Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirme ifadelerinde OpenAI bağlantılarını kullanma

OpenAI sorularını ve yanıtlarını komut dosyasını kullanarak uygulamanızın veri modeline eklemenin yanı sıra bu işlemleri doğrudan uygulamanızdaki bir grafikte de gerçekleştirebilirsiniz. Tek bir alan için veriler OpenAI hizmeti ile sizin aranızda ileri geri gönderilir.

Çoğu durumda, bir komut dosyası bağlantısı için kullanılan kod, bazı farklılıklarla birlikte bir grafikte kullanılmak üzere yeniden tasarlanabilir.

Kullanım örneği kullanıcı girişini temel alıyorsa model uç noktalarından alınan verileri görselleştiren etkileşimli grafikler oluşturmak için grafik ifadenizde bir analitik bağlantı ve bunun karşılık gelen sunucu tarafı uzantısı sözdizimini kullanabilirsiniz.

Veri talebi hacimlerine ilişkin hususlar

Grafik ifadelerinde OpenAI bağlantılarının yalnızca bir veya birkaç veri satırı için kullanılması önerilir. OpenAI hedefine büyük miktarda veri göndermek için grafik ifadelerinin kullanılması önerilmez.

Her talepte kaç satır gönderdiğinizin farkında olmanız önemlidir. Bir grafik ifadesinde bağlantının yapılandırılmasındaki hatalar, istenmeden büyük isteklere yol açabilir (örneğin, bir grafikteki veri modelinin yanlış kullanımı nedeniyle aynı soruya sahip aynı satırlar). Bir üçüncü taraf platformuyla etkileşimde bulunmadan önce grafik ifadesi hesaplamasında kullanılan alanların ve bunların veri modelindeki yerinin, üçüncü tarafla finansal sözleşmenizi ve faturalandırma sözleşmelerinizi nasıl etkilediğini bildiğinizden emin olun. Harici platformun daha fazla kullanılması, daha yüksek maliyetler oluşmasına neden olabilir.

Taleplerinizin boyutunu denetlemek ve sınırlamak için bu yönergeleri izleyin:

  • Bağlantıyı yalnızca bir Metin ve görüntü grafiği ifadesinde kullanın. Bir Tablo nesnesinde OpenAI bağlantısı kullanılması, özellikle ifadeyi önceden eklenmiş bir veya daha fazla boyutu olan bir tabloya ekliyorsanız kesinlikle önerilmez.

  • Grafik ifadesi uygulamanızın veri modeline bağlıysa uygulamada yalnızca tek bir seçim yapıldığında grafiği hesaplamak için ifadede bir if deyimi kullanın. Bu, grafiğinizin OpenAI hedefine göndereceği isteklerdeki satır sayısını büyük ölçüde azaltır.

  • Büyük istekler göndermek için bir OpenAI bağlantısı kullanıyorsanız verilerin veri modelinize önceden yüklenmesi için bağlantıyı bir grafik ifadesi yerine komut dosyanızda kullanın.

Grafik ifadesi oluşturma

  1. Bir görselleştirmeyi düzenlerken ifade düzenleyicisine girmek için İfade üzerine tıklayın.

  2. İfade düzenleyicisinde ifade alanına bir ifade girin. İfade, sunucu tarafı uzantısı sözdizimi kullanılarak oluşturulmalıdır.

Hızlı örnekler

Burada OpenAI bağlayıcısını kullanmaya başlarken kullanılabilecek örnek ifadeler bulabilirsiniz. Aşağıdaki ayrıntıları göz önünde bulundurun:

  • İfadeleri yalnızca bir Metin ve görüntü nesnesiyle kullanın.

  • Grafiğin ne zaman yeniden hesaplanacağını kontrol etmek ve uygulamadaki kullanıcı seçimlerine bağlı olarak güncellemek için ifadelerinize bir if ifadesi eklemeyi düşünün.

  • İfadelerin çalışması için connectionname değerini ve tüm alan adlarını kendi bağlantılarınız ve uygulamalarınızla eşleşecek şekilde değiştirmeniz gerekir.

Ek örnekler için bk. Öğretici – Qlik Cloud içinde OpenAI analiz bağlayıcısını kullanma.

OpenAI analiz bağlayıcısı için grafik ifadesi örnekleri

Bağlayıcı yapılandırması İfade Özet
OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - Satırlar endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"OpenAI Connection for Rows Completions (GPT-3)","column":"choices.text"}}', 'Translate this text from english to spanish: The sun was rising over the new tomorrow with a tinge of excitement.')

Bu ifade, ifadeye girilen tek bir soruya OpenAI yanıtını döndürecektir.

Uyarı notu

Bu ifade bir if ifadesi kullanmaz ve veri modelinizdeki bir alana bağlıysa kullanılması önerilmez. Yalnızca sabit kodlanmış bir değer içeren tek bir giriş hücresine sahip bağımsız bir ifadede kullanım için uygundur.

OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - Satırlar if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Rows_3","column":"choices.text"}}',vQuestion))

Bu, bir Değişken giriş kontrolü'ne bağlı bir Metin ve görüntü nesnesinde kullanılabilecek bir ifadedir. Grafik yalnızca girdi girildiğinde hesaplanır. Kullanıcı nesneye girdi yazıp Enter tuşuna bastığında, grafik OpenAI'ın girdilerine verdiği yanıtı görüntüler.

Kılavuz için bk. Alıştırma: Değişken kullanarak metin giriş kutusu oluşturma.

OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar if(GetSelectedCount(BusinessTopic)=1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Rows_3", "column":"choices.message.content"}}', 'What are people saying about ' & 'BusinessTopic'), 'Please select a single value for BusinessTopic.') Bu, grafiğin yalnızca kullanıcı BusinessTopic alanı için bir değer seçtiğinde hesaplandığı karmaşık bir if ifadesidir. Grafik yalnızca kullanıcı uygulamada bu seçimi yaptıysa güncellenir ve yapmadıysa grafik aşağıdaki alternatif mesajı görüntüler: Please select a single value for BusinessTopic.
OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Rows_3","column":"choices.message.content"}}',vQuestion))

Bu, bir Değişken giriş kontrolü'ne bağlı bir Metin ve görüntü nesnesinde kullanılabilecek bir ifadedir. Grafik yalnızca girdi girildiğinde hesaplanır. Kullanıcı nesneye girdi yazıp Enter tuşuna bastığında, grafik OpenAI'ın girdilerine verdiği yanıtı görüntüler.

Kılavuz için bk. Alıştırma: Değişken kullanarak metin giriş kutusu oluşturma.

OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar if( count(distinct [IssueCategory]) = 1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Chat_3_5","column":"choices.message.content"}}', 'write me a sample response from a technical support department for a customer complaint about ' & [IssueCategory])) Bu örnekte, grafik yalnızca uygulamanın veri modelindeki IssueCategory alanından bir farklı değer seçildiğinde hesaplanır. OpenAI'ye, bir listesi IssueCategory alanında bulunan genel bir sorun türü hakkında teknik destek departmanından örnek bir yanıt talep eden bir istek gönderilir. Grafik, kullanıcı tarafından seçilen değere bağlı olarak güncellenir.

Ayrıntılı örnekler

OpenAI bağlantınızı kullanarak görselleştirme ifadelerinin nasıl oluşturulacağına dair tam örnekler için bk. Öğretici – Qlik Cloud içinde OpenAI analiz bağlayıcısını kullanma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!