Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Używanie inteligentnych arkuszy w funkcji Wnioski do analiz opartych na okresach

Inteligentnych arkuszy w funkcji Wnioski można używać do automatycznego tworzenia pełnych arkuszy dla swojej aplikacji Qlik Sense. Inteligentne arkusze są specjalnie zaprojektowane do tworzenia analiz opartych na okresach.

Inteligentny arkusz wygenerowany automatycznie przez Wnioski

Inteligentny arkusz utworzony automatycznie przez funkcję Insight Advisor przy użyciu typu analizy Zmiany okresowe (szczegółowe)

Dostęp do narzędzia do tworzenia inteligentnych arkuszy można uzyskać z sekcji Typy analiz funkcji Insight Advisor po wybraniu dowolnego z następujących typów analizy:

  • Okres do okresu (wybrane)

  • Zmiany okresowe

  • Zmiany w okresie (szczegółowe)

InformacjaTyp analizy Okres do okresu jest podobnym typem analizy, ale zasadniczo tworzy tylko pojedyncze wizualizacje. Został tu wspomniany, ponieważ wymagania dotyczące pracy z tym typem analizy są takie same jak w przypadku typów analiz opartych na inteligentnych arkuszach.

Wymagania

W poniższej tabeli przedstawiono elementy potrzebne do korzystania z typów analiz Okres do okresu, Okres do okresu (wybrane), Zmiany okresowe lub Zmiany w okresie (szczegółowe).

Wymagania dotyczące pracy z typami analiz opartych na okresach w funkcji Wnioski
Typ analizy Wymagania
Okres do okresu Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar.
Okres do okresu (wybrane) Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar.
Zmiany okresowe

Jedno z następujących:

  • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar.

  • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu kalendarza niestandardowego.

Zmiany w okresie (szczegółowe)

Jedno z następujących:

  • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu obiektu AutoCalendar.

  • Co najmniej jeden okres kalendarzowy zdefiniowany przy użyciu kalendarza niestandardowego.

 

Używanie okresów kalendarzowych i obiektu AutoCalendar

Używanie obiektu AutoCalendar w aplikacji to najprostszy sposób, aby zagwarantować sobie korzystanie ze wszystkich typów analiz opartych na okresach. Jest tak dlatego, że AutoCalendar automatycznie dodaje do aplikacji liczbę okresów kalendarzowych, aby ułatwić analizy oparte na okresach.

Kiedy tworzysz aplikację i ładujesz dane za pomocą narzędzia Menedżer danych, w skrypcie automatycznie tworzony jest obiekt AutoCalendar, jeśli w danych zostaną wykryte pola daty.

Jeśli nie możesz używać tych typów analiz w swojej aplikacji, to oznacza, że nie został utworzony wymagany okres kalendarzowy. Może to wynikać z różnych powodów, takich jak:

  • Aplikacja została zbudowana przy użyciu skryptów i nie wstawiono ręcznie skryptu obiektu AutoCalendar do skryptu ładowania.

  • Masz w aplikacji AutoCalendar, ale wszystkie okresy kalendarzowe zostały usunięte w logice biznesowej aplikacji.

  • Aplikacja ma co najmniej jeden okres kalendarzowy, ale została utworzona przy użyciu niestandardowego kalendarza (z niestandardowymi kalendarzami nie są dostępne typy analizy Okres do okresu i Okres do okresu (wybrane)).

Dodawanie obiektu AutoCalendar do skryptu ładowania

Jeśli aplikacja została zbudowana w narzędziu Edytor ładowania danych i nie zdefiniowano niestandardowego kalendarza, można wstawić skrypt obiektu AutoCalendar bezpośrednio do skryptu ładowania aplikacji i zmienić nazwy pól, które mają być połączone z obiektem AutoCalendar.

Kod skryptu i inne informacje można znaleźć w temacie Automatyczne wyprowadzanie pól dat przy użyciu obiektu AutoCalendar.

Dodawanie lub ponowne dodawanie okresów kalendarzowych

Jeśli okresy kalendarzowe zostały usunięte z logiki biznesowej aplikacji, dodaj ponownie co najmniej jeden z nich, aby móc korzystać z dostępnych typów analiz opartych na okresach. W przypadku okresów kalendarzowych zdefiniowanych w obiekcie AutoCalendar może to być Ostatnia wartość sortowana lub Względny.

Dalsze instrukcje dotyczące tworzenia okresów kalendarzowych w oparciu o obiekt Ostatnia wartość sortowana lub kalendarz niestandardowy można znaleźć w temacie Tworzenie okresów kalendarzowych.

Tworzenie inteligentnych arkuszy

Pełny przykład tworzenia inteligentnego arkusza i dodawania go do aplikacji Qlik Sense zawiera temat Kurs — Utwórz aplikację analityczną. W szczególności zobacz Tworzenie arkusza z typów analiz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!