Przeskocz do zawartości głównej

Rozszerzanie Qlik Sense

Środowisko Qlik Sense może być rozszerzane za pomocą rozszerzeń i elementów webhook.

Rozszerzenia wizualizacji używają tego samego zestawu technologii, co standardowe wizualizacje Qlik Sense, a jeśli są poprawnie opracowane, ich obsługa jest identyczna jak w przypadku standardowych wizualizacji.

W SaaS editions of Qlik Sense elementy webhook umożliwiają integrację Qlik Sense z przepływem pracy, używając zdarzeń systemowych Qlik Sense do wyzwalania działań w przepływie pracy. Gdy w Twojej dzierżawie Qlik Sense wystąpi zdarzenie określonego typu, element webhook automatycznie przekaże informacje o tym zdarzeniu do innej, wybranej przez Ciebie aplikacji. Aplikacja, która odbiera wychodzące informacje elementu webhook, może ich używać do wyzwalania innych zadań w przepływie pracy. Elementy webhook mogą tworzyć tylko użytkownicy z rolą administratora dzierżawy i tylko z poziomu konsoli Management Console. Elementy webhook mogą tworzyć tylko użytkownicy z rolą administratora dzierżawy i tylko z poziomu konsoli Management Console.