Przeskocz do zawartości głównej

Hub w chmurze

W hubie w chmurze można tworzyć, udostępniać i obsługiwać aplikacje analityczne.

Możesz również dodać inną zawartość i wchodzić z nią w interakcję. Obejmuje to źródła danych, wykresy, notatki i łącza.

Hub w chmurze jest podzielony na cztery sekcje:

 • Pierwsze kroki...
 • Strona główna
 • Katalog
 • Kolekcje

Ze wszystkich sekcji można uzyskać dostęp do następujących elementów:

 • ZapytajInsight Advisor: Użyj interfejsu opartego na czacie służącego do analityki konwersacyjnej.
 • Dodaj nowe: Dodaj nową zawartość i przestrzenie do huba w chmurze.
 • Powiadomienia: Wyświetl powiadomienia internetowe.
 • Menu modułu uruchamiającego: Przejdź do innych części Qlik Sense.
 • Profil: Zarządzaj ustawieniami profilu oraz alarmami i subskrypcjami.

Pierwsze kroki

Gdy logujesz się do huba w chmurze po raz pierwszy, zaczynasz od sekcji Pierwsze kroki. Sekcja Pierwsze kroki jest dostępna w panelu nawigacyjnym po lewej stronie po kolejnych zalogowaniach. Sekcja Pierwsze kroki zawiera różne zasoby ułatwiające rozpoczęcie korzystania z Qlik Sense. Zasoby te obejmują kursy, wersje demonstracyjne i aplikacje demonstracyjne.

Strona główna

Gdy zalogujesz się po raz pierwszy do huba w chmurze, najpierw znajdziesz się w sekcji Strona główna.

Zawartość widoczna na stronie głównej zależy od posiadanej licencji. Jeśli masz licencję profesjonalną, Strona główna wyświetla treści, które zostały ostatnio zaktualizowane, aplikacje, dane, wykresy, notatki i ulubione. Jeśli posiadasz licencję Analyzer, na Stronie głównej wyświetlane są ostatnio dodane aplikacje, wykresy dodane do huba i ulubione aplikacje.

Sekcja Strona główna huba w chmurze (licencja Professional)

Ekran główny huba

Dostosowywanie Strony głównej

Kliknij przycisk Dostosuj stronę główną, aby dodać lub usunąć sekcje.

Dostępne sekcje są zorganizowane na trzech kartach:

 • Twoje kolekcje: Kolekcje, do których masz dostęp.

 • Wygenerowane: Aplikacje, dane, wykresy, notatki, ostatnio zaktualizowane elementy, ostatnio utworzone elementy i łącza zewnętrzne.

 • Zasoby: Narzędzia edukacyjne Qlik.

Aby dodać sekcję, kliknij ikonę +. Kliknij ikonę domu, aby usunąć sekcję.

Okno Dostosuj stronę główną

Okno dialogowe Dostosuj stronę główną.

Możesz także zmienić kolejność sekcji lub je usunąć bezpośrednio na Stronie głównej:

 • Przenieś sekcję: kliknij i przytrzymaj uchwyt przeciągania aby przesuwać sekcje w pionie.

 • Usuń sekcję: kliknij menu aktywowane kursorem aby usunąć sekcję.

Katalog

W sekcji Katalog możesz wyświetlać aplikacje i przestrzenie, do których masz dostęp, a także inną zawartość. Katalog umożliwia filtrowanie według przestrzeni, terminów, wykresów, aplikacji, automatyzacji, danych, notatek, właścicieli, twórców i znaczników. Aby wyświetlić zawartość z konkretnej przestrzeni, możesz wybrać odpowiednią przestrzeń z menu rozwijanego przestrzeni. Wybierz Wszystkie filtry, aby wyświetlić panel filtrowania. Gdy panel filtrowania jest aktywny, pole Wszystkie filtry jest wyszarzone. W polu wyświetlana jest liczba aktywnych filtrów.

Zawartość można przeglądać w widoku TileWybierz ikonę kafelka, aby wyświetlić widok kafelków lub ListWybierz ikonę listy, aby wyświetlić widok listy.

Aplikacje i inną zawartość można sortować w porządku alfabetycznym, według daty utworzenia, daty modyfikacji lub daty ostatniego użycia. Zawartość możesz filtrować według zawartości, której jesteś właścicielem i której właścicielami są inne osoby.

Więcej informacji o Katalogu zawiera Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

sekcja Katalog w hubie w chmurze

Sekcja Eksploruj w hubie w chmurze

Kolekcje

Kolekcje umożliwiają grupowanie własnych aplikacji, wykresów i łączy, jak również aplikacji innych członków huba w chmurze.

Kolekcje obejmują Twoje kolekcje, Wygenerowane i Zasoby.

Sekcja Kolekcje w hubie w chmurze

Sekcja Kolekcje w hubie w chmurze

Ulubione

Twoje kolekcje zawierają kolekcję Ulubione. Wszyscy użytkownicy mają kolekcję Ulubione. Kolekcji Ulubione nie można usunąć. Twoje kolekcje nie są udostępniane innym członkom huba w chmurze.

Kolekcja Ulubione w hubie w chmurze

Sekcja Kolekcje huba w chmurze z otwartą kolekcją Ulubione

Wygenerowane

Kolekcja Wygenerowane zawiera domyślnie następujące elementy:

 • Twoje aplikacje
 • Twoje dane
 • Twoje wykresy
 • Twoje notatki
 • Analityka do eksplorowania
 • Ostatnio używane
 • Ostatnio utworzone
 • Ostatnio aktualizowane
 • Twoje automatyzacje

Wygenerowane kolekcje w hubie w chmurze

Sekcja Kolekcje huba w chmurze z otwartą kartą Wygenerowane kolekcje

Zasoby

Zasoby obejmują domyślnie aplikacje demonstracyjne i filmy Jak.

Karta Zasoby w sekcji Kolekcje

Karta Zasoby w sekcji Kolekcje huba w chmurze

Aby dodać zawartość do kolekcji, kliknij ikonę Dodaj do kolekcji na aplikacji, wykresie lub łączu i wybierz istniejącą lub nową kolekcję.

Jeśli używasz Qlik Sense Mobile for SaaS, masz również kolekcję Zawartość mobilna. Aplikacje otwarte w aplikacji Qlik Sense Mobile for SaaS są automatycznie dodawane do kolekcji Zawartość mobilna.

Ustawienia i zarządzanie

Sekcja Ustawienia i zarządzanie jest dostępna z menu profilu po kliknięciu pozycji Ustawienia profilu. W sekcji Ustawienia i zarządzanie można:

 • Przeglądać i edytować swoje dane osobowe.
  • Ustawić preferowany język i strefę czasową.
  • Określić ustawienia regionalne (takie jak formaty daty i format dziesiętny) dla tworzonych aplikacji.
 • Przeglądać i edytować ustawienia powiadomień o subskrypcji.
 • Wyświetlać i edytować swoje alarmy.

  Monitorowanie danych za pomocą alarmów

 • Wyświetlać wszystkie współdzielone i zarządzane przestrzenie, do których należysz.
 • Zarządzać urządzeniami używanymi do Qlik Sense Mobile.
 • Pobierać narzędzia, takie jak Qlik Sense Desktop i Qlik DataTransfer. Opcje te nie są dostępne w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).
 • Wyświetlać i generować klucze interfejsu API.

Uwierzytelnianie w oparciu o Qlik Sense SaaS

Można uwierzytelnić swojego klienta Qlik Sense Desktop w oparciu o Qlik Sense SaaS. W tym celu należy wygenerować łącze uwierzytelniające w hubie.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentUżytkownicy klienta Qlik Sense Desktop nie mogą się uwierzytelniać w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Pobieranie i uwierzytelnianie Qlik Sense Desktop

 1. Otwórz panel centralny.

 2. Otwórz menu profilu i wybierz Ustawienia profilu.

 3. Kliknij pozycję Narzędzia.

 4. W opcji Qlik Sense Desktop kliknij Pobierz, aby pobrać Qlik Sense Desktop.

 5. Zainstaluj Qlik Sense Desktop.
 6. Kliknij Uwierzytelnij, aby dodać łącze uwierzytelniania serwera do swojej instalacji Qlik Sense Desktop. Następnie można kliknąć to łącze w Qlik Sense Desktop w celu uwierzytelnienia.

Aplikacje

W hubie w chmurze można tworzyć nowe aplikacje oraz duplikować lub przesyłać istniejące. Możliwe jest ładowanie aplikacji wyeksportowanych z huba w chmurze lub innych wersji programu Qlik Sense. Aplikacje można zachować jako prywatne albo je udostępniać innym członkom huba w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Qlik Sense, zapoznaj się z tematem Tworzenie aplikacji.

W każdej aplikacji w hubie w chmurze wyświetlana jest jej nazwa, właściciel oraz data modyfikacji. Typ aplikacji i znaczniki zastosowane do aplikacji możesz wyświetlić, aktywując aplikację kursorem. Na urządzeniu dotykowym możesz wyświetlić typ aplikacji i znaczniki, wybierając Strzałka w górę na aplikacji. Możesz kliknąć aplikację, aby ją otworzyć. Po kliknięciu Więcej można wyświetlić więcej opcji dotyczących aplikacji, w tym:

 • Wyświetlanie szczegółów aplikacji

  Szczegóły aplikacji można wyświetlić, klikając opcję Szczegóły. Szczegóły zawierają następujące informacje:

  • Wybranie opcji Szczegóły powoduje wyświetlenie przeglądu informacji o aplikacji. Możesz wyświetlić typ i właściciela aplikacji, a także powiązane informacje o datach aplikacji. Możesz wyświetlić rozmiar aplikacji i wykorzystanie pamięci. Wartości rozmiaru i pamięci odświeżają się przy każdym ładowaniu. Opcja Szczegóły przedstawia również znaczniki zastosowane względem aplikacji oraz użytkowników, którzy mają do niej dostęp.

   Informacja

   Aplikacje Qlik Sense dystrybuowane z Qlik Sense Enterprise on Windows i aplikacje QlikView nie wyświetlają rozmiaru i wykorzystywanej pamięci.

  • Opcja Powiadomienia umożliwia subskrypcję powiadomień o określonych zdarzeniach dot. aplikacji i zarządzanie nimi.
  • Historia przeładowania wyświetla dziennik historii ładowania aplikacji.
  • Ocena wydajności wyświetla wyniki ocen wydajności.

   Więcej informacji zawiera temat Optymalizacja wydajności aplikacji.

  • Opcja Opublikowane kopie pokazuje wszystkie zarządzane przestrzenie, w których aplikacja została opublikowana.
 • Edytowanie aplikacji

  Możesz zmienić nazwę aplikacji, jej opis, znaczniki oraz przestrzeń.

  Edytowanie szczegółowych danych aplikacji

 • Duplikowanie aplikacji

  Możesz utworzyć kopię konkretnej aplikacji.

  Tworzenie aplikacji i dodawanie danych

 • Ładowanie aplikacji

  Możesz ręcznie ładować dane aplikacji.

  Ręczne ładowanie danych aplikacji

 • Planowanie ładowania aplikacji

  Możesz opracować harmonogram, aby zautomatyzować ładowanie danych aplikacji.

  Planowanie ładowania danych aplikacji

 • Usuwanie aplikacji

  Możesz usunąć aplikację z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji

Do huba w chmurze można również dodawać aplikacje QlikView. Aplikacje QlikView mogą być tylko wyświetlane i mają opcje inne niż aplikacje Qlik Sense w hubie w chmurze.

Wykresy

Można dodawać wizualizacje z aplikacji do huba w chmurze. Pozwala to na dokładne monitorowanie ważnych wizualizacji bez konieczności otwierania aplikacji.

Monitorowanie wizualizacji

Przestrzenie

Przestrzenie to obszary huba w chmurze, w których przechowywane są aplikacje. Przestrzenie mogą być prywatne, udostępnione lub zarządzane.

Każdy użytkownik posiada przestrzeń prywatną, w której domyślnie przechowywane są aplikacje tworzone przez tego użytkownika. Przestrzenie prywatne mają charakter osobisty. Możesz udostępniać swoje prywatne aplikacje, przenosząc je do współdzielonej przestrzeni.

Użytkownicy posiadający licencję Professional mogą tworzyć przestrzenie udostępnione. Bezpośrednio po utworzeniu przestrzenie udostępnione są prywatne. Przestrzenie udostępnione pozwalają na wspólne rozwijanie aplikacji. Dodatkowo przestrzenie ograniczają dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni. Dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni jest udzielany poprzez dodanie członków do tej przestrzeni.

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć użytkownicy z uprawnieniami administratora dzierżawy lub analityki albo z rolą ManagedSpaceCreator. Przestrzenie zarządzane są używane do zapewniania ściśle kontrolowanego dostępu do aplikacji, które mogą zawierać dane poufne. Aplikacje są opracowywane w innych przestrzeniach i publikowane do przestrzeni zarządzanej.

Przestrzenie, do których masz dostęp, możesz wybierać z listy rozwijanej w sekcji Kataloguj. Możesz także tworzyć nowe przestrzenie z listy rozwijanej przestrzeni.

Aby uzyskać informacje na temat przestrzeni, zobacz:

Porządkowanie zawartości w hubie w chmurze

Zawartość taką jak aplikacje, wykresy i notatki możesz porządkować, korzystając ze znaczników oraz kolekcji.

Do zawartości możesz dodawać znaczniki, aby grupować je z powiązaną zawartością. Możesz oznaczyć tylko własną zawartość lub zawartość w przestrzeni, w której masz uprawnienia do edycji. Znaczniki są udostępniane w hubie w chmurze, ale dla konkretnego użytkownika widoczne są tylko jego własne znaczniki oraz znaczniki przypisane do zawartości, która została mu udostępniona.

Kolekcje umożliwiają grupowanie zawartości w celu ułatwienia dostępu. Kolekcje są prywatne dla każdego użytkownika. Kolekcje możesz wyświetlać w obszarze Kolekcje.

Powiadomienia i subskrypcje

Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach w hubie w chmurze, na przykład o dodaniu nowych aplikacji do przestrzeni lub o dodaniu Ciebie do przestrzeni. Można je przeglądać, klikając ikonę Powiadomienia. Subskrypcjami powiadomień możesz zarządzać w Ustawieniach. Powiadomienia można wysyłać przez Internet w hubie lub pocztą e-mail. Jeżeli masz Qlik Sense Mobile for SaaS, powiadomienia internetowe można przesyłać w trybie push na urządzenie mobilne.

InformacjaGrupy nie mogą otrzymywać powiadomień. Jeśli zostałeś dodany do przestrzeni jako członek grupy, nie możesz otrzymywać powiadomień z tej przestrzeni.
InformacjaPowiadomienia e-mail wymagają skonfigurowania serwera e-mail dla dzierżawy. Jeśli powiadomień e-mail nie można wybrać w Powiadomieniach, być może administrator dzierżawy nie skonfigurował serwera e-mail.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: