Przeskocz do zawartości głównej

Administrowanie programem Qlik Sense

Środowisko Qlik Sense SaaS oferuje scentralizowane zarządzanie oraz nadzór i pomaga zapewnić wdrożenie się użytkowników, dokładność oraz niezawodność systemu. Administrowanie dzierżawą obejmuje zarządzanie użytkownikami, zasobami i ustawieniami zabezpieczeń oraz ogólną administrację systemem.

Qlik Sense obsługuje cztery role administratora: właściciel konta usługi (SAO), administrator dzierżawy, administrator analiz i administrator danych. Od uprawnień przyznanych poszczególnym rolom zależą zadania administracyjne, które administrator może wykonywać w dzierżawie i Konsoli zarządzania. Więcej informacji na temat ról zawiera temat Co to jest rola użytkownika.

Aby administrować Qlik Sense, musisz poznać następujące informacje: