Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie integracjami sieciowymi

Można również tworzyć integracje sieciowe, aby dodać pochodzenie dostępne na liście dozwolonych w celu uzyskania dostępu do dzierżawy. Integracja sieciowa zawierająca listę dozwolonych jest połączona z identyfikatorem używanym np. w aplikacji typu „mashup”, która łączy się z dzierżawą. Po uzyskaniu żądania Qlik Cloud potwierdza, że żądanie to pochodzi z domeny zawartej na liście dozwolonych, a następnie je zatwierdza. W przeciwnym wypadku żądanie nie jest zatwierdzane.

Integracjami sieciowymi zarządzają administratorzy dzierżawy za pomocą funkcji Konsola zarządzania na stronie Sieć.

Przegląd integracji sieciowych

Można również tworzyć integracje sieciowe, aby dodać pochodzenie dostępne na liście dozwolonych w celu uzyskania dostępu do dzierżawy. Integracja sieciowa zawierająca listę dozwolonych jest połączona z identyfikatorem używanym np. w aplikacji typu „mashup”, która łączy się z dzierżawą. Po uzyskaniu żądania Qlik Cloud potwierdza, że żądanie to pochodzi z domeny zawartej na liście dozwolonych, a następnie je zatwierdza. W przeciwnym wypadku żądanie nie jest zatwierdzane.

Kliknij ikoną wielokropka dostępną po prawej stronie, aby zobaczyć opcje kopiowania identyfikatora, edycji lub usuwania integracji sieciowej.

Właściwości harmonogramów przeładowywania
Właściwość Opis
Nazwa

Nazwa integracji sieciowej.

Identyfikator

Unikalny identyfikator przypisany do integracji sieciowej podczas jej tworzenia.

Liczba początków

Liczba domen zawartych na liście dozwolonych.

Ostatnia aktualizacja

Wyświetla datę ostatniej aktualizacji integracji sieciowej.

Data utworzenia

Wyświetla datę utworzenia integracji sieciowej.

Tworzenie nowej integracji sieciowej

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Internet i kliknij przycisk Utwórz nowy w prawym górnym rogu.
 2. W oknie dialogowym podaj nazwę integracji sieciowej.

 3. Wpisz adres źródła w formacie: https://domain.com. Następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać źródło do listy dozwolonych.

  InformacjaDodać można więcej niż jedno źródło.
 4. Kliknij polecenie Utwórz.

Edycja integracji sieciowej

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Internet i wybierz integrację sieciową, którą chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 2. W oknie dialogowym odpowiednio zmień opcje integracji sieciowej.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie integracji sieciowej

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania przejdź do sekcji Internet i wybierz integrację sieciową, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  InformacjaMożna usunąć więcej niż jedno pochodzenie jednocześnie.
 2. Potwierdź usunięcie integracji sieciowej.

Kopiowanie identyfikatora integracji sieciowej do wykorzystania w aplikacjach typu mashup

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz integrację sieciową, dla której chcesz skopiować ID, kliknij przycisk ..., a następnie wybierz polecenie Kopiuj ID.

  ID zostanie skopiowany do schowka.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!