Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Inleiding tot Qlik Cloud Gegevensintegratie

U kunt gebruiksklare gegevens leveren aan Qlik Cloud of clouddatawarehouses, zoals Snowflake, Google Cloud BigQuery en Azure Synapse Analytics met Qlik Cloud Gegevensintegratie. Gegevensbronnen kunnen zich ter plaatse of in de cloud bevinden. De gegevens worden bijgewerkt zonder handmatige tussenkomst met behulp van Change Data Capture-technologie (CDC) of batchtechnologie, bijvoorbeeld voor geplande ladingen. U kunt een gegevenspijplijn creëren en gepaste transformaties uitvoeren en datamarts maken.

U komt bij de startpagina van Qlik Cloud Gegevensintegratie door Gegevensintegratie te selecteren in het startmenu ().

Ga voor meer informatie over de architectuur van Qlik Cloud Gegevensintegratie naar Gegevensverzamelingarchitectuur in een clouddatawarehouse.

Gegevensruimten

Gegevensruimten zijn beheerde delen van uw Qlik Cloud-tenant die worden gebruikt om gegevensprojecten te maken en op te slaan. In de ruimte kunt u ook nieuwe gegevensverbindingen maken met behulp van connectors en toegang tot gateways voor gegevensverplaatsing beheren. Alle gegevensassets worden gemaakt in de ruimte van het gegevensproject waartoe ze behoren.

Ga voor meer informatie naar Gegevensruimten.

Gegevensprojecten

In een gegevensproject maakt u uw gegevenspijplijn met behulp van gegevensassets. Het gegevensproject wordt gekoppeld aan een gegevensplatform dat wordt gebruikt als doel voor alle uitvoergegevens. U kunt een eenvoudige lineaire gegevenspijplijn maken, of een complexe gegevenspijplijn die verschillende gegevensbronnen gebruikt en veel uitvoergegevens genereert.

InformatieHet is niet mogelijk om gegevensprojecten van de ene ruimte naar de andere te verplaatsen.

Gegevenstaak

Een gegevenstaak is de belangrijkste werkeenheid in een gegevensproject. In een gegevensproject kunt u de volgende types gegevenstaken maken. Verder kunt u (tussen)opslag uitvoeren met slechts één taak, Gegevens vrijgeven.

 • Tijdelijke tussenopslag

  Kopieer gegevens van een gegevensbron naar een tussenopslaggebied. Gegevensbronnen kunnen zich ter plaatse of in de cloud bevinden. Het tussenopslaggebied kan een clouddoel of een Amazon S3-gegevensbucket zijn (alleen bij het maken van QVD-gegevensverzamelingen).

  U kunt gegevens up-to-date houden zonder handmatige tussenkomst door CDC te gebruiken of door volledige ladingen uit te voeren die gepland staan om periodiek opnieuw geladen te worden.

  Gegevens van gegevensbronnen tijdelijk opslaan

 • Opslag

  Maak gebruiksklare gegevensverzamelingen in een cloud-datawarehouse, of in Qlik Cloud, van de gegevens die zijn gekopieerd door de tussenopslag-gegevenstaak. De gegevensverzamelingen worden up-to-date gehouden met de gegevens in tussenopslag zonder handmatige tussenkomst.

  Gegevensverzamelingen genereren en opslaan

 • Transformeren

  Maak herbruikbare gegevenstransformaties op basis van regels en aangepaste SQL als onderdeel van uw gegevenspijplijn. U kunt transformaties op rijniveau uitvoeren en gegevensverzamelingen maken die ofwel worden gematerialiseerd als tabellen, ofwel worden gemaakt als weergaven die transformaties direct uitvoeren.

  Gegevens transformeren

 • Datamart

  Maak datamarts om uw opslaggegevenstaken transformatiegegevenstaken te gebruiken. U kunt net zoveel datamarts maken als nodig is, afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften. Idealiter moeten uw datamarts opslagplaatsen bevatten van samengevatte gegevens die zijn verzameld voor analyse in een specifieke sectie of afdeling binnen een organisatie.

  Datamarts maken en beheren

TipU maakt een nieuwe gegevensasset door eerst op Nieuwe toevoegen in de bovenste balk te klikken en dan op de toepasselijke taak. Verder kunt u (tussen)opslag uitvoeren met slechts één taak, Gegevens vrijgeven.

Gegevensverbindingen

Gegevensverbindingen worden gebruikt om gegevenstaken toegang te geven tot gegevensbronnen en cloudgegevensplatformen voor aanlevering van gegevens en push-down transformaties. U kunt verbinding maken via ingebouwde Qlik Cloud connectiviteit of via Gegevensgateway - Gegevensverplaatsing.

Gegevensverbindingen kunnen alleen worden bijgewerkt door de eigenaar van de verbinding.

Uw gegevensverbindingen bekijken

Klik op Verbindingen in het linkermenu op de startpagina van Qlik Cloud Gegevensintegratie om al uw gegevensverbindingen te bekijken.

 • U kunt gegevensverbindingen bewerken waarvan u de eigenaar bent.

  Klik op ... en vervolgens op Bewerken.

 • U kunt een gegevensverbinding testen.

  Klik op ... en vervolgens op Verbinding testen.

 • U kunt een gegevensverbinding verwijderen.

  Klik op ... en vervolgens op Verwijderen.

Een gegevensverbinding maken

U maakt een nieuwe gegevensverbinding door te:

 • klikken op Nieuwe toevoegen in de bovenste balk en vervolgens te klikken op Gegevensverbinding.

 • klikken op Nieuwe toevoegen waar u een gegevensverbinding selecteert.

 • klikken op Verbinding maken waar bronverbindingen worden opgesomd.

 • Klik op Verbinding maken in de weergave Gegevensverbindingen.

U moet het type gegevensbron kiezen, en vervolgens de adres- en verificatiegegevens invoeren.

Zie ook:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!