Ana içeriğe geç Skip to complementary content

LookUp - kod fonksiyonu

Lookup() zaten yüklü durumdaki bir tablonun içine bakar ve match_field_name alanında match_field_value değerinin ilk oluşuna karşılık gelen field_name değerini döndürür. Bu tablo, mevcut tablo ya da daha önce yüklenmiş başka bir tablo olabilir.

Söz Dizimi:  

lookup(field_name, match_field_name, match_field_value [, table_name])

Dönüş verileri türü: dual

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Döndürülen değerin gerekli olduğu alanın adı. Giriş değeri bir dize (örneğin, tırnak içine alınmış bir değişmez değer) olarak verilmelidir.
match_field_name match_field_value öğesinin aranacağı alanın adı. Giriş değeri bir dize (örneğin, tırnak içine alınmış bir değişmez değer) olarak verilmelidir.
match_field_value match_field_name alanında aranacak değer.
table_name

Değerin aranacağı tablonun adı. Giriş değeri bir dize (örneğin, tırnak içine alınmış bir değişmez değer) olarak verilmelidir.

table_name atlandığı takdirde geçerli tablo kabul edilir.

Bilgi notuTırnak içinde olmayan bağımsız değişkenler geçerli tabloya referansta bulunur. Diğer tablolara referansta bulunmak için bağımsız değişkeni tek tırnak içine alın.

Sınırlamalar:  

Tablo, sıralamanın tam olarak tanımlanmadığı birleştirmeler gibi karmaşık işlemlerin bir sonucu olmadıkça, aramanın yapıldığı sıra yükleme sırasıdır. Hem field_name hem de match_field_name öğesi, table_name öğesi ile belirtilen aynı tablodaki alanlar olmalıdır.

Herhangi bir eşleşme bulunamazsa NULL sonucu döndürülür.

Daha fazla bilgi