Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir OpenAI bağlantısı oluşturma

OpenAI platformu ile iletişim kurmak üzere OpenAI analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun.

OpenAI ile iletişim kurmak üzere OpenAI analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun. Bağlantıyı hub'da, Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içinde oluşturun.

Bu bağlantılardan alınan veriler, Qlik Sense analiz uygulamalarınızı geliştirmek için komut dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Yapılandırmalar ve yapılandırılabilir ayarlar

OpenAI analiz bağlantınızı aşağıdaki yapılandırmalardan biriyle kurun. Yapılandırılabilir diğer ayarlar hangi yapılandırmanın kullanıldığına bağlı olarak değişebilir.

OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - Satırlar

Bu yapılandırma her bir veri satırını soru olarak completions API'ye gönderir (performansı artırmak için küçük gruplar halinde). Her yanıt, girdi ile aynı sayıda satıra sahip bir tabloda metin olarak saklanır.

Bu yapılandırma hem komut dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

OpenAI'nin bu yapılandırma tarafından kullanılan API hakkındaki belgeleri için bk. Tamamlamalar.

"OpenAI Tamamlamalar API'si (GPT-3) - Satırlar" yapılandırması için yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Yapılandırma Seçin Yapılandırma altında OpenAI Tamamlamaları (GPT-3) - Satırlar öğesini seçin.
Yetkilendirme OpenAI API Anahtarını girin. OpenAI API anahtarı oluşturma
OpenAI İsteği
 • OpenAI Modeli: Kullanılan model.

 • Sıcaklık: Kullanılacak örnekleme sıcaklığı.

 • Maksimum Belirteç: Bu parametre oluşturulacak maksimum belirteç sayısını ayarlar. Başka bir ifadeyle, oluşturulacak yanıtın boyutunu kontrol eder. Bağlantının ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çalışması için neredeyse her zaman varsayılan değeri değiştirmeniz gerekecektir.

 • Üst P: Çekirdek örneklemesini ayarlar. Bu, Sıcaklık örneklemesine alternatif olarak değiştirilebilir.

 • Sıklık Cezası: Modelin, mevcut belirteçlerden kelimesi kelimesine tekrarlanan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Mevcudiyet Cezası: Modelin, tanıtıldıkları noktaya kadar metinde zaten bulunan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Kullanıcı: Politika ihlallerinin izlenmesine yardımcı olabilecek son kullanıcı kimliği.

İlişkilendirme

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - JSON Tabloları

Bu yapılandırma, her satırda bir istek gönderir ve yanıtın bir JSON veri listesi olması beklenir. Bağlayıcı, JSON tablosunu Qlik veri modelindeki bir veri tablosuna dönüştürecektir. OpenAI yanıtlarının doğası gereği deneysel olarak ele alınmalıdır.

Bu yapılandırma, verileri sentezlemek için komut dosyasında kullanılabilir. Grafik ifadelerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sorunuzu nasıl sorduğunuza bağlı olarak, her zaman geçerli JSON döndürmeyebilir.

Bilgi notuGPT modelleri, JSON'un tırnak işaretleri olmadan metin içeren sayılar gibi her zaman doğru olmayabilecek şekillerde nasıl göründüğünü tahmin edecektir. Belirli durumlarda, yükleme komut dosyasındaki isteğe "JSON listesi olarak" eklenmesi ile bir soru sorulabilir. Diğer senaryolarda, istenen sonucu elde etmek için çok daha spesifik olmanız gerekir.
"OpenAI Tamamlamalar API'si (GPT-3) - JSON Tabloları" yapılandırması için yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Yapılandırma Seçin Yapılandırma altında OpenAI Tamamlamaları (GPT-3) - JSON Tabloları öğesini seçin.
Yetkilendirme OpenAI API Anahtarını girin. OpenAI API anahtarı oluşturma
OpenAI İsteği
 • OpenAI Modeli: Kullanılan model.

 • Sıcaklık: Kullanılacak örnekleme sıcaklığı.

 • Maksimum Belirteç: Bu parametre oluşturulacak maksimum belirteç sayısını ayarlar. Başka bir ifadeyle, oluşturulacak yanıtın boyutunu kontrol eder. Bağlantının ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çalışması için neredeyse her zaman varsayılan değeri değiştirmeniz gerekecektir.

 • Üst P: Çekirdek örneklemesini ayarlar. Bu, Sıcaklık örneklemesine alternatif olarak değiştirilebilir.

 • Sıklık Cezası: Modelin, mevcut belirteçlerden kelimesi kelimesine tekrarlanan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Mevcudiyet Cezası: Modelin, tanıtıldıkları noktaya kadar metinde zaten bulunan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Kullanıcı: Politika ihlallerinin izlenmesine yardımcı olabilecek son kullanıcı kimliği.

İlişkilendirme

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar

Bu yapılandırma OpenAI Completions API (GPT-3) - Satırlar yapılandırmasına benzer bir şekilde çalışır ancak her veri satırını OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'sine bir istek olarak gönderir. Bu durumda, istekler "kullanıcı" mesaj rolü ile yapılır ve Qlik öğesinden gelen her veri satırı ayrı bir istek olarak gönderilir.

