Gå till huvudinnehåll

Webhooks

En webhook är ett HTTP-returanrop som skickar information om systemhändelser i JSON-format mellan program. I Qlik Sense SaaS gör webhooks att du kan integrera Qlik Sense i arbetsflödet genom att använda Qlik Sense-systemhändelser för att trigga åtgärder i ett arbetsflöde. När du använder webhooks och en viss händelse inträffar i Qlik Sense-klientorganisationen, skickar webhooken automatiskt information om händelsen till ett annat program som du väljer. Programmet som tar emot den utgående webhook-informationen kan använda den för att trigga andra uppgifter i arbetsflödet.

Krav för webhooks

Webhooks kan skapas av användare som har rollen huvudadministratör i Hanteringskonsol, eller av alla användare från Qlik Application Automation-gränssnittet. När du skapar en webhook måste du ge den en URL som ska ta emot webhook-data. Denna URL kallas webhookens slutpunkt.

Så här kan du ha nytta av webhooks

Webhooks är det mest effektiva sättet att ta händelseinformation från Qlik Sense och använda den för att trigga arbetsflöden. Med webhooks kan du få information om systemhändelser utan att fråga Qlik Sense regelbundet, vare sig manuellt eller programbaserat. Webhooks väntar istället på att en viss händelse ska inträffa, och skickar sedan information om händelsen till webbhookens slutpunkt.

Här är några exempel på hur du kan använda webhooks:

  • Meddela din arbetsgrupp via Slack varje gång en ny app skapas.

  • Skicka ett välkomstmeddelande automatiskt varje gång nya arbetsgruppsmedlemmar läggs till i en klientorganisation.

  • Uppdatera ett kalkylblad automatiskt när användare tas bort från klientorganisationen.

Om du vill utnyttja webhooks maximalt måste du kunna svara på webhook-data. För att kunna göra det kan du bygga en tjänst som svarar på data, eller så kan du använda ett annat program som gör detta åt dig.

Här är några vanliga arbetsflöden och automatiseringsprogram som kan svara på webhook-data: