Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Çizgi grafiği oluşturma

Çizgi grafiği zaman içindeki eğilimleri göstermek için kullanılır. Boyut her zaman x ekseninde, hesaplamalar ise her zaman y ekseninde bulunur.

Düzenlediğiniz sayfada çizgi grafiği oluşturabilirsiniz.

 1. Yeni bir görselleştirme eklemek için sayfada üzerine tıklayın.
 2. Görselleştirme'nin altından Çizgi grafiği'ni veya Alan çizgi grafiği'ni seçin.
 3. Ekle'ye tıklayın ve boyut için bir alan veya ana boyut seçin.
 4. Ekle'ye tıklayıp hesaplama için bir alan veya ana hesaplama seçin.

Çizgi grafiğinde, en az bir boyuta ve hesaplamaya ihtiyacınız vardır.

Bir çizgi grafiğe en çok iki boyutu ve bir hesaplamayı veya bir boyutu ve en çok 15 hesaplamayı ekleyebilirsiniz.

Çizgi grafiği oluşturma
Boyutlar Hesaplamalar Sonuç
1 boyut 1 hesaplama Tek çizgiye sahip basit bir çizgi grafik.
2 boyut 1 hesaplama X ekseninde ilk boyutu ve ikinci boyutun her bir değeri için bir çizgi bulunan çizgi grafik.
1 boyut en çok 15 hesaplama Her bir hesaplama için bir çizgi içeren çizgi grafik.

Çizgi grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Şekillendirme hakkında bilgi için bk. Çizgi grafiği şekillendirme. Grafiğin görünümünün diğer yönlerini özelleştirme hakkında bilgi için bk Görselleştirmenin görünüşünü değiştirme.

Çizgi grafiği şekillendirme

Gelişmiş seçenekler açıkken, özellikler panelinde çeşitli biçimlendirme seçenekleri mevcuttur.Grafik düzeyinde (tüm grafik için) metni, arka planı, veri noktası boyutunu ve çizgileri biçimlendirmek için Görünüm > Sunum altında Biçimlendirme'ye tıklayın. Stil panelinde, Genel ve Grafik sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla seçeneğine tıklandığında hem Genel hem de Grafik'teki stiller sıfırlanır.Burada uyguladığınız herhangi bir özelleştirme, uygulama temasında ayarlanan biçimlendirmeyi geçersiz kılar.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

 5. Grafik sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Eksen başlığı: Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.

  • Eksen etiketi: Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.

  • Değer etiketi: Çizgiler olarak yapılandırılan hesaplama değerleri için etiketleri stilize edin.

  • Gösterge başlığı: Göstergenin başlığını biçimlendirin.

  • Gösterge etiketleri: Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka plan bir renge veya görsele göre ayarlanabilir.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Genel sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçin veya medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Grafik düzeyinde veri noktalarını özelleştirme

Veri noktalarının boyutunu ayarlayabilirsiniz.Burada tanımlanan ayarlar grafikteki tüm hesaplamalar için geçerlidir.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Grafik sekmesinde, Veri noktası boyutu altında, grafikteki veri noktalarının boyutunu değiştirmek için kaydırıcıyı ayarlayın.

Hesaplama çizgilerini grafik düzeyinde özelleştirme

Grafikteki çizgilerin görünümünü özelleştirebilirsiniz.Burada tanımlanan ayarlar grafikteki tüm hesaplamalar için geçerlidir.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Grafik sekmesine geçin.

 5. Çizgi seçenekleri bölümünde çizgi kalınlığını, çizgi türünü (düz veya kesikli) ve çizgi eğrisini (doğrusal ya da monoton) ayarlayın.

Her bir ölçüyü ayrı ayrı biçimlendirme

Grafikteki her hesaplama çizgisi ayrı ayarlarla şekillendirilebilir. Her bir hesaplama için veri noktası boyutunu, çizgi kalınlığını, çizgi türünü ve çizgi eğrisini özelleştirebilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde Veri bölümünü genişletin.

 3. Özelleştirmek istediğiniz hesaplamaya tıklayın.

 4. Biçimlendirme altında Ekle'ye tıklayın.

 5. Veri noktası boyutunu, çizgi kalınlığını, çizgi türünü (düz veya kesikli) ve çizgi eğrisini (doğrusal ya da monoton) ayarlayın.

Uygulama temasından veya grafik düzeyinde biçimlendirme ayarlarından ayrı olarak özelleştirmeniz gereken her bir hesaplama için bu adımları tekrarlayın.

Bir koşula bağlı olarak boyutları ve ölçüleri gösterme veya gizleme

Koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir boyutu ya da hesaplamayı gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu gösterme koşulu olarak bilinir ve bir ifade olarak girilir. Boyut veya hesaplama yalnızca ifade true olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa boyut veya hesaplama her zaman gösterilir. Özellikler panelinin Veri bölümünde boyutu veya hesaplamayı genişletin ve Şu durumda boyutu göster ya da Şu durumda hesaplamayı göster altına bir ifade girin.

Bilgi notuGrafikteki boyutlardan herhangi biri gösterme koşulu kullanıyorsa çizgi grafik için özel araç ipuçları devre dışı bırakılır.
Bilgi notuÇizgi grafiğindeki boyutlardan veya hesaplamalardan herhangi biri bir gösterme koşulu kullanıyorsa zaman serisi tahmini kullanılamaz.

Örneğin Sales, Quarter, Year ve Order Number alanlarını içeren bir veri kümeniz olduğunu varsayalım. Grafiğinizi, yıllık toplamalar için satışların zamana dayalı bir boyutta görüntüleneceği şekilde yapılandırabilirsiniz. Üç aylık toplamalar için ikinci bir boyut ekleyebilirsiniz ancak verileri bu boyuta göre yalnızca şirketiniz tarafından alınan toplam sipariş sayısı 100.000 hedefine ulaştığında düzenleyebilirsiniz.

 1. Düzenleme modunda, gelişmiş seçenekleri açın.

 2. Varlıklar panelinden bir çizgi grafiğini sayfaya sürükleyin.

 3. Boyut olarak Quarter öğesini ekleyin.

 4. Özellikler panelinden Year öğesini ikinci bir boyut olarak ekleyin.

  Veri modelindeki her farklı yıl grafikte ayrı bir satır haline gelir.

 5. Hesaplama olarak Sum(Sales) öğesini ekleyin.

 6. Özellikler panelinde, Manager boyutunu genişletin. Şu durumda boyutu göster'in altına aşağıdaki ifadeyi ekleyin:

  Count([Order Number])>100000

Verileriniz 50.000 sipariş kaydı içeriyorsa ifade false olarak değerlendirildiğinden grafik satışları çeyreğe göre düzenlemez. Veriler 100.000 veya daha fazla sipariş kaydı içeriyorsa satışlar hem Year hem de Quarter öğesine göre düzenlenecektir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!