Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Qlik Cloud kapacitetsbaserade prenumerationsmodeller

En Qlik Cloud-instans är en kombination av plattformstjänster för analys och dataintegrering. De kan användas fristående eller tillsammans.

 • Qlik Cloud-analys, som är en värdbaserad plattform för dataanalys, ser till att alla i organisationen kan fatta databaserade beslut. Tjänsten har stöd för hela livscykeln från data till insikt: analyser i självbetjäningsmiljö, interaktiva instrumentpaneler, analys av konversationer, inbäddad och anpassad analys, mobil analys, rapporter och avisering.

 • Qlik Cloud Data Integration är en värdbaserad och hanterad iPaaS-lösning (Integration Platform as a Service). Den ger möjlighet att skapa datapipelines som ger möjlighet att utföra många olika dataintegreringsuppgifter. Du kan utnyttja loggbaserad insamling av ändrade data med säker koppling till lokala datakällor bakom brandväggar, eller använda fullständig laddningskapacitet för SaaS-datakällor.

Kapacitetsbaserade prenumerationer på Qlik Cloud-analys och Qlik Cloud Data Integration baseras på en kapacitetsmodell där datavolym är den primära värdemätaren. Du kan välja prenumerationsalternativ på tre olika nivåer: Standard, Premium och Enterprise. Högre Analytics-versioner ger mer analysfunktioner och högre Data Integration-versioner ger mer avancerade datakällor och omvandlingar. Qlik Cloud Enterprise inkluderar högsta versionerna av Qlik Cloud-analys och Qlik Cloud Data Integration. Du kan kombinera olika versioner för att passa dina behov, exempelvis kombinera Dataintegrering standard med Analys premium.

Qlik Cloud Prenumerationer

Prenumerationsalternativ.

Prenumeration på enbart Analytics ger åtkomst till Qlik Cloud Data Integration för att skapa QVD-filer i en Qlik Cloud-dataplattform. QVD-filerna kan användas i analysappar.

Alla utgåvor av Qlik Cloud Data Integration innehåller relaterade Qlik Cloud-funktioner, såsom Qlik Sense, Programautomatisering och AutoML.

Mer information om vad som ingår i respektive prenumerationsalternativ finns i Prenumerationsalternativ för Qlik Cloud-analys och Prenumerationsalternativ för Qlik Cloud Data Integration.

Värdemätare

Qlik Cloud-prenumerationer baseras på en kapacitetsmodell där datavolym är den primära värdemätaren. För Qlik Cloud-analys standard är värdemätaren antal Full-användare. Värdemätarna beskrivs i detalj i Värdemätare för prenumeration.

Du väljer en version och sedan prenumererar du på den datakapacitet du behöver. Fastställ hur mycket data du har och hur stor procentandel av dessa data som du ska analysera och flytta med Qlik Cloud. Prenumerera på paket med Data för analys för Qlik Cloud-analys eller Flyttade data för Qlik Cloud Data Integration. För versionen Enterprise kan du välja att prenumerera på Data för analys eller Flyttade data, eller både och.

Administratörer kan övervaka förbrukningen av användarrättigheter, datakapacitet och andra förbrukningsbaserade resurser i Management Console. Servicekontots ägare kan se förbrukningen för hela licensen i My Qlik. Mer information finns i Övervaka resursförbrukning och My Qlik-portal. Du kan söka längre ner i användningsdata med en app som ger en detaljerad vy av förbrukningen. Mer information finns i Övervaka användning med detaljerade förbrukningsrapporter.

Kapaciteter, skyddsgränser och funktioner

Alla prenumerationsalternativ för Qlik Cloud ger samma hastighet, prestanda och tillgänglighet. De delar samma användargränssnitt, hubb och Management ConsoleQlik Cloud. Dock har versionerna olika kapacitetsgränser och funktioner.

Som administratör kan du se kapacitetsförbrukningen samt aktiverade funktioner och deras skyddsgränser i Management Console.

Kapaciteter

Kapaciteter avgör hur mycket av en resurs som du kan förbruka Vissa kapaciteter är fasta, som antal parallella omladdningar. Andra kapaciteter är förbrukningsbaserade och mäts per tidsenhet, som datakapacitet, appomladdningar eller genererade rapporter per månad. Kapacitetsförbrukning räknas för alla klientorganisationer i en Qlik Cloud-licens. Om exempelvis klientorganisation A förbrukar 200 omladdningar och klientorganisation B förbrukar 100 omladdningar och de båda klientorganisationerna är del av samma licens blir den totala förbrukade kapaciteten 300 omladdningar.

Skyddsgränser

Skyddsgränser är "hårda" gränser för kapaciteter. De kan blockera alltför stor förbrukning om ett specifikt kapacitetsmätvärde når en kritisk nivå. Skyddsgränser kan användas för att säkerställa Qlik Cloud-prestanda och -stabilitet genom att exempelvis begränsa parallella omladdningar för att undvika alltför stor arbetsbelastning. Vissa skyddsgränser är förhandlingsbara på per-kund-basis för Enterprise-versionen av Qlik Cloud-analys. Det finns inga förhandlingsbara skyddsgränser för Qlik Cloud Data Integration.

Funktioner

Funktionerna finns i Qlik Cloud som hanterade utrymmen, rapportering eller programautomatisering. Din prenumeration avgör vilka kapaciteter du kan använda och deras respektive begränsningar. Till exempel kan din prenumeration inkludera automatiseringar med en begränsning att köra högst 10 automatiseringar samtidigt.

Överförbrukning

Överförbrukning kan uppstå när den faktiska användningen av en resurs överskrider gränsen för den köpta kapaciteten. Överförbrukning tillåter fortsatt tillgång till Qlik Cloud utan avbrott. Du kan fortsätta att använda resursen tills förbrukningen når tio (10) gånger den köpta kapaciteten. Alla mätvärden mäts med avseende på överförbrukning. Förbrukningen beräknas månadsvis och överförbrukning rapporteras i enlighet med detta. Överförbrukning faktureras månadsvis baserat på överförbrukningspriset som beskrivs i Villkoren.

När du är nära och över en kapacitetsgräns (90 %, 95 % eller 100 % av gränsen) visas aviseringar i Management Console. Servicekontots ägare aviserias via e-post och kontaktas av Qlik för att följa upp eventuellt behov av tillägg eller uppgraderingar.

Överförbrukning tillåts för Data för analys, Flyttade data, automatiserade körningar och genererade rapporter. Det tillåts inte i följande fall:

 • Distribuerade AutoML-modeller

  Nivån som är inkluderad i din Qlik Cloud-prenumerationen definierar ett maximalt antal distribuerade modeller som kan skapas för alla klientorganisationer som är skapade inom licensen. Denna förbrukningsgräns definieras per modell vilket innebär att flera ML-distributioner som skapas från en enda modell räknas som en distribuerad modell. Om du har nått maximalt antal distribuerade modeller kan du radera en eller flera befintliga distribuerade modeller eller uppgradera prenumerationen till en högre nivå.

 • Full-användare

  Om du bjuder in en användare men det inte är flera rättigheter tillgängliga i din prenumeration får användaren status Begärd och har inte åtkomst till hubben eller appar. Mer information finns i Hantera användare med status Begärd.

 • Skyddsgränser

  Vissa av skyddsgränserna (fasta kapacitetsgränser), som appstorlek, omladdningsfrekvens och samtidiga omladdningar, kan förhandlas på per-kund-basis för Enterprise-versionen. Dessa kapaciteter tillåter inte överförbrukning.

 • Data för analys för Qlik Cloud-analys standard

  Standard-versionen av Qlik Cloud-analys har fast kapacitet. Om du når kapacitetsgränsen kommer du inte att kunna importera och ladda om appar eller lägga till datafiler. Du kan radera appar och datafiler för att komma under gränsen igen eller uppgradera din prenumeration.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!