Gå till huvudinnehåll

Index - skript- och diagramfunktion

Index() söker en sträng för att hitta startpositionen för den n:e förekomsten av en angiven delsträng. Ett valbart tredje argument ger värdet för n, vilket annars är 1. Ett negativt värde söker från slutet av strängen. Strängens positioner är numrerade från 1 och uppåt.

Syntax:  

Index(text, substring[, count])

Typ av returdata: heltal

Argument:  

Index-argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
substring En teckensträng att söka efter i text.
count Definierar vilken förekomst av substring som sökningen ska göras för. Till exempel, söker värdet två efter den andra förekomsten.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Index( 'abcdefg', 'cd' ) Returnerar 3
Index( 'abcdabcd', 'b', 2) Returnerar 6 (den andra förekomsten av ”b”)
Index( 'abcdabcd', 'b',-2) Returnerar 2 (den andra förekomsten av ”b” räknat bakifrån)
Left( Date, Index( Date,'-') -1 ) where Date =  1997-07-14 Returnerar 1997
Mid( Date, Index( Date, '-', 2 ) -2, 2 ) where Date =  1997-07-14 Returnerar 07

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com