Ga naar hoofdinhoud

Gegevens transformeren

U kunt gegevens transformeren en manipuleren in de editor voor het laden van gegevens voordat u gegevens in uw app gebruikt.

Een van de voordelen van het bewerken van gegevens is dat u ervoor kunt kiezen om slechts een subset van de gegevens uit een bestand te laden, bijvoorbeeld enkele specifieke kolommen van een tabel, om de gegevens op efficiëntere wijze te kunnen hanteren. U kunt de gegevens ook meer dan één keer laden om de onbewerkte gegevens op te splitsen in verschillende nieuwe logische tabellen. Het is tevens mogelijk om gegevens uit meerdere bronnen te laden en samen te voegen tot één tabel in Qlik Sense.

De volgende oefeningen laten u zien hoe u gegevens kunt laden met behulp van de Crosstable-prefix. U leert tevens hoe u tabellen kunt samenvoegen, inter-recordfuncties zoals Peek en Previous kunt gebruiken en dezelfde rij verschillende malen kunt laden met While Load.