Przeskocz do zawartości głównej

Duplikowanie aplikacji w hubie w chmurze

Dowolną aplikację, do której masz dostęp, możesz powielić, klikając More w aplikacji i wybierając polecenie Powiel. Duplikat można modyfikować: można dodawać do niej różne dane, a także edytować arkusze.

Duplikowanie aplikacji ma kilka zastosowań. Można na przykład skopiować aplikację, aby użyć jej jako szablonu. Aplikacje można także duplikować w ramach kontroli wersji, a starsze zapisywać w przestrzeni utworzonej do celów archiwalnych.

W zduplikowanych aplikacjach zachowywane są pierwotne źródła danych oraz dane. Jeśli pierwotne źródła danych używane w aplikacji nie zostaną utworzone, konieczne będzie ponowne utworzenie źródeł danych w aplikacji.

Uwaga:

Jeśli zduplikujesz aplikację opublikowaną do huba w chmurze z Qlik Sense Enterprise, wówczas źródła danych w aplikacji mogą być nieobsługiwane dla aplikacji w hubie w chmurze. W takim przypadku ładowanie danych będzie niemożliwe. Jednak w zduplikowanej aplikacji można zmieniać źródła danych.