Bilgi notuBirden fazla satırın sohbet bağlamı olarak gönderilmesi desteklenmez. Tüm soruları tek bir talep satırına dahil etmeniz gerekir.

Bu yapılandırma hem komut dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

OpenAI'nin bu yapılandırma tarafından kullanılan API hakkındaki belgeleri için bk. Sohbet.

"OpenAI Tamamlamalar API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar" yapılandırması için yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Yapılandırma Seçin Yapılandırma altında OpenAI Tamamlamaları (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar öğesini seçin.
Yetkilendirme OpenAI API Anahtarını girin. OpenAI API anahtarı oluşturma
OpenAI İsteği
 • OpenAI Modeli: Kullanılan model.

 • Sıcaklık: Kullanılacak örnekleme sıcaklığı.

 • Maksimum Belirteç: Bu parametre oluşturulacak maksimum belirteç sayısını ayarlar. Başka bir ifadeyle, oluşturulacak yanıtın boyutunu kontrol eder. Bağlantının ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çalışması için neredeyse her zaman varsayılan değeri değiştirmeniz gerekecektir.

 • Üst P: Çekirdek örneklemesini ayarlar. Bu, Sıcaklık örneklemesine alternatif olarak değiştirilebilir.

 • Sıklık Cezası: Modelin, mevcut belirteçlerden kelimesi kelimesine tekrarlanan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Mevcudiyet Cezası: Modelin, tanıtıldıkları noktaya kadar metinde zaten bulunan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Kullanıcı: Politika ihlallerinin izlenmesine yardımcı olabilecek son kullanıcı kimliği.

İlişkilendirme

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

OpenAI Yerleştirmeleri

Bu yapılandırma OpenAI Yerleştirmeleri API'sine giriş metni satırları gönderir. OpenAI, her girdinin ayrı bir vektör temsilini döndürür. Bu vektör gösterimi, makine öğrenimi modelleri tarafından tüketilebilecek bir formdadır.

OpenAI'nin bu yapılandırma tarafından kullanılan API hakkındaki belgeleri için bk. Yerleştirmeler.

"OpenAI Yerleştirmeleri" yapılandırması için yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Yapılandırma Seçin Yapılandırma altında OpenAI Yerleştirmeleri'ni seçin.
Yetkilendirme OpenAI API Anahtarını girin. OpenAI API anahtarı oluşturma
OpenAI İsteği
 • OpenAI Modeli: Kullanılan model.

 • Kullanıcı: Politika ihlallerinin izlenmesine yardımcı olabilecek son kullanıcı kimliği.

İlişkilendirme

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Bağlantı oluşturma

Hub'dan, mevcut bir uygulamadaki Veri yükleme düzenleyicisi kaynağından veya mevcut bir komut dosyasındaki Komut dosyası kodu kaynağından analiz bağlayıcısına bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Teni bir Qlik Sense uygulaması veya komut dosyası oluşturun. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu uygulamasını açın.

 2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın.

 3. Alan altında, bağlantının konumlandırılacağı alanı seçin.

 4. Analiz kaynakları altında OpenAI seçeneğine tıklayın.

 5. Gerekli Yapılandırmayı seçin. Kullanılabilir her bir seçenek hakkında daha fazla bilgi için bk. Yapılandırmalar ve yapılandırılabilir ayarlar.

 6. OpenAI API Anahtarınızı girin. Daha fazla bilgi için bk. OpenAI API anahtarı oluşturma.

 7. OpenAI Modeli altında, kullanmak istediğiniz OpenAI modelini seçin.

 8. Diğer varsayılan parametre değerlerinden herhangi birini gerektiği gibi ayarlayın. Bu parametreler OpenAI'nin API dokümantasyonunda açıklanmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. Sohbet, Tamamlamalar ve Yerleştirmeler.

  Parametrelerin ek açıklamaları için bk. Yapılandırmalar ve yapılandırılabilir ayarlar.

  Bilgi notuBağlantının ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çalışması için neredeyse her zaman Maksimum Belirteçler parametre değerini değiştirmeniz gerekecektir. Bu parametre oluşturulacak yanıtın boyutunu kontrol eder.
 9. Oluştur'a tıklayın.

Veri bağlantısı, uygulamanın oluşturulduğu alana kaydedilir, böylece diğer Qlik Sense uygulamalarında ve komut dosyalarında yeniden kullanılabilir. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içindeki Veri bağlantıları altında da listelenir.

Bağlantıyı oluşturduğunuzda bunu kullanarak, talepleri ve platformun taleplere yanıtlarını içeren verileri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, grafik ifadelerinde de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Bir OpenAI bağlantısından veri seçip yükleyin ve Görselleştirme ifadelerinde OpenAI bağlantılarını kullanma.

Ayrıntılı örnekler

OpenAI analiz bağlayıcısı ile nasıl çalışılacağına dair tam bir örnekler için bk. Öğretici – Qlik Cloud içinde OpenAI analiz bağlayıcısını kullanma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!