Przeskocz do zawartości głównej

Elementy webhook

Element webhook to wywołanie zwrotne HTTP, które przekazuje z jednej aplikacji do drugiej informacje o zdarzeniach systemowych w formacie JSON. W Qlik Sense SaaS elementy webhook umożliwiają integrację Qlik Sense z przepływem pracy, używając zdarzeń systemowych Qlik Sense do wyzwalania działań w przepływie pracy. Gdy w Twojej dzierżawie Qlik Sense wystąpi zdarzenie określonego typu, element webhook automatycznie przekaże informacje o tym zdarzeniu do innej, wybranej przez Ciebie aplikacji. Aplikacja, która odbiera wychodzące informacje elementu webhook, może ich używać do wyzwalania innych zadań w przepływie pracy.

Wymagania dotyczące elementów webhook

Elementy webhook mogą tworzyć użytkownicy z rolą administratora dzierżawy z poziomu konsoli zarządzania lub wszyscy użytkownicy z interfejsu Automatyzacja aplikacji Qlik. Aby utworzyć element webhook, należy podać adres URL, który będzie odbierać dane elementu webhook. Ten adres URL nazywa się punktem końcowym elementu webhook.

Do czego mogą Ci się przydać elementy webhook

Elementy webhook to najskuteczniejszy sposób pobierania informacji o zdarzeniach w Qlik Sense i używania ich do wyzwalania przepływów pracy. Elementy webhook eliminują potrzebę okresowego, ręcznego lub programowego sondowania Qlik Sense w celu uzyskania informacji o zdarzeniach systemowych. Zamiast tego elementy webhook czekają na wystąpienie określonego zdarzenia, a następnie wysyłają o nim informacje do punktu końcowego.

Oto kilka przydatnych zastosowań elementów webhook:

  • Automatyczne powiadamianie zespołu przez Slack o utworzeniu nowej aplikacji.

  • Automatyczne wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail członkowi zespołu nowo dodanemu do dzierżawy.

  • Automatyczna aktualizacja arkusza kalkulacyjnego po usunięciu użytkownika z dzierżawy.

Aby w pełni korzystać z możliwości elementów webhook, musisz być w stanie reagować na pochodzące z nich dane. W tym celu możesz zbudować usługę, która reaguje na dane, lub użyć innej aplikacji, która zrobi to za Ciebie.

Oto kilka często używanych aplikacji do obsługi przepływów pracy i automatyzacji, które mogą reagować na dane elementów webhook: