Przeskocz do zawartości głównej

Index — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Index() przeszukuje ciąg, aby znaleźć pozycję początkową n-tego wystąpienia podanego fragmentu tekstu. Opcjonalny trzeci argument dostarcza wartość n, która w przypadku pominięcia wynosi 1. Podanie wartości ujemnej powoduje wyszukiwanie od końca ciągu znaków. Pozycje w ciągu są numerowane od 1 w górę.

Składnia:  

Index(text, substring[, count])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argumenty Index
Argument Opis
text Pierwotny ciąg znaków.
substring Ciąg znaków do wyszukania w tekście text.
count Określa wystąpienie substring do wyszukania. Na przykład wartość dwóch wyszukań dla drugiego wystąpienia.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik
Index( 'abcdefg', 'cd' ) Zwraca wartość 3
Index( 'abcdabcd', 'b', 2) Zwraca 6 (drugie wystąpienie „b”)
Index( 'abcdabcd', 'b',-2) Zwraca 2 (drugie wystąpienie „b” od końca)
Left( Date, Index( Date,'-') -1 ) where Date =  1997-07-14 Zwraca wartość 1997
Mid( Date, Index( Date, '-', 2 ) -2, 2 ) where Date =  1997-07-14 Zwraca wartość 07

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com