Przeskocz do zawartości głównej

Nawigowanie w programie Insight Advisor

Kliknij Insight Advisor w otwartym arkuszu, aby otworzyć Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor i Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Funkcja Insight Advisor jest dostępna w widoku arkusza aplikacji. Kliknij przycisk Insight Advisor, aby otworzyć Insight Advisor.

Informacja

Funkcja Insight Advisor nie jest dostępna, gdy arkusz jest w trybie edycji.

Przycisk Insight Advisor

Przycisk Insight Advisor do otwierania funkcji Insight Advisor.

Z poziomu funkcji Insight Advisor możesz rozpocząć generowanie analiz za pomocą funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor lub funkcji Typy analiz funkcji Insight Advisor.

Insight Advisor

Przycisk Insight Advisor do otwierania funkcji Insight Advisor.

Wprowadź pytanie lub wybierz pola z panelu zasobów, aby rozpocząć tworzenie analiz za pomocą funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor. Kliknij Utwórz analizę, aby zacząć budować analizy za pomocą Typy analiz funkcji Insight Advisor. Aby rozpocząć pracę z Analizą funkcji Insight Advisor, możesz także wybrać jeden z popularnych typów analizy.

Panel zasobów funkcji Insight Advisor

W funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor zapytania można tworzyć, wybierając pola i elementy główne. Typy analiz funkcji Insight Advisor umożliwiają wybór pól i elementów głównych do wykorzystania w analizie.

Panel zasobów funkcji Insight Advisor

Panel zasobów funkcji Insight Advisor.

Pole wyszukiwania funkcji Insight Advisor

Do funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor można także przejść, wprowadzając pytanie w języku naturalnym w polu wyszukiwania.

Pole wyszukiwania

Pole wyszukiwania w aplikacji.

Pole wyszukiwania (rozwinięte)

Rozszerzone pole wyszukiwania z tekstem, pokazujące wszystkie opcje wyszukiwania, w tym przycisk mikrofonu do ustnego zadawania zapytań.

Analizy funkcji Insight Advisor

Są to wykresy utworzone przez Insight Advisor. Typy analiz funkcji Insight Advisor pokazują główny wykres dla typu analizy, a poniżej alternatywne typy wykresów do analizy. Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor wskazuje liczbę wyników i dzieli je następująco:

  • Ile wyników odnaleziono.

  • Ile wykresów już istnieje w arkuszach.

  • Ile wykresów jest na nowo wygenerowanych przez Insight Advisor.

Analizy generowane przez Insight Advisor

Analizy w Insight Advisor.

Wykresy funkcji Insight Advisor można dodawać do już istniejących lub nowych arkuszy w aplikacji. Można też monitorować wykresy w hubie w chmurze. Wykres można również pobrać jako grafikę lub plik PDF.

Korzystanie z analiz funkcji Insight Advisor

Panel właściwości

Panel właściwości zawiera opcje z zakresu edytowania analizy oraz zmieniania poprzedników ustawionych w funkcji Insight Advisor.

Panel właściwości w funkcji Insight Advisor

Panel właściwości w Insight Advisor.

W obszarze Właściwości ogólne możesz wyświetlać i edytować swoje wykresy, a także poprzedniki ustawione w celu generowania analizy. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie właściwościami ogólnymi .

W obszarze Właściwości analizy można edytować analizę i wyświetlać szczegóły. Widoczny jest Typ analizy, która została użyta w celu utworzenia wykresu. Aby dowiedzieć się więcej o użytym typie analizy, kliknij ikonę Pomoc. Więcej informacji, patrz EdycjaInsight Advisor właściwości analizy.

Typy analiz funkcji Insight Advisor — parametry

Używając funkcji Typy analiz funkcji Insight Advisor, wybierasz parametry do analizy. Możesz wybrać z panelu zasobów lub z zaleceń dla każdego typu parametru.

Parametry dla Typy analiz funkcji Insight Advisor

Panel właściwości w Insight Advisor.