Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Hub Analityka Qlik Cloud

W hubie Analityka Qlik Cloud można tworzyć, udostępniać i obsługiwać aplikacje analityczne. Możesz również dodać inną zawartość i wchodzić z nią w interakcję. Obejmuje to źródła danych, wykresy, notatki i łącza.

InformacjaUżytkownicy z rolą Użytkownik wbudowanej analityki nie mają dostępu do huba Analityka Qlik Cloud.

Hub jest podzielony na następujące sekcje:

 • Pierwsze kroki...
 • Strona główna
 • Ulubione
 • Katalog
 • Kolekcje
 • Alarmy
 • Subskrypcje

Ze wszystkich sekcji można uzyskać dostęp do następujących elementów:

 • ZapytajInsight Advisor: Użyj interfejsu opartego na czacie służącego do analityki konwersacyjnej.
 • Dodaj nowe: Dodaj nową zawartość i przestrzenie do huba.
 • Powiadomienia: Wyświetl powiadomienia internetowe.
 • Menu modułu uruchamiającego: Przejdź do innych części Qlik Cloud.
 • Profil: Zarządzaj ustawieniami profilu oraz alarmami i subskrypcjami.

Strona główna

Po pierwszym zalogowaniu rozpoczniesz od Strony głównej, kiedy zalogujesz się do huba. Tutaj możesz przeglądać różne kolekcje, w tym aplikacje, wykresy i notatki. Kolekcje możesz łatwo dodawać, usuwać lub porządkować na stronie głównej.

Sekcja Strona główna huba w chmurze

Ekran główny huba.

Dostosowywanie Strony głównej

Kliknij Dostosuj stronę główną, aby dodać kolekcje i filtry do Strony głównej albo je usunąć.

Istnieje wiele różnych sekcji: ulubione, kolekcje, aplikacje, dane, wykresy, notatki, eksperymenty ML i automatyzacje. Możesz także dodać sekcje pokazujące zawartość, która była ostatnio używana, utworzona lub zaktualizowana.

Aby dodać sekcję, kliknij ikonę +. Kliknij ikonę domu, aby usunąć sekcję.

Okno Dostosuj stronę główną

Okno dialogowe Dostosuj stronę główną.

Możesz także zmienić kolejność sekcji lub je usunąć bezpośrednio na Stronie głównej:

 • Przenieś sekcję: kliknij i przytrzymaj uchwyt przeciągania aby przesuwać sekcje w pionie.

 • Usuń sekcję: kliknij menu aktywowane kursorem aby usunąć sekcję.

Ulubione

Wszyscy użytkownicy mają sekcję Ulubione. Twoje ulubione nie są udostępniane innym użytkownikom.

Ulubione w hubie w chmurze

Sekcja Kolekcje huba w chmurze z otwartą kolekcją Ulubione

Katalog

W sekcji Katalog możesz wyświetlać aplikacje i przestrzenie, do których masz dostęp, a także inną zawartość. Katalog umożliwia filtrowanie według przestrzeni, terminów, wykresów, aplikacji, automatyzacji, danych, notatek, właścicieli, twórców i znaczników. Aby wyświetlić zawartość z konkretnej przestrzeni, możesz wybrać odpowiednią przestrzeń z menu rozwijanego przestrzeni. Wybierz Wszystkie filtry, aby wyświetlić panel filtrowania. Gdy panel filtrowania jest aktywny, pole Wszystkie filtry jest wyszarzone. W polu wyświetlana jest liczba aktywnych filtrów.

Zawartość można przeglądać w widoku TileWybierz ikonę kafelka, aby wyświetlić widok kafelków lub ListWybierz ikonę listy, aby wyświetlić widok listy.

Aplikacje i inną zawartość można sortować w porządku alfabetycznym, według daty utworzenia, daty modyfikacji lub daty ostatniego użycia. Zawartość możesz filtrować według zawartości, której jesteś właścicielem i której właścicielami są inne osoby.

Więcej informacji o Katalogu zawiera Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

sekcja Katalog w hubie w chmurze

Sekcja Eksploruj w hubie w chmurze

Kolekcje

Kolekcje umożliwiają grupowanie aplikacji, wykresów, notatek, automatyzacji, eksperymentów i łączy.

Aby dodać zawartość do kolekcji, kliknij ikonę Dodaj do kolekcji przy dowolnym typie zawartości.

InformacjaAby zapoznać się z wizualną prezentacją korzystania z kolekcji, zobacz Porządkowanie zawartości za pomocą kolekcji.

Jeśli używasz Qlik Sense Mobile SaaS, masz również kolekcję Zawartość mobilna. Aplikacje otwarte w aplikacji Qlik Sense Mobile SaaS są automatycznie dodawane do kolekcji Zawartość mobilna.

Sekcja Kolekcje w hubie

Kolekcje są domyślnie prywatne. Administratorzy dzierżawy i analityki mogą ustawiać kolekcje jako publiczne, aby udostępniać je wszystkim pozostałym członkom dzierżawy. Kolekcje publiczne nie zmieniają dostępu członków do zawartości w przestrzeniach. Członkowie będą mogli przeglądać tylko tę zawartość kolekcji publicznych, do której mają już dostęp. Aby ustawić kolekcję jako publiczną, kliknij Więcej działań na kolekcji, wybierz polecenie Ustaw jako publiczną i kliknij Ustaw jako publiczną. Aby ponownie ustawić kolekcję publiczną jako prywatną, kliknij Więcej działań, wybierz polecenie Ustaw jako prywatną i kliknij Ustaw jako prywatną.

InformacjaJako publiczną nie można ustawić pustej kolekcji.

Alarmy

Na karcie Alarmy można obejrzeć listę wszystkich swoich alarmów, jak również alarmów, do których jest się dodanym jako odbiorca. Strona Alarmy zawiera dane każdego alarmu, w tym nazwę, właściciela, skojarzoną aplikację oraz informację, czy jest ewaluowany według harmonogramu.

Na stronę Alarmy można także przejść z menu profilu użytkownika w prawym górnym rogu aplikacji.

Sekcja Alarmy w hubie w chmurze

Alarmy można filtrować i sortować na stronie Alarmy. Możesz zawęzić listę według właściciela alarmu (każdy, Ty lub inni) lub wyszukać alarmy należące do określonego użytkownika. Alarmy na liście można sortować według czasu ostatniej oceny, czasu ostatniego wyzwolenia lub alfabetycznie według nazwy.

Subskrypcje

Na karcie Subskrypcje można obejrzeć i zmodyfikować posiadane subskrypcje, jak również subskrypcje, do których jest się dodanym jako odbiorca. Strona Subskrypcje zawiera dane każdej subskrypcji, w tym nazwę, właściciela, skojarzoną aplikację i harmonogram.

Na stronę Subskrypcje można także przejść z menu profilu użytkownika w prawym górnym rogu aplikacji.

Sekcja Subskrypcje w hubie w chmurze

Dedykowana strona dla Subskrypcji dostępna z huba w chmurze.

Subskrypcje możesz filtrować i sortować na stronie Subskrypcje. Możesz zawęzić listę według właściciela (każdy, Ty lub inni) lub wyszukać subskrypcje należące do określonego użytkownika. Subskrypcje na liście można sortować według czasu ostatniego wysłania, czasu następnego zaplanowanego wysłania lub alfabetycznie według nazwy.

Ustawienia i zarządzanie

Sekcja Ustawienia i zarządzanie jest dostępna z menu profilu po kliknięciu pozycji Ustawienia profilu. W sekcji Ustawienia i zarządzanie można:

 • Przeglądać i edytować swoje dane osobowe.
  • Ustawić preferowany język i strefę czasową.
  • Określić ustawienia regionalne (takie jak formaty daty i format dziesiętny) dla tworzonych aplikacji.
 • Wyświetlać wszystkie współdzielone i zarządzane przestrzenie, do których należysz.
 • Zarządzać urządzeniami używanymi do Qlik Sense Mobile.
 • Narzędzia do pobierania, takie jak Qlik DataTransfer, są niedostępne w Qlik Cloud Government.
 • Wyświetlać i generować klucze interfejsu API.

Aplikacje

W hubie można tworzyć nowe aplikacje oraz duplikować lub przesyłać istniejące. Możliwe jest ładowanie aplikacji wyeksportowanych z huba w chmurze lub innych wersji Qlik Sense. Aplikacje można zachować jako prywatne albo je udostępniać innym użytkownikom. Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Qlik Sense, zapoznaj się z tematem Praca z aplikacjami.

W każdej aplikacji w hubie wyświetlana jest jej nazwa, właściciel oraz data modyfikacji. Typ aplikacji i znaczniki zastosowane do aplikacji możesz wyświetlić, aktywując aplikację kursorem. Na urządzeniu dotykowym możesz wyświetlić typ aplikacji i znaczniki, wybierając Strzałka w górę na aplikacji. Możesz kliknąć aplikację, aby ją otworzyć. Po kliknięciu Więcej można wyświetlić więcej opcji dotyczących aplikacji, w tym:

Opcje aplikacji w centrum
OpcjaOpisDalsza lektura
Dodaj do kolekcjiMożesz dodać aplikację do jednej ze swoich kolekcji. -
Zmień nazwęMożesz zmienić nazwę aplikacji, jej opis i znaczniki.

Edytowanie szczegółowych danych aplikacji

Przenieś

Możesz przenieść aplikację do innej przestrzeni.

Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami
DuplikujMożesz utworzyć kopię konkretnej aplikacji.Tworzenie aplikacji i dodawanie danych
Przeładuj terazMożesz ręcznie przeładować dane aplikacji.Ładowanie danych aplikacji
Harmonogram przeładowania

Możesz opracować harmonogram, aby zautomatyzować ładowanie danych aplikacji.

Planowanie ładowania danych aplikacji
Szczegóły

Możesz wyświetlić typ i właściciela aplikacji, a także powiązane informacje o datach aplikacji. Możesz także wyświetlić rozmiar aplikacji. Ta strona pokazuje również znaczniki zastosowane do aplikacji oraz informacje o tym, kto może uzyskać do niej dostęp. Możesz także zobaczyć historię przeładowań i oceny wydajności związane z aplikacją.

-
PowiadomieniaUstaw preferencje powiadomień dla tej aplikacji. Możesz otrzymywać powiadomienia, gdy przeładowania i oceny wydajności kończą się powodzeniem lub niepowodzeniem. Możesz otrzymywać powiadomienia, jeśli zaplanowane przeładowanie aplikacji nie powiodło się lub zostało zatrzymane albo wyłączone. Aby otrzymać to powiadomienie, musisz być użytkownikiem przypisanym do tego harmonogramu doładowań.Nie będziesz otrzymywać powiadomień, jeśli aplikacja zostanie przeładowana w Menedżerze danych lub narzędziu Edytor ładowania danych. Powiadomienia o przeładowaniu są wysyłane, jeśli aplikacja zostanie przeładowana w hubie lub zgodnie z harmonogramem. Powiadomienia
Pochodzenie

Pochodzenie pokazuje historię pola lub zestawu danych poprzez aplikacje i przekształcenia aż po pierwotne źródło danych.

Analizowanie pochodzenia aplikacji i zbiorów danych
Analiza wpływu

Analiza wpływu pokazuje widok zależności elementu danych — na które bazy danych, aplikacje, pliki lub łącza wpłynęłaby bezpośrednio lub pośrednio zmiana wartości lub struktury danego pola.

Analizowanie wpływu aplikacji i zbiorów danych
Oceń wydajnośćMożesz przeprowadzić specjalnie dostosowaną ocenę w trakcie tworzenia aplikacji oraz uzyskać proste i zrozumiałe wskaźniki, takie jak czasy reakcji dotyczące arkuszy i obiektów publicznych.Ocena wydajności aplikacji
Otwórz w nowej karcieMożesz otworzyć aplikację w nowej karcie.-
Otwórz bez danychAplikację można otworzyć bez danych. Przydaje się to, jeśli musisz rozwiązać problem ze skryptem ładowania. Po otwarciu aplikacji bez danych nie działają wizualizacje, ponieważ nie są one wtedy połączone ze źródłem danych. Ponadto nie jest dostępny Menedżer danych ani przeglądarka modelu danych.-
Eksportuj z danymiAplikacje można eksportować z huba jako pliki .qvf.Eksportowanie aplikacji
Eksportuj bez danychAplikację można wyeksportować bez żadnych danych. Powoduje to eksport tylko arkuszy i narracji aplikacji.Eksportowanie aplikacji
Usuń Aplikację można usunąć z huba w chmurze. Usuwanie aplikacji

Do huba w chmurze można również dodawać aplikacje QlikView. Aplikacje QlikView mogą być tylko wyświetlane i mają opcje inne niż aplikacje Qlik Sense w hubie.

Wykresy

Można dodawać wizualizacje z aplikacji do huba. Pozwala to na dokładne monitorowanie ważnych wizualizacji bez konieczności otwierania aplikacji.

Monitorowanie wizualizacji

Przestrzenie

Przestrzenie to obszary huba, w których przechowywane są aplikacje. Przestrzenie mogą być prywatne, udostępnione lub zarządzane.

Każdy użytkownik posiada przestrzeń prywatną, w której domyślnie przechowywane są aplikacje tworzone przez tego użytkownika. Przestrzenie prywatne mają charakter osobisty. Możesz udostępniać swoje prywatne aplikacje, przenosząc je do współdzielonej przestrzeni.

Użytkownicy mający rolę Twórca przestrzeni udostępnionej mogą także tworzyć przestrzenie udostępnione. Bezpośrednio po utworzeniu przestrzenie udostępnione są prywatne. Przestrzenie udostępnione pozwalają na wspólne rozwijanie aplikacji. Dodatkowo przestrzenie ograniczają dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni. Dostęp do aplikacji w konkretnej przestrzeni jest udzielany poprzez dodanie członków do tej przestrzeni.

Przestrzenie zarządzane mogą tworzyć użytkownicy z uprawnieniami administratora dzierżawy lub analityki albo z rolą Twórca przestrzeni zarządzanej. Przestrzenie zarządzane są używane do zapewniania ściśle kontrolowanego dostępu do aplikacji, które mogą zawierać dane poufne. Aplikacje są opracowywane w innych przestrzeniach i publikowane do przestrzeni zarządzanej.

Przestrzenie, do których masz dostęp, możesz wybierać z listy rozwijanej w sekcji Kataloguj. Możesz także tworzyć nowe przestrzenie z listy rozwijanej przestrzeni.

Aby uzyskać informacje na temat przestrzeni, zobacz Praca w przestrzeniach.

Poruszanie się po przestrzeniach

Przestrzenie udostępnione i zarządzane dzielą się na następujące sekcje:

 • Szczegóły
 • Preferencje powiadomień
 • Członkowie
 • Źródła danych
 • Edytuj przestrzeń

Dostęp do tych sekcji można uzyskać, wybierając Szczegóły przestrzeni w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej.

W przestrzeni prywatnej możesz tylko wybrać Źródła danych . Wybierz menu profilu użytkownika, aby zarządzać innymi ustawieniami przestrzeni prywatnej.

Szczegóły

Informacje o przestrzeni są wyświetlane w Szczegółach, w tym opis, właściciel przestrzeni i twórca przestrzeni.

Sekcja Szczegóły

Sekcja Szczegóły w przestrzeni współdzielonej

Powiadomienia

Możesz zarządzać subskrypcjami dla treści w przestrzeni w sekcji Powiadomienia. Możesz subskrybować zdarzenia lub akcje w przestrzeni, wybierając zdarzenie lub akcję pod typem powiadomienia.

Zarządzanie powiadomieniami dotyczącymi przestrzeni

Członkowie

Właściciele i użytkownicy przestrzeni z rolą Może zarządzać mogą wyświetlać wszystkich członków przestrzeni w sekcji Członkowie. Mogą oni wykonać następujące czynności:

 • Dodaj członków
 • Zmieniać uprawnienia członków
 • Usuwać członków

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych

SekcjaCzłonkowie w przestrzeni współdzielonej.

Dane

Możesz przeglądać wszystkie pliki danych i połączenia dodane do przestrzeni w sekcji Dane. Jeśli posiadasz uprawnienia, możesz również dodawać do przestrzeni pliki danych i połączenia danych.

Dodawanie danych analitycznych i zarządzanie nimi

Informacja

Użytkownicy z uprawnieniami Może przeglądać nie mogą wyświetlać źródeł danych w przestrzeni.

Sekcja Dane w przestrzeni współdzielonej

Sekcja Dane w przestrzeni współdzielonej

Porządkowanie zawartości w hubie w chmurze

Zawartość taką jak aplikacje, wykresy, automatyzacje, eksperymenty i notatki możesz porządkować, korzystając ze znaczników oraz kolekcji.

Do zawartości możesz dodawać znaczniki, aby grupować je z powiązaną zawartością. Możesz oznaczyć tylko własną zawartość lub zawartość w przestrzeni, w której masz uprawnienia do edycji. Znaczniki są udostępniane w hubie.

Kolekcje umożliwiają grupowanie zawartości w celu ułatwienia dostępu.

Powiadomienia

Możesz otrzymywać powiadomienia w hubie o zdarzeniach, które występują w Qlik Cloud. Na przykład po dodaniu nowych aplikacji do przestrzeni lub po wyzwoleniu alarmu. Można je przeglądać po kliknięciu ikony Powiadomienia. Powiadomieniami na poziomie dzierżawy możesz zarządzać w Ustawieniach profilu. Powiadomienia dotyczące określonej przestrzeni można skonfigurować, otwierając daną przestrzeń w Katalogu i klikając Szczegóły przestrzeni > Powiadomienia w Katalogu. Aby skonfigurować powiadomienia dotyczące określonego elementu (na przykład aplikacji lub notatki), kliknij Więcej na danym elemencie i wybierz Powiadomienia.

Powiadomienia można wysyłać przez Internet w hubie lub pocztą e-mail. Jeżeli masz Qlik Sense Mobile SaaS, powiadomienia internetowe można przesyłać w trybie push na urządzenie mobilne.

InformacjaGrupy nie mogą otrzymywać powiadomień. Jeśli zostałeś dodany do przestrzeni jako członek grupy, nie możesz otrzymywać powiadomień z tej przestrzeni.
InformacjaPowiadomienia e-mail wymagają skonfigurowania serwera e-mail dla dzierżawy. Jeśli powiadomień e-mail nie można wybrać w Powiadomieniach, być może administrator dzierżawy nie skonfigurował serwera e-mail.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!