Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przedstawiamy Integracja danych Qlik Cloud

Integracja danych Qlik Cloud umożliwia dostarczanie danych gotowych do użycia do Qlik Cloud lub hurtowni danych w chmurze, takich jak Snowflake, Google Cloud BigQuery i Azure Synapse Analytics. Źródła danych mogą być lokalne lub w chmurze. Dane można aktualizować bez ręcznej interwencji dzięki funkcji przechwytywania zmian danych (CDC, Change Data Capture) lub technologiom wsadowym, takim jak zaplanowane ładowanie. Można utworzyć potok danych i przeprowadzić dostosowane do potrzeb transformacje oraz tworzyć data marty (tematyczne hurtownie danych).

Dostęp do strony głównej Integracja danych Qlik Cloud można uzyskać, wybierając Integracja danych z menu uruchamiania ().

InformacjaUżytkownicy z rolą Użytkownik wbudowanej analityki nie mają dostępu do Integracja danych Qlik Cloud.

Więcej informacji o architekturze usługi Integracja danych Qlik Cloud zawiera temat Architektura zbiorów danych w hurtowni danych w chmurze.

Opcje subskrypcji

Subskrypcje Integracja danych Qlik Cloud oparte są na modelu pojemności z wolumenem przenoszonych danych jako podstawowym wskaźnikiem wartości.

Funkcja Integracja danych Qlik Cloud jest dostępna w trzech opcjach subskrypcji: Standard, Premium i Enterprise. Wyższe wersje zapewniają bardziej zaawansowane źródła danych i transformacje. Wszystkie subskrypcje obejmują Qlik Cloud Analytics Standard.

Więcej informacji o opcjach subskrypcji zawiera temat Opcje subskrypcji Integracja danych Qlik Cloud.

Przestrzenie danych

Przestrzenie danych to zarządzane obszary dzierżawy Qlik Cloud, które służą do tworzenia i przechowywania projektów danych. W przestrzeni można też utworzyć nowe połączenia danych przy użyciu łączników oraz zarządzać dostępem do bram ruchu danych. Wszystkie zasoby danych zostaną utworzone w przestrzeni projektu danych, do którego należą.

Więcej informacji zawiera temat Praca w przestrzeniach w Integracja danych Qlik Cloud.

Projekty z danymi

Projekt danych to miejsce, w którym tworzysz przepływ integracji danych przy użyciu zadań danych. Projekt danych jest powiązany z platformą danych, która służy jako miejsce docelowe wszystkich danych wyjściowych. Projekt danych możesz utworzyć z dowolnym z następujących zastosowań:

 • Potok danych

  Utwórz prosty liniowy potok danych lub złożony potok danych — wykorzystujący kilka źródeł danych i generujący wiele danych wyjściowych.

  Tworzenie potoku danych

 • Replikacja

  Replikuj dane z obsługiwanych źródeł danych do dowolnego obsługiwanego obiektu docelowego albo umieść je w jeziorze danych.

  Tworzenie zadania replikacji

InformacjaNie można przenosić projektów danych między przestrzeniami.

Zadanie danych

Zadanie danych to główna jednostka pracy w projekcie danych. W projekcie danych można utworzyć następujące typy zadań danych. Nowe zadanie danych tworzy się, klikając pozycję Dodaj nowe na górnym pasku, a następnie klikając odpowiednie zadanie.

Zadania danych w projektach potoków danych

Wskazówka Ponadto można przeprowadzić umieszczanie i zapisanie danych w ramach jednego zadania: dołączania danych. Spowoduje to utworzenie zadania umieszczania danych i zadania pamięci masowej danych.
 • Umieszczanie

  Kopiuj dane ze źródła danych do obszaru umieszczania. Źródła danych mogą być lokalne lub w chmurze. Obszar umieszczania może być miejscem docelowym w chmurze lub zasobnikiem danych Amazon S3 (tylko w przypadku tworzenia zestawów danych QVD).

  Aby zachować aktualność danych bez ręcznej interwencji, można korzystać z funkcji przechwytywania zmian danych — CDC — lub wykonywać pełne ładowania, które są zaplanowane okresowo.

  Umieszczanie danych ze źródeł danych

 • Zarejestrowane dane

  Zarejestruj dane, które już istnieją na platformie danych. Umożliwia to używanie danych dołączonych przy użyciu innych narzędzi niż Integracja danych Qlik Cloud, na przykład Qlik Replicate.

  Rejestrowanie danych, które już istnieją na platformie danych

 • Pamięć masowa

  Utwórz gotowe do użycia zestawy danych w hurtowni danych w chmurze albo w Qlik Cloud z danych skopiowanych przez zadanie umieszczania danych. Zestawy danych są aktualizowane danymi do umieszczania bez ręcznej interwencji.

  Przechowywanie zestawów danych

 • Transformacja

  Twórz transformacje danych wielokrotnego użytku na podstawie reguł i niestandardowych instrukcji SQL w ramach potoku danych. Można przeprowadzać transformacje na poziomie wiersza i tworzyć zestawy danych zmaterializowanych, takich jak tabele, lub w postaci widoków, w których przekształcenia odbywają się na bieżąco.

  Przekształcanie danych

 • Data mart

  Twórz data marty, aby wykorzystać zadania danych Pamięć masowa lub Transformacja. W zależności od potrzeb biznesowych można utworzyć dowolną liczbę data martów. Najlepiej, aby tematyczna hurtownia danych zawierała podsumowane dane zbierane na potrzeby analizy w konkretnej sekcji lub jednostce organizacji.

  Tworzenie data martów (tematycznych hurtowni danych) i zarządzanie nimi

Zadania danych w projektach replikacji danych

Monitorowanie zadań danych

Przy użyciu widoków monitorowania można monitorować status i postępy zadań danych. Widok monitorowania umożliwia wyświetlanie statusu wszystkich zadań danych w dzierżawie lub podzestawu zadań danych w oparciu o filtr. Można utworzyć kilka widoków, aby monitorować różne aspekty potoków danych. Więcej informacji zawiera temat Monitorowanie zadań danych i operowanie nimi.

Połączenia

Połączenia danych umożliwiają zadaniom danych dostęp do źródeł danych, zewnętrznej pamięci masowej oraz platform danych w chmurze na potrzeby dostarczania danych i transformacji push-down.

Połączenia może aktualizować tylko ich właściciel.

Wyświetlanie połączeń

Kliknij Połączenia danych w menu po lewej stronie strony głównej Integracja danych Qlik Cloud, aby wyświetlić wszystkie połączenia danych.

 • Możesz edytować połączenia, których jesteś właścicielem.

  Kliknij ..., a następnie Edytuj.

 • Możesz przetestować połączenie.

  Kliknij ..., a następnie Testuj połączenie.

 • Możesz usunąć połączenie.

  Kliknij ..., a następnie Usuń.

Tworzenie połączenia

Nowe połączenie tworzy się:

 • Klikając przycisk Dodaj nowe na pasku górnym, a następnie klikając Połączenie danych.

 • Klikając Utwórz nowe i wybierając połączenie.

 • Klikając Utwórz połączenie, gdzie wymienione są połączenia źródłowe.

 • Klikając Utwórz połączenie w widoku Połączenia danych.

Łączniki można filtrować według następujących kryteriów:

 • Kategoria

  Hurtownia danych, Pamięć w chmurze, Baza danych i Aplikacja.

 • Typ

  Źródło lub Miejsce docelowe

Można także wybierać spośród ostatnio używanych łączników.

Należy wybrać rodzaj źródła danych, a następnie wprowadzić adres i informacje uwierzytelniające.

Zob. także:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!