Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Mid - skript- och diagramfunktion

Mid() returnerar den del av indatasträngen som börjar vid positionen för det tecken som definieras av det andra argumentet, ”start”, och returnerar det antal tecken som definieras av det tredje argumentet ”count”. Om ”count” utelämnas returneras resten av indatasträngen. Det första tecknet i indatasträngen numreras som 1.

Syntax:  

Mid(text, start[, count])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Mid-argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
start Heltal som definierar positionen för det första tecknet i text som ska inkluderas.
count Definierar stränglängden för utdatasträngen. Om den utelämnas inkluderas alla tecken från positionen som definieras av start.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Mid('abcdef',3 ) Returnerar 'cdef'
Mid('abcdef',3, 2 ) Returnerar 'cd'

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com