Przeskocz do zawartości głównej

Eksportowanie aplikacji

Aplikacje można eksportować z hubów w chmurze jako pliki .qvf. Następnie te pliki można przesyłać do innych hubów w chmurze lub wersji Qlik Sense.

Ostrzeżenie:

Aplikacje, które zarządzają bezpieczeństwem za pomocą Section Access, mogą być eksportowane przez administratora dzierżawy z jego przestrzeni prywatnej.

Gdy eksportujesz aplikację, uwzględniana jest następująca zawartość:

  • zawartość publiczna (arkusze, narracje, zakładki);
  • zawartość prywatna należąca do Ciebie;
  • biblioteka multimediów;
  • dane załadowane do aplikacji.

Dołączone pliki nie są uwzględniane. Eksportowana aplikacja jest zapisywana w domyślnym folderze pobierania używanej przeglądarki internetowej.

Aplikację można wyeksportować bez żadnych danych. W takim przypadku eksportowane są tylko arkusze i narracje aplikacji. Jeśli masz dostęp do wdrożenia Qlik Sense Enterprise, możesz zaimportować te obiekty do QMC i użyć ich w celu zastąpienia arkuszy i narracji aplikacji bez zmiany modelu danych. Więcej informacji zawiera temat Importowanie aplikacji (tylko w języku angielskim).

Eksportowanie aplikacji z danymi

  • Kliknij Więcej na aplikacji, którą chcesz wyeksportować, i wybierz opcję Eksportuj z danymi.

Eksportowanie aplikacji bez danych

  • Kliknij Więcej na aplikacji, którą chcesz wyeksportować, i wybierz opcję Eksportuj bez danych.