Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przypisywanie ról związanych z zabezpieczeniami

Role związane z zabezpieczeniami zapewniają użytkownikom i administratorom zestaw uprawnień na poziomie dzierżawy. Jako administrator dzierżawy możesz przypisywać role ręcznie w funkcji Konsola zarządzania lub skonfigurować automatyczne przypisywanie ról.

InformacjaTen temat dotyczy wersji Standard, Premium i Enterprise produktów Analityka Qlik Cloud i Integracja danych Qlik Cloud. Jeśli masz subskrypcję Qlik Sense Enterprise SaaS, Qlik Sense Business lub Qlik Cloud Government, zobacz temat Zarządzanie użytkownikami — subskrypcje oparte na użytkownikach.

Role zabezpieczeń kontrolują działania i uprawnienia dostępu użytkowników oraz administratorów w dzierżawie. Oprócz ról na poziomie dzierżawy istnieją również role w przestrzeni, które kontrolują działania użytkowników dotyczące zawartości w przestrzeniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat ról w przestrzeni, zobacz Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych, Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych i Role i uprawnienia w przestrzeni danych.

Role można przypisywać poszczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników z poziomu funkcji Konsola zarządzania.

Przypisywanie użytkownikom ról związanych z zabezpieczeniami

Sekcja Użytkownicy w funkcji Konsola zarządzania ma dwie karty. Administratorzy dzierżawy mogą przypisywać role związane z zabezpieczeniami z karty Wszyscy użytkownicy lub z karty Uprawnienia.

Informacja Jeśli użytkownik był zalogowany, gdy przypisano mu rolę związaną z zabezpieczeniami, musi się wylogować i zalogować ponownie, aby rola została zastosowana.

Karta Wszyscy użytkownicy przedstawia listę użytkowników, którzy zostali dodani lub zaproszeni do dzierżawy. Możesz wybrać jednego lub więcej użytkowników, aby zobaczyć wszystkie przypisane im role.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Konsola zarządzania wybierz Użytkownicy > Wszyscy użytkownicy.

 2. Wybierz co najmniej jednego użytkownika i kliknij Edytuj role.

 3. W oknie dialogowym Edytuj role wybierz role, które chcesz przypisać, na karcie Użytkownik lub Administrator.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Na karcie Uprawnienia widać wszystkie dostępne role związane z zabezpieczeniami. Możesz wybrać rolę, aby zobaczyć wszystkich przypisanych do niej użytkowników.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Konsola zarządzania wybierz Użytkownicy > Uprawnienia.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka w dół na roli związanej z zabezpieczeniami, którą chcesz przypisać.

 3. Na karcie Użytkownicy kliknij Przypisz.

 4. Wyszukaj użytkowników według imienia i nazwiska lub adresu e-mail i dodaj ich do listy.

 5. Kliknij Przypisz.

Przypisywanie grupom ról związanych z zabezpieczeniami

Grupy są definiowane za pośrednictwem dostawcy tożsamości, a nie tworzone w funkcji Konsola zarządzania. Administratorzy dzierżawy mogą przypisywać role związane z zabezpieczeniami do grup na karcie Uprawnienia w funkcji Konsola zarządzania. Po przypisaniu roli do grupy każdy członek tej grupy otrzymuje uprawnienia zdefiniowane przez tę rolę.

Informacja Jeśli użytkownik był zalogowany, gdy przypisano mu rolę związaną z zabezpieczeniami, musi się wylogować i zalogować ponownie, aby rola została zastosowana.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Konsola zarządzania wybierz Użytkownicy > Uprawnienia.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka w dół na roli związanej z zabezpieczeniami, którą chcesz przypisać.

 3. Na karcie Grupy kliknij Przypisz.

 4. Wyszukaj grupy według nazwy i dodaj je do listy.

 5. Kliknij Przypisz.

InformacjaJeśli użytkownicy zostaną dodani do dzierżawy indywidualnie i uwzględnieni w grupie za pośrednictwem dostawcy tożsamości, ta sama rola może im być przypisana dwukrotnie: raz jako użytkownikom i raz jako członkom grupy. Aby usunąć w takim przypadku przypisanie roli użytkownikowi, należy anulować przypisanie roli zarówno na karcie Użytkownicy, jak i na karcie Grupy.

Przypisywanie ról bezpieczeństwa do wszystkich w dzierżawie

Administratorzy dzierżawy mogą przypisywać role związane z zabezpieczeniami wszystkim użytkownikom w dzierżawie w kolumnie Automatyczne przypisanie na karcie Uprawnienia w funkcji Konsola zarządzania. Rola przypisana użytkownikowi w ten sposób zostanie odebrana, jeśli ustawisz wartość w kolumnie na Wył.

InformacjaJeśli Twoja licencja obejmuje użytkowników Full user i Basic user, przypisanie roli bezpieczeństwa do każdego spowodowałoby promocję wszystkich użytkowników w dzierżawie do użytkowników Full user. Wyjątkiem jest rola Użytkownik wbudowanej analityki, która nie powoduje uruchomienia tej promocji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W Konsola zarządzania wybierz Użytkownicy > Uprawnienia.

 2. Znajdź rolę związaną z zabezpieczeniami, którą chcesz przypisać wszystkim, a następnie wybierz pozycję Wszyscy w <nazwa_dzierżawy> w kolumnie Automatyczne przypisywanie.

  Rola ta będzie teraz przypisywana wszystkim użytkownikom przy następnym logowaniu.

W przypadku nowych dzierżaw wszystkim użytkownikom są domyślnie przypisywane automatycznie następujące role:

 • Twórca automatyzacji

 • Współtwórca usług danych

 • Zarządca

 • Twórca zawartości do analizy prywatnej

 • Twórca przestrzeni udostępnionej

Co to jest rola związana z zabezpieczeniami

Role związane z zabezpieczeniami to zestaw uprawnień nadawanych użytkownikowi. Role związane z zabezpieczeniami dzielą się na role administratorów i role użytkowników. Role związane z zabezpieczeniami dzielą się na role administratorów i role użytkowników. Role administratora umożliwiają zarządzanie funkcjami obejmującymi całą dzierżawę, które mają wpływ na nadzór, wydajność i bezpieczeństwo. Role użytkowników umożliwiają działania na zasobach, takie jak edytowanie aplikacji lub otwieranie plików danych. Przypisując role użytkownikom, możesz lepiej zorganizować swoich użytkowników oraz to, co mogą robić w dzierżawie.

Przypisywać można następujące role związane z zabezpieczeniami. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień nadawanych z każdą rolą, zobacz temat Uprawnienia przyznawane przez role związane z zabezpieczeniami.

Role związane z zabezpieczeniami
Rola Type Uprawnienia Dostęp przyznawany z rolą
Administrator dzierżawy Administrator Administrator z pełnymi uprawnieniami do zarządzania i administrowania wszystkimi aspektami dzierżawy. Dostęp do funkcji Konsola zarządzania z menu Launcher
Administrator analiz Administrator Administrator z ograniczonymi uprawnieniami do zarządzania tylko niektórymi obszarami nadzoru i zawartości. Dostęp do funkcji Konsola zarządzania z menu Launcher
Administrator audytu Administrator Administrator z ograniczonymi uprawnieniami, w tym z dostępem do zdarzeń i danych z API języka naturalnego (wymagana jest również rola Programista). Dostęp do funkcji Konsola zarządzania z menu Launcher
Administrator danych Administrator Administrator z ograniczonymi uprawnieniami do zarządzania tylko przestrzeniami danych. Dostęp do funkcji Konsola zarządzania z menu Launcher
Programista User Użytkownik, który może generować klucze API. Opcja Klucze API w menu profilu użytkownika
Twórca przestrzeni danych Użytkownik Użytkownik, który może tworzyć przestrzenie danych. Opcja Utwórz przestrzeń pod przyciskiem Dodaj nowe w hubie
Twórca przestrzeni zarządzanej Użytkownik Użytkownik, który może tworzyć przestrzenie zarządzane. Opcja Utwórz przestrzeń pod przyciskiem Dodaj nowe w hubie
Twórca przestrzeni udostępnionej Użytkownik Użytkownik, który może tworzyć przestrzenie udostępnione. Opcja Utwórz przestrzeń pod przyciskiem Dodaj nowe w hubie
Współtwórca usług danych Użytkownik Użytkownik, który może uzyskiwać dostęp do usług Data Integration Dostęp do funkcji Integracja danych z menu Launcher
Twórca zawartości do analizy prywatnej Użytkownik Użytkownik, który może tworzyć zawartość do analizy prywatnej. Opcja przestrzeni Prywatnej na liście Przestrzeń podczas dodawania nowej zawartości
Twórca automatyzacji Użytkownik Użytkownik, którzy może tworzyć automatyzacje prywatne. Opcja Nowa automatyzacja pod przyciskiem Dodaj nowy w hubie.
Collaboration Platform User Użytkownik Użytkownik, który może się komunikować z Qlik Cloud za pośrednictwem zewnętrznych platform współpracy. Może dodawać środowiska zewnętrzne i używać tych środowisk do komunikacji ze swoimi aplikacjami Qlik Cloud.
Zarządca Użytkownik Użytkownik, który może tworzyć, aktualizować i usuwać słownik oraz zatwierdzać, edytować i usuwać terminy. Opcja Utwórz słownik pod przyciskiem Dodaj nowe w hubie.
Użytkownik wbudowanej analityki Użytkownik

Użytkownik, który może uzyskiwać dostęp tylko do aplikacji Qlik Sense bezpośrednio w zastosowaniach wbudowanych, z zablokowanym dostępem do huba i innych interfejsów.

Ta rola ogranicza dostęp do wszystkich innych części Qlik Cloud.

Jak role związane z zabezpieczeniami współdziałają z subskrypcją Integracja danych

Subskrypcja Integracja danych zapewnia dostęp do strony głównej Integracja danych oraz ról związanych z zabezpieczeniami zaprojektowanych specjalnie dla administratorów danych i przestrzeni danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!