Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie zasobami użytkownika

Administratorzy dzierżawy i analiz są odpowiedzialni za zarządzanie zasobami użytkowników usługi Analytics.

Aplikacje

Aplikacje służą do wizualizacji i analizy danych. Administratorzy mogą modyfikować właściwości aplikacji, takie jak własność i przestrzeń, a także mogą usuwać aplikacje.

Zarządzanie aplikacjami

Alarmy (tylko Qlik Sense Enterprise SaaS)

Alarmy służą do monitorowania danych oraz wykrywania wartości odstających i anomalii. Administratorzy mogą włączać lub wyłączać funkcję alarmowania. Mogą też włączać i wyłączać poszczególne alarmy. Funkcjonalność alarmowania nie jest dostępna w Qlik Sense Business.

Zarządzanie alarmami

Kompozycje

Kompozycje służą do stylizowania aplikacji poprzez zmianę kolorów, dodawanie obrazów i tła oraz wybieranie czcionek. Administratorzy mogą zarządzać wszystkimi kompozycjami i przesyłać je do systemu.

Zarządzanie kompozycjami

Harmonogramy przeładowania danych

Dane aplikacji mogą być przeładowywane według wstępnie określonych harmonogramów. Administratorzy mogą przeglądać i usuwać harmonogramy.

Zarządzanie harmonogramami ładowania

Zdarzenia

Strona Zdarzenia w konsoli Management Console rejestruje każde zdarzenie systemowe. Dostępne są również szczegółowe informacje o każdym z nich.

Przeglądanie zdarzeń systemowych