Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Madde imli grafik oluşturma

Madde imli grafik (Madde imli grafik) genişletilmiş seçenekleri olan bir gösterge görüntüler. Madde imli grafikler bir hesaplama performansını, hedef değerle ve kötü, orta ve iyi gibi nitel ölçekle karşılaştırmak ve görselleştirmek için kullanılabilir.

Düzenlediğiniz sayfada madde imli grafik oluşturabilirsiniz.

 1. Yeni bir görselleştirme eklemek için sayfada üzerine tıklayın.
 2. Görselleştirme altında Madde grafiğini seçin.
 3. Bir alanı veya ana öğeyi, üzerine tıklayıp Veri'nin altına bir boyut olarak sürükleyin. Bu boyut, kaç göstergenin gösterileceğini tanımlar.
 4. Bir alanı veya ana öğeyi, üzerine tıklayıp verinin altına hesaplama olarak sürükleyin. Bu, çubuğun uzunluğunu tanımlayan grafiğin değer ölçüsüdür.

  Hesaplama seçildikten sonra, varsayılan ayarlarla birlikte madde imli grafik görüntülenir. Her gösterge tek bir aralıkla görüntülenir. Ortak bir aralık kullanmak istiyorsanız, bunu Gelişmiş seçenekler'de Görünüş>Y ekseni>Ortak aralık'ta değiştirebilirsiniz.

 5. Hedef değer eklemek için Gelişmiş seçenekler'de hesaplamanın altından Hedef'e tıklayın. Sabit bir değer tanımlayabilir veya hedef değerleri olan bir hesaplama kullanabilirsiniz.

 6. Performans aralıkları eklemek için Gelişmiş seçenekler'de hesaplamanın altından Segmentleri kullanAçık olarak ayarlayın.

  Segmentler için bir aralık sınırı ayarlamak üzere Sınır ekle seçeneğine tıklayın. Her bir segmentin üzerine tıklayarak ilgili segmentin rengini ayarlayabilirsiniz.

  Sabit sınırlı bir değer veya bir ifade tanımlayabilirsiniz.

Madde imli grafik şimdi seçtiğiniz boyut ve hesaplama ile görüntülenir.

Madde grafiği oluşturduğunuzda, gelişmiş düzenleme modunu ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.  Şekillendirme hakkında bilgi için bk. Madde grafiğini şekillendirme. Grafiğin görünümünün diğer yönlerini özelleştirme hakkında bilgi için bk Görselleştirmenin görünüşünü değiştirme.

Madde grafiğini şekillendirme

Gelişmiş seçenekler açıkken, özellikler panelindeki Görünüm altında çeşitli stil seçenekleri mevcuttur.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için Görünüm > Sunum altındaki Stil seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, Genel ve Grafik sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla seçeneğine tıklandığında hem Genel hem de Grafik'teki stiller sıfırlanır.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

 5. Grafik sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Eksen başlığı: Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.

  • Eksen etiketi: Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.

  • Değer etiketleri: Her boyut değeri için hesaplama değerini görüntüleyen etiketleri stillendirin.

   Seçilen rengi uygulamanın temasının varsayılan rengiyle otomatik olarak geçersiz kılmak için Otomatik kontrast rengi onay kutusunu tıklayın. Bu yalnızca çubukların içindeki veya çubukların dışındaki beyaz dikdörtgenlerin içindeki değer etiketleri için geçerlidir.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka plan bir renge veya görsele göre ayarlanabilir.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Genel sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçin veya medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Hedef değer ayarlama

Gelişmiş seçenekler'deki gelişmiş özelliklerde, işaretçi çizgisi olarak görüntülenen bir hedef değer ekleyin. Hesaplama, satış rakamları içeriyorsa bu örneğin, bütçelenen satış olabilir.

Sabit bir değer tanımlayabilir veya hedef değerleri olan bir hesaplama kullanabilirsiniz.

Performans aralıklarını ayarlama

Gelişmiş seçenekler'deki gelişmiş özelliklerde, performans aralıkları ekleyebilirsiniz. Özellikler panelinde, hesaplamanın altındaki Segmentleri kullanAçık olarak ayarlayın.

Sınır ekle seçeneğiyle göstergeleri göstermek için kullanmak istediğiniz aralıklara sınır eklemeniz gerekir. Üç şekilde bir sınır değeri ayarlayabilirsiniz.

 • Kaydırıcıyı kullanın.
 • Metin kutusuna bir değer girin.
 • Sınır değerini döndüren bir ifade ayarlayın.

Renk düzenini değiştirme

Standart düzenleme modunda sütun rengini değiştirebilirsiniz. Gelişmiş düzenleme modunda, değer sütununun ve hedefin renk düzenini Görünüş > Renkler > Renkler'i Özel'e ayarlayarak değiştirebilirsiniz. Tek renk ayarlayabilir veya bir ifade kullanabilirsiniz.

İpucu notuAralık renklerine görsel olarak baskın olan bir sütun rengi kullanmak iyi bir fikirdir.

Sınırları eklediğinizde, tanımlanan her bir aralık için göstergenin rengini ve simgesini seçebilirsiniz.

Özel bir araç ipucu ekleme

Gelişmiş düzenleme modunda hesaplamalar, grafikler ve araç ipuçları olarak resimler ekleyebilirsiniz. Özel araç ipuçları eklemek için Görünüş>Araç İpucu>Özel'i seçin.

 • Araç ipucu olarak bir hesaplama eklemek istiyorsanız, Bir alandan öğesini kullanarak bunu bir alandan ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir hesaplama eklemek için ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için Expression seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir. Araç ipucuna bir başlık ve açıklama ekleyebilirsiniz. Etiket seçeneğini kullanarak araç ipucunun etiketini ve Sayı biçimlendirme seçeneğini kullanarak da biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz.

 • Araç ipucu olarak bir grafik eklemek istiyorsanız, Ana öğeler listesinden bir ana görselleştirme seçin.

  • Araç ipucu kapsayıcısının boyutunu ayarlayın. Qlik Sense grafiği kapsayıcıya sığdırır.
   • Küçük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 140 piksel olarak ayarlar.
   • Orta. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.
   • Büyük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.
   İpucu notuGrafiği ekledikten sonra Ana öğeyi düzenle'ye tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Bkz. Ana görselleştirmeyi düzenleme.
 • Araç ipucu olarak bir görsel eklemek istiyorsanız, Medya kitaplığınızdan mı yoksa bir URL öğesinden mi ekleneceğini seçin.

  • Araç ipucu kapsayıcısının boyutunu ayarlayın. Qlik Sense, görüntüyü kapsayıcıya sığdırır.
   • Küçük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 50 piksel olarak ayarlar.
   • Orta. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.
   • Büyük. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.
   • Orijinal. Qlik Sense, görüntüyü kapsayıcıya sığdırır. 340 pikselden büyükse görüntü küçültülür.
  • Medya kitaplığıTür için Medya kitaplığı'nı seçtiğinizde görüntülenir. Medya kitaplığınızdan görüntü seçmek için tıklayın.
  • URLTür için URL'yi seçtiğinizde görüntülenir. Bir URL girin. Qlik Sense yöneticiniz, harici URL'leri Content Security Policy içinde izin verilenler listesine almalıdır.

Eksenin ölçeğini ayarlama

Birkaç göstergeyi göstermek için bir boyutu kullanıyorsanız eksenin ölçeğinin nasıl gösterileceğini gelişmiş sayfa düzenleyicisindeki Görünüş>Y ekseni>Ortak aralık ile seçebilirsiniz.

 • Her bir boyut göstergesinde aynı ölçeğin kullanılmasını istiyorsanız Genel aralık seçeneğini etkinleştirin. Aralık hesaplaması, boyut değerine bağlıysa aralık sütunları farklı uzunluklarda olacaktır.

  Bu, gerçek değerleri karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır.

  Görünüş>Y ekseni>Genel aralık seçenekleriyle tüm göstergeler için genel bir eksen de ayarlayabilirsiniz.

 • Her bir aralık sütununun eşit uzunlukta olmasını istiyorsanız Genel aralık seçeneğini devre dışı bırakın.

  Her bir boyut değerinin göreli performansını karşılaştırabilmek istediğinizde bu kullanışlıdır.

Etiketlerin yönlendirmesini değiştirme

Grafiğin etiketlerinin yönlendirmesini değiştirmek için grafiğin sunumunun dikey olması gerekir. Bu, gelişmiş düzenleme modu özellikler panelinde GörünüşSunumDikey ile ayarlanabilir. Etiket yönü GörünüşX ekseniEtiket yönlendirme ile seçilebilir. Aşağıdaki yönlendirmeler kullanılabilir:

 • Otomatik: Grafikte bulunan alana bağlı olarak diğer seçeneklerden birini otomatik olarak seçer.

 • Yatay: Etiketler tek bir yatay çizgide düzenlenir.

 • Eğimli: Etiketler yatay olarak belirli bir açıda üst üste yığınlanır.

 • Katmanlı: Etiketler iki yatay çizgiye basamaklar halinde dağıtılır.

Etiket yönlendirmesi örneklerini görüntülemek için bkz. X ekseni ve Y ekseni.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!