Gå till huvudinnehåll

Replace - skript- och diagramfunktion

Replace() returnerar en sträng efter att ha ersatt alla förekomster av en given delsträng inom indatasträngen med en annan delsträng. Funktionen är inte rekursiv och fungerar från vänster till höger.

Syntax:  

Replace(text, from_str, to_str)

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Replace-argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
from_str En sträng som kan förekomma en eller flera gånger inom indatasträngen text.
to_str Strängen som ersätter alla förekomster av from_str inom strängen text.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Replace('abccde','cc','xyz') Returnerar 'abxyzde'

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com