Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Övervaka användning med detaljerade förbrukningsrapporter

Med appen för datakapacitetsrapportering kan du övervaka kapacitetsförbrukningen på både konsoliderad och detaljerad nivå. De detaljerade förbrukningsrapporterna hjälper till att beskriva hur organisationens användning stämmer med dina prenumerationsrättigheter. Du kan exempelvis se exakt vilka omladdningar, automatiseringar eller rapporter som bidragit till förbrukningen.

Anteckning om information

Appen för datakapacitetsrapportering är tillgänglig med kapacitetsbaserade Qlik Cloud-prenumerationer.

Appinnehåll

Översiktsarket i appen för datacapacitetsrapportering visar alla rättigheter och användning. Med arket kan du visa aktuell kapacitet och historik för månadsanvändning under de senaste 12 månaderna för alla Qlik Cloud-värdemätare.

Appen har även ark med detaljerad användningsstatistik som omfattar innevarande plus de två föregående månaderna för följande värdemätare:

 • Data för analys: Detta mätvärde är summan av alla data i Qlik Cloud som räknar data som laddas in i eller skapas i Qlik Cloud. Data som laddats in i eller skapats i Qlik Cloud räknas en gång och kan analyseras flera gånger. Data för analys mäts månadsvis med toppvärdesanvändning jämfört med köpt kapacitet. Mer information finns i Data för analys.

 • Flyttade data: Detta mätvärde är summan av alla data som flyttats till en molndestination med ett obegränsat antal källor och mål. Data som flyttats till Qlik Cloud är undantagna från beräkningen. Källtyperna som data kan flyttas från beror på din prenumeration eftersom data kan flyttas till alla måltyper. Flyttade data mäts från början av månaden. Mer information finns i Flyttade data.

 • Tredje parts omvandlingar: Detta mätvärde gäller alla datauppsättningar som registreras och används i omvandlingar men inte levereras av Qlik Cloud Data Integration. Tredje parts omvandlingar mäts från månadens början.

 • Automatiseringskörningar: Detta mätvärde är summan av alla automatiseringar som körts med Programautomatisering. Automatiseringskörningar mäts från månadens början.

 • Rapporter: Detta mätvärde avser antal rapporter som distribuerats via Qlik Reporting Service till andra Qlik Cloud-analys-användare i ditt system. Rapporter mäts från månadens början.

Distribuera detaljerade förbrukningsrapporter

Som huvudadministratör med rollen Private Analytics Content Creator kan du distribuera appen med detaljerade förbrukningsrapporter från Management Console. Appen sparas i ditt personliga utrymme och därifrån kan du publicera den till önskat hanterat utrymme.

Den detaljerade appen genereras en gång om dagen på morgonen, centraleuropeisk tid. Det innebär att när en klientorganisation växlar till en kapacitetsbaserad licens finns det ingen omedelbar datafil tillgänglig för den aktuella dagen. Du kommer att behöva vänta tills data har genererats.

Distribuera appen på nytt för att erhålla senaste data. Appar som sparas i din klientorganisation existerar som instanser och ersätts inte av senare versioner.

Gör följande:

 1. I Management Console går du till Inställningar.
 2. Under Detaljerade förbrukningsrapporter klickar du på Distribuera.

  Inställningen Distribuera förbrukningsrapporter i hanteringskonsolen

  Nu finns appen i ditt personliga utrymme.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!