaldırın. Bu, ifadenin değerlendirilmesine olanak tanıyarak ifadeyi kaldırır. İfade artık şöyle olmalıdır:

  if( count(distinct [ComplaintText]) = 1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Interactive_Chat_Completions_GPT_3.5_4_Rows","column":"choices.message.content"}}', 'draft generic starting points for ways a customer can fix an issue reported with '& [ProductDescription]))
          
 5. Düzenleme modundan çıkın.

 6. Complaints - Reference Table başlıklı tabloda, ComplaintText sütununda tek bir hücre değeri seçin.

OpenAI grafiği artık seçilen şikayete verilen yanıtı hesaplıyor.

OpenAI'In yorumun nasıl ele alınacağına ilişkin önerileriyle birlikte seçilen müşteri şikayetini vurgulayan Example 1 sayfası

Uygulama verileriyle etkileşim kurmak için OpenAI kullanmaya yönelik etkileşimli Qlik Sense uygulaması.

Seçimi temizleyin ve başka bir şikayet seçmeyi deneyin. Grafik, OpenAI'In yeni seçime verdiği yanıtla yenilenecektir.

Bilgi notu Example 2 öğesine geçmeye hazır olduğunuzda, // öğesini yukarıda yorumunu kaldırdığınız ifadeye geri ekleyin. Bu, ikinci sayfayı kullandığınızda ifadenin değerlendirilmesini önler.

2. Örnek

İkinci sayfa Example 2, Example 1 ile benzer grafikler içerir. OpenAI nesnesi artık bir kullanıcının seçtiği yorumun genel izlenim analizini sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu, şikayetin ne kadar ciddi olduğuna dair genel ayrıntılar sağlar ve geri bildirimin nasıl önceliklendirileceğini veya ele alınmaya başlanacağını belirlemede yardımcı olabilir.

 1. Henüz bunu yapmadıysanız Example 1 sayfasındaki OpenAI nesnesi için ifadeye // öğesini geri ekleyin.

 2. İkinci sayfayı açın, Example 2.

 3. Gelişmiş seçenekler düzenleme modunda, OpenAI Initial Impression başlıklı sarı Metin ve görüntü grafiğini seçin.

 4. Özellikler panelinde, Veri altında, ifade düzenleyicisini açmak için İfade altındaki İfade öğesine tıklayın.

 5. İfadenin başlangıcındaki // öğesini kaldırın. Bu, ifadenin değerlendirilmesine olanak tanıyarak ifadeyi kaldırır. İfade artık şöyle olmalıdır:

  if( count(distinct [ComplaintText]) = 1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Interactive_Chat_Completions_GPT_3.5_4_Rows","column":"choices.message.content"}}', 'provide a short description of how severe the following customer complaint is: ' & [ComplaintText]))
 6. Düzenleme modundan çıkın.

 7. Complaints - Reference Table başlıklı tabloda, ComplaintText sütununda tek bir hücre değeri seçin.

OpenAI grafiği artık seçilen şikayete verilen yanıtı hesaplıyor.

OpenAI'ın şikayetin ciddiyetine ilişkin izlenimiyle birlikte seçilen müşteri şikayetini vurgulayan Example 2 sayfası

Uygulama verileriyle etkileşim kurmak için OpenAI kullanmaya yönelik etkileşimli Qlik Sense uygulaması.

Seçimi temizleyin ve başka bir şikayet seçmeyi deneyin. Grafik, OpenAI'In yeni seçime verdiği yanıtla yenilenecektir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!