Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een mastermeting maken vanuit de gegevensmodelviewer

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u mastermetingen maken voor eventueel hergebruik. Gebruikers van een gepubliceerde app hebben toegang tot de mastermetingen, maar ze kunnen ze niet aanpassen.

  1. Selecteer een veld in de gegevensmodelviewer en open het voorbeeldvenster.

  2. Klik op Toevoegen als meting.

    Het dialoogvenster Nieuwe meting maken wordt geopend met het geselecteerde veld. De naam van het geselecteerde veld wordt tevens gebruikt als de standaardnaam van de meting.

  3. Voer een uitdrukking voor de meting in.

  4. Wijzig eventueel de naam en voeg desgewenst een beschrijving, kleur en labels toe.

  5. Klik op Maken.

De meting wordt nu opgeslagen op het tabblad Masteritems van het bedrijfsmiddelenvenster.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!