Gå till huvudinnehåll

Hantera webbintegrationer

Du kan skapa webbintegrationer för att lägga till ursprung som finns med på godkända-listan för åtkomst till klientorganisationen. Webbintegrationen som innehåller godkända-listan är kopplad till ett ID som används i till exempel ett kombinationsprogram som ansluter till din klientorganisation. När en förfrågan kommer in bekräftar Qlik Sense att förfrågan kommer från en domän som finns med på godkända-listan och godkänner den. I annat fall godkänns den inte.

Webbintegrationer hanteras av huvudadministratörer på sidanWebb i Management Console.

Översikt av webbintegrationer

Du kan skapa webbintegrationer för att lägga till ursprung som finns med på godkända-listan för åtkomst till klientorganisationen. Webbintegrationen som innehåller godkända-listan är kopplad till ett ID som används i till exempel ett kombinationsprogram som ansluter till din klientorganisation. När en förfrågan kommer in bekräftar Qlik Sense att förfrågan kommer från en domän som finns med på godkända-listan och godkänner den. I annat fall godkänns den inte.

Klicka på ellipsen längst till höger om du vill se alternativ för att kopiera ID eller redigera/ta bort webbintegrationen.

Egenskaper för laddningsscheman
Egenskap Beskrivning
Namn

Webbintegrationens namn.

ID

Unikt ID som tilldelas webbintegrationen när den skapas.

Antal ursprung

Antal domäner som finns i listan över tillåtna.

Senast uppdaterad

Visar när webbintegrationen senast uppdaterades.

Skapad den

Visar när webbintegrationen skapades.

Skapa en ny webbintegration

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Webb i Management Console och klicka på Skapa ny längst upp till höger.
 2. I dialogen ger du webbintegreringen ett namn.

 3. Skriv ursprungets adress med följande format: https://domain.com. Lägg sedan till ursprunget i godkända-listan genom att klicka på Lägg till.

  Anteckning om informationDu kan lägga till fler än ett ursprung.
 4. Klicka på Skapa.

Redigera en webbintegration

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Webb i Management Console och välj den webbintegrering som du vill redigera. Klicka sedan på Redigera.
 2. Ändra önskade webbintegreringsalternativ i dialogen.
 3. Klicka på Spara.

Ta bort en webbintegration

Gör följande:

 1. Gå till delavsnittet Webb i Management Console och välj den webbintegrering som du vill ta bort. Klicka sedan på Ta bort.

  Anteckning om informationDu kan ta bort fler än ett ursprung åt gången.
 2. Bekräfta att du vill ta bort webbintegreringen.

Kopiera webbintegrations-id för användning i kombinationsprogram

Gör följande:

 1. Välj den webbintegrering vars ID du vill kopiera, klicka på ... och välj sedan Kopiera ID.

  ID:t kopieras till Urklipp.