Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir Azure OpenAI bağlantısı oluşturma

Azure OpenAI ile iletişim kurmak üzere Azure OpenAI analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun.

Bu bağlantılardan alınan veriler, Qlik Sense analiz uygulamalarınızı veya komut dosyalarınızı geliştirmek için komut dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Başlamadan önce:

Microsoft Azure hesabınızda Azure OpenAI hizmeti, Azure'ın Bilişsel Hizmetleri içinde yer alır ve varsayılan olarak etkin değildir. Azure OpenAI hizmetini etkinleştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa Microsoft ile iletişime geçin.

Mevcut bağlayıcı yapılandırmaları

Azure OpenAI analiz bağlantınızı aşağıdaki yapılandırmalardan biriyle kurun.

OpenAI Tamamlamaları API'si - Satırlar

Bu yapılandırma her bir veri satırını soru olarak completions API'ye gönderir (performansı artırmak için küçük gruplar halinde). Her yanıt, girdi ile aynı sayıda satıra sahip bir tabloda metin olarak saklanacaktır.

Bu yapılandırma hem komut dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si - Satırlar

Bu yapılandırma, her veri satırını OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'sine bir istek olarak gönderir. Bu durumda, istekler "kullanıcı" mesaj rolü ile yapılır ve Qlik öğesinden gelen her veri satırı ayrı bir istek olarak gönderilir.

Bilgi notuBirden fazla satırın sohbet bağlamı olarak gönderilmesi desteklenmez. Tüm soruları tek bir talep satırına dahil etmeniz gerekir.

Bu yapılandırma hem komut dosyasında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Bağlantı oluşturma

Azure OpenAI analiz bağlayıcısına hub'dan veya daha önce oluşturduğunuz bir uygulamadaki Veri yükleme düzenleyicisinden bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Parametre değerlerinin nasıl ayarlanacağı hakkında bilgi için bk. Azure OpenAI Service REST API referansı.

 1. Yeni bir Qlik Sense uygulaması veya komut dosyası oluşturun ve Veri yükleme düzenleyicisi ya da Kod düzenleyici öğesini açın.

 2. Yeni bağlantı oluştur’a tıklayın.

 3. Analiz kaynakları altında Azure OpenAI'ye tıklayın.

 4. Gerekli Yapılandırmayı seçin. Kullanılabilir her bir seçenek hakkında daha fazla bilgi için bk. Mevcut bağlayıcı yapılandırmaları.

 5. Azure OpenAI API Anahtarınızı girin.

 6. Azure API Sürümünü girin. Bu alan zaten geçerli varsayılan ile doldurulmuştur.
 7. Diğer varsayılan parametre değerlerinden herhangi birini gerektiği gibi ayarlayın.

  Parametrelerin ek açıklamaları için bk. Yapılandırılabilir ayarlar.

  Bilgi notuBağlantının ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çalışması için neredeyse her zaman Maksimum Belirteçler parametre değerini değiştirmeniz gerekecektir. Bu parametre oluşturulacak yanıtın boyutunu kontrol eder.
 8. Oluştur'a tıklayın.

Veri bağlantısı, uygulamanın oluşturulduğu alana kaydedilir, böylece diğer Qlik Sense uygulamalarında veya komut dosyalarında yeniden kullanılabilir.

Bağlantıyı oluşturduktan sonra, OpenAI'ye göndermek üzere veri yüklemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, grafik ifadelerinde de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Bir Azure OpenAI bağlantısından veri seçip yükleyin ve Görselleştirme ifadelerinde Azure OpenAI bağlantılarını kullanma.

Yapılandırılabilir ayarlar

Aşağıdaki tabloda yer alan ayarlar bağlantı iletişim kutusunda yapılandırılabilir.

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Yapılandırma Seçin Yapılandırma altında, bağlayıcı için yapılandırmayı seçin. Mevcut bağlayıcı yapılandırmaları
Yetkilendirme Azure OpenAI API Anahtarını girin. Daha fazla bilgi için bk. Azure OpenAI Service REST API referansı.
Azure OpenAI İsteği
 • Azure Kaynağı Adı: Microsoft Azure içinde kurduğunuz kaynak projesi.

  Azure Dağıtım adı: Seçtiğiniz OpenAI modeli için kurduğunuz özel dağıtım.

 • Azure API Sürümü: Azure'daki API sürümü. Bu, geçerli varsayılan değerle önceden doldurulur.

OpenAI İsteği
 • Sıcaklık: Kullanılacak örnekleme sıcaklığı.

 • Makismum Belirteç: Bu parametre oluşturulacak maksimum belirteç sayısını ayarlar. Başka bir ifadeyle, oluşturulacak yanıtın boyutunu kontrol eder. Bağlantının ihtiyaçlarınıza uygun şekilde çalışması için neredeyse her zaman varsayılan değeri değiştirmeniz gerekecektir.

 • Üst P: Çekirdek örneklemesini ayarlar. Bu, Sıcaklık örneklemesine alternatif olarak değiştirilebilir.

 • Sıklık Cezası: Modelin, mevcut belirteçlerden kelimesi kelimesine tekrarlanan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Mevcudiyet Cezası: Modelin, tanıtıldıkları noktaya kadar metinde zaten bulunan yeni belirteçleri cezalandırma derecesi.

 • Kullanıcı: Politika ihlallerinin izlenmesine yardımcı olabilecek son kullanıcı kimliği.

İlişkilendirme

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!