Ga naar hoofdinhoud

Webintegraties beheren

U kunt webintegraties maken om oorsprongen toe te voegen die in een allowlist zijn opgenomen voor toegang tot de tenant. De webintegratie met de allowlist is verbonden met een id die bijvoorbeeld wordt gebruikt in een mashup die aan het verbinden is met uw tenant. Wanneer er een aanvraag binnenkomt, bevestigt Qlik Sense dat de aanvraag afkomstig is van een domein dat op een allowlist staat en keurt de aanvraag vervolgens goed, anders niet.

Webintegraties worden door tenantbeheerders beheerd vanuit de Beheerconsole op de pagina Web.

Overzicht webintegratie

U kunt webintegraties maken om oorsprongen toe te voegen die in een acceptatielijst zijn opgenomen voor toegang tot de tenant. De webintegratie met de allowlist is verbonden met een id die bijvoorbeeld wordt gebruikt in een mashup die aan het verbinden is met uw tenant. Wanneer er een aanvraag binnenkomt, bevestigt Qlik Sense dat de aanvraag afkomstig is van een domein dat op een allowlist staat en keurt de aanvraag vervolgens goed, anders niet.

Klik op het beletselteken aan de rechterkant voor de opties om de id te kopiëren, te bewerken of de webintegratie te verwijderen.

Eigenschappen voor laadschema's
Eigenschap Beschrijving
Naam

Naam van de webintegratie.

ID

Unieke id die is toegewezen aan de webintegratie wanneer deze wordt gemaakt.

Aantal oorsprongen

Aantal domeinen op de acceptatielijst.

Laatst bijgewerkt

Weergaven van de laatste keer dat de webintegratie is bijgewerkt.

Datum gemaakt

Weergaven van wanneer de webintegratie is gemaakt.

Een nieuwe webintegratie maken

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Web en klik rechtsboven op Nieuwe maken.
 2. In het dialoogvenster dat verschijnt, geeft u de webintegratie een naam.

 3. Typ het adres van de bron, waarbij u de volgende indeling gebruikt: https://domein.com. Klik op Toevoegen om de oorsprong toe te voegen aan de allowlist.

  InformatieU kunt meer dan één oorsprong toevoegen.
 4. Klik op Maken.

Een webintegratie bewerken

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Web en selecteer de webintegratie die u wilt bewerken. Klik vervolgens op Bewerken.
 2. Wijzig in het dialoogvenster de gewenste opties voor webintegratie.
 3. Klik op Opslaan.

Een webintegratie verwijderen

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar de sectie Web en selecteer de webintegratie die u wilt verwijderen. Klik vervolgens op Verwijderen.

  InformatieU kunt meer dan een oorsprong tegelijk verwijderen.
 2. Bevestig dat u de webintegratie wilt verwijderen.

Een webintegratie-id kopiëren voor gebruik in mashups

Doe het volgende:

 1. Selecteer de webintegratie waarvoor u de id wilt kopiëren, klik op ... en selecteer Id kopiëren.

  De id wordt naar het Klembord gekopieerd.