Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przedstawiamy Integracja danych Qlik Cloud

Integracja danych Qlik Cloud umożliwia dostarczanie danych gotowych do użycia do Qlik Cloud lub hurtowni danych w chmurze, takich jak Snowflake, Google Cloud BigQuery i Azure Synapse Analytics. Źródła danych mogą być lokalne lub w chmurze. Dane można aktualizować bez ręcznej interwencji dzięki funkcji przechwytywania zmian danych (CDC, Change Data Capture) lub technologiom wsadowym, takim jak zaplanowane ładowanie. Można utworzyć potok danych i przeprowadzić dostosowane do potrzeb transformacje oraz tworzyć data marty (tematyczne hurtownie danych).

Dostęp do strony głównej Integracja danych Qlik Cloud można uzyskać, wybierając Integracja danych z menu uruchamiania ().

Więcej informacji o architekturze usługi Integracja danych Qlik Cloud zawiera temat Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze.

Przestrzenie danych

Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które służą do tworzenia i przechowywania projektów danych. W przestrzeni można też utworzyć nowe połączenia danych przy użyciu łączników oraz zarządzać dostępem do bram ruchu danych. Wszystkie zasoby danych zostaną utworzone w przestrzeni projektu danych, do którego należą.

Więcej informacji zawiera temat Przestrzenie danych.

Projekty z danymi

Projekt danych to miejsce, w którym tworzy się potoki danych przy użyciu zasobów danych. Projekt danych jest powiązany z platformą danych, która służy jako miejsce docelowe wszystkich danych wyjściowych. Można utworzyć prosty liniowy potok danych lub złożony potok danych — wykorzystujący kilka źródeł danych i generujący wiele danych wyjściowych.

InformacjaNie można przenosić projektów danych między przestrzeniami.

Zadanie danych

Zadanie danych to główna jednostka pracy w projekcie danych. W projekcie danych można utworzyć następujące typy zadań danych. Ponadto można przeprowadzić umieszczanie i zapisanie danych w ramach jednego zadania: dołączania danych.

 • Umieszczanie

  Kopiuj dane ze źródła danych do obszaru umieszczania. Źródła danych mogą być lokalne lub w chmurze. Obszar umieszczania może być miejscem docelowym w chmurze lub zasobnikiem danych Amazon S3 (tylko w przypadku tworzenia zestawów danych QVD).

  Aby zachować aktualność danych bez ręcznej interwencji, można korzystać z funkcji przechwytywania zmian danych — CDC — lub wykonywać pełne ładowania, które są zaplanowane okresowo.

  Umieszczanie danych ze źródeł danych

 • Pamięć masowa

  Utwórz gotowe do użycia zestawy danych w hurtowni danych w chmurze albo w Qlik Cloud z danych skopiowanych przez zadanie umieszczania danych. Zestawy danych są aktualizowane danymi do umieszczania bez ręcznej interwencji.

  Generowanie i przechowywanie zestawów danych

 • Transformacja

  Twórz transformacje danych wielokrotnego użytku na podstawie reguł i niestandardowych instrukcji SQL w ramach potoku danych. Można przeprowadzać transformacje na poziomie wiersza i tworzyć zestawy danych zmaterializowanych, takich jak tabele, lub w postaci widoków, w których przekształcenia odbywają się na bieżąco.

  Przekształcanie danych

 • Data mart

  Twórz data marty, aby wykorzystać zadania danych Pamięć masowa lub Transformacja. W zależności od potrzeb biznesowych można utworzyć dowolną liczbę data martów. Najlepiej, aby tematyczna hurtownia danych zawierała podsumowane dane zbierane na potrzeby analizy w konkretnej sekcji lub jednostce organizacji.

  Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

WskazówkaNowy zasób danych tworzy się, klikając pozycję Dodaj nowe na górnym pasku, a następnie klikając odpowiednie zadanie. Ponadto można przeprowadzić umieszczanie i zapisanie danych w ramach jednego zadania: dołączania danych.

Połączenia danych

Połączenia danych umożliwiają zadaniom danych dostęp do źródeł danych, zewnętrznej pamięci masowej oraz platform danych w chmurze na potrzeby dostarczania danych i transformacji push-down. Połączenia mogą być realizowane za pośrednictwem natywnej łączności Qlik Cloud lub przez Brama danych — ruch danych.

Połączenia danych może aktualizować tylko ich właściciel.

Wyświetlanie połączeń danych

Kliknij Połączenia w menu po lewej stronie strony głównej Integracja danych Qlik Cloud, aby wyświetlić wszystkie połączenia danych.

 • Połączenia danych można edytować w przestrzeniach, których jest się właścicielem.

  Kliknij ..., a następnie Edytuj.

 • Możesz przetestować połączenie danych.

  Kliknij ..., a następnie Testuj połączenie.

 • Możesz usunąć połączenie danych.

  Kliknij ..., a następnie Usuń.

Tworzenie połączenia danych

Nowe połączenie danych tworzy się:

 • Klikając przycisk Dodaj nowe na pasku górnym, a następnie klikając Połączenie danych.

 • Klikając Utwórz nowe i wybierając połączenie danych.

 • Klikając Utwórz połączenie, gdzie wymienione są połączenia źródłowe.

 • Klikając Utwórz połączenie w widoku Połączenia danych.

Należy wybrać rodzaj źródła danych, a następnie wprowadzić adres i informacje uwierzytelniające.

Zob. także:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!