Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Wizualizacje w aplikacji

Wizualizacje to wykresy, rozszerzenia i inne obiekty, które wizualizują dane do eksploracji w arkuszu.

Miary i wymiary

Wizualizacja składa się co najmniej z jednej miary i jednego wymiaru. W większości przypadków wizualizacja zawiera oba te elementy, a może też zawierać kilka wymiarów lub wizualizacji.

Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Typowe wartości wymiaru dotyczą czasu, miejsca lub kategorii.

Miary są wynikiem obliczeń, często agregacji, takich jak Sum, Count lub Avg (średnia).

Odpowiednie połączenie wymiarów w ramach wizualizacji pozwala na przykład zobaczyć, ile rowerów sprzedano na konkretnym obszarze w określonym przedziale czasu.

Wizualizacje Dashboard

Różne typy wizualizacji mają różne zastosowania. Nadrzędnym celem każdej wizualizacji jest szybkie i czytelne komunikowanie danych przy zachowaniu stuprocentowej dokładności.

Arkusz Dashboard z różnymi wizualizacjami.

Arkusz Dashboard

Panele filtrowania

Po lewej stronie arkusza Dashboard znajdują się dwa panele filtrowania: panel filtrowania czasu (bez tytułu) i panel Region. Każdy z tych paneli jest panelem filtrowania, mimo że nie wyglądają tak samo. Panel Region zawiera tylko jeden wymiar i przedstawia wartości tego wymiaru na liście. Panel filtrowania czasu zawiera cztery wymiary, a ze względu na ograniczoną przestrzeń wszystkie listy są ściśnięte do postaci paneli. Przeznaczeniem paneli filtrowania jest odfiltrowanie ograniczonego zestawu danych, który można następnie analizować i poznawać.

Wykres kołowy

Na prawo od panelu filtrowania czasu znajduje się wykres kołowy Sales per Region. Wykresy kołowe pokazują zależności między poszczególnymi wartościami oraz udział pojedynczej wartości w sumie wszystkich wartości. Każdy wycinek koła reprezentuje jedną wartość. O ile tylko liczba wartości jest ograniczona (poniżej 10), taka reprezentacja pozwala uzyskać czytelny obraz względnych wielkości wycinków. Wartości są uporządkowane według wielkości.

Wykres słupkowy

Pod wykresem kołowym znajduje się wykres słupkowy Top 5 Customers. Wykresy słupkowe przydają się do porównywania wielu wartości. Słupki prezentują informacje o zależnościach między różnymi wartościami. Słupki mogą być zgrupowane lub skumulowane i wyświetlane poziomo lub pionowo.

Wykres kombi

Poniżej wykresu słupkowego znajduje się wykres kombi Sales Trend. Wykresy kombi służą zwykle do pokazywania trendów z użyciem słupków i linii na tej samej wizualizacji. Wykres kombi jest szczególnie przydatnym rozwiązaniem w przypadku łączenia wartości o bardzo różnych skalach, co zwykle utrudniałoby połączenie. Rozwiązaniem tego problemu w przypadku wykresu kombi jest użycie dwóch osobnych osi miar. Wykres kombi Sales Trend łączy dane o sprzedaży (w milionach dolarów, lewa oś) z danymi o marży (w procentach, prawa oś).

Wskaźnik KPI

Na prawo od wykresu kołowego znajduje się wizualizacja wskaźnika KPI Total Sales and Margin. Wizualizacje tego typu bardzo przydają się do śledzenia wyników. Na wizualizacji KPI można wyświetlić jedną lub dwie wartość miary z etykietami tekstowymi. Do wartości można dodawać kolory warunkowe i symbole.

Miernik

Na prawo od wizualizacji wskaźnika KPI znajduje się miernik Profit Margin. Miernik służy do wyświetlania pojedynczej, kluczowej wartości miary. W tym przypadku jest to marża zysku. Kolory ułatwiają interpretowanie wartości.

Wykres liniowy

Ostatnią wizualizacją jest wykres liniowy Quarterly Trend. Wykresów liniowych często używa się do ilustrowania trendów, a ten wykres obejmuje dwa wymiary, rok i kwartał, pokazując trendy według kwartałów w latach 2012–2014.

Wizualizacje Product Details

  • Kliknij Dalej w prawym górnym rogu, aby przejść do arkusza Product Details.
Arkusz Product Details z różnymi wizualizacjami.

Arkusz Product Details

Mapa drzewa

Drugi arkusz, Product Details, zawiera jeden nowy typ wizualizacji, którego nie było na arkuszu Dashboard: mapę drzewa. Mapa drzewa to idealny sposób wyświetlania danych hierarchicznych na ograniczonej przestrzeni. W tej mapie drzewa hierarchia składa się z wymiarów Product Group, Product Type i Item Desc. Analizę zaczyna się od najwyższego poziomu (Product Group), po czym dokonywanie i potwierdzanie selekcji na mapie drzewa powoduje drążenie do następnego poziomu (Product Type), gdzie można analizować dane bardziej szczegółowe. Elementy mapy drzewa są kolorowane według miary. Im ciemniejszy kolor, tym większa wartość miary.

Zrzut ekranu wykonano w aplikacji o ograniczonej szerokości arkusza. Z tego względu wykres słupkowy nie pokazuje wszystkich wartości naraz. Pod wykresem słupkowym jest więc wyświetlana miniatura pełnego wykresu. Miniwykres ma własny pasek przewijania do nawigacji.

Wizualizacje Customer Details

  • Kliknij Dalej w prawym górnym rogu, aby przejść do arkusza Customer Details.
Arkusz Customer Details z różnymi wizualizacjami.

Arkusz Customer Details

Na arkuszu Customer Details znajdują się dwie nowe wizualizacje: wykres punktowy Customer Sales and Quantity i tabela przestawna Customer KPIs.

Wykres punktowy

Wykres punktowy pozwala poznawać zależności między wartościami oraz identyfikować wartości odstające od grupy. Do pokazywania różnic między wartościami może służyć wielkość bąbelków. Na tym wykresie punktowym bąbelki pokazują stosunek sprzedaży do ilości, a każdy bąbelek jest wartością wymiaru, czyli klientem.

Tabela przestawna

Tabela przestawna Customer KPIs przedstawia kluczowe dane liczbowe dotyczące klientów. Można tu przestawiać kolejność wyświetlania danych oraz analizować dane według wielu wymiarów i miar naraz, uzyskując tym samym różne perspektywy danych.

Wizualizacje Customer Location

  • Kliknij Dalej w prawym górnym rogu, aby przejść do arkusza Customer Location.
Arkusz Customer Location z różnymi wizualizacjami.

Arkusz Customer Location

Mapa

Czwarty arkusz, Customer Location, zawiera trzy panele filtrowania i jedną nową wizualizację, w tym przypadku mapę. W Qlik Sense można tworzyć mapy, aby wyświetlać dane w warstwach punktów i warstwach obszarów. W tym kursie pokazana jest mapa zawierająca warstwę punktów. Do utworzenia warstwy punktów używane są współrzędne (długość i szerokość geograficzna) lub nazwy lokalizacji celem wyróżnienia miejsc, na przykład miast.

Korzystając z mapy, można na przykład prezentować wyniki sprzedaży według regionu lub lokalizacji. Mapa w tym samouczku pokazuje lokalizacje klientów. Można ją filtrować według wymiarów Region, City i Customer. Wyborów można również dokonywać bezpośrednio na mapie, klikając punkt. Przytrzymując klawisz Shift podczas dokonywania selekcji, można wybrać kilka analizowanych obszarów